Sosiaalityö

Sosiaalityön opiskelu auttaa kohtaamaan ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa

Oletko kiinnostunut auttamistyöstä ihmisten, perheiden ja verkostojen kanssa? Miten yhteiskunnan rakenteet ja palvelujärjestelmät toimivat? Sosiaalityössä keskiössä on ihminen elämäntilanteessaan. Sosiaalityö tieteenalana ja ammattikäytäntönä tutkii, kehittää ja opettaa näihin liittyviä ilmiöitä.

Kuva: Sosiaalityö - kädet metrossa

Voit opiskella sosiaalityötä

  • monipuolisten oppimateriaalien avulla
  • pääsääntöisesti ajasta ja paikasta riippumatta
  • verkossa
  • osallistumalla lähiopetuksiin Jyväskylässä tai Helsingissä

Olen saanut riittävän paljon etäisyyttä aiempiin työyhteisöihin ja suhteuttanut niiden käytänteitä sosiaalityön aineopinnoissa oppimiini asioihin. Onhan aineopinnoista todellisuudessa herännyt paljon uusia ajatuksia ja itsevarmuutta työhön paluuta ajatellen.

– Mikko, sosiaalityön opiskelija

Sosiaalityötä ammatillisena toimintana ja tieteenalana yhdistää pyrkimys ihmisten ja heidän yhteisöjensä hyvinvoinnin edistämiseen. Sosiaalityössä pyritään myönteiseen muutokseen ja ratkaisemaan ihmisten kohtaamia ongelmatilanteita heidän kanssaan.

Sosiaalityössä työskennellään moniammatillisesti ihmisten, perheiden, yhteisöjen ja verkostojen kanssa yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntarakenteiden tasolla. Sosiaalityön opinnoissa tiedeperusteinen lähestymistapa ja ammattiin tähtäävä käytännöllisyys kietoutuvatkin kiinnostavalla tavalla yhteen.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa sosiaalityön perusopinnot ja aineopinnot. Sosiaalityön opintoihin voi ilmoittautua milloin vain. Sosiaalityön perusopinnot johdattavat sinut sosiaalityöhön, sosiaalityön käytäntöihin ja yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun. Sosiaalityön aineopinnoissa tutustut sosiaalityön toimintaympäristöihin, sosiaalityön asiantuntijuuteen, ammatillisiin käytäntöihin ja tutkielmaopintoihin.   

Avoimen yliopiston
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

 Lukuvuosi 2018-2019

 

 

 

sosiaalityö_aineopinnot_1.jpg

Muita hyödyllisiä tietoja

Linkistä voit lukea Sosionomi (AMK) -tutkinnolla myönnettävistä hyväksiluvuista sosiaalityön opiskelijoille ja usein kysyttyjä kysymyksiä sosiaalityön opinnoista. Lisäksi pääset tutustumaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmien valintaperusteisiin.

Lv. 2014-2017 opetussuunnitelman mukaiset opinnot

Oletko ilmoittautunut opintoihin ennen 31.7.2017 ja haluat jatkaa niitä? Tutustu ohjeisiin uuden opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin siirtymisestä. 

  • Ohjeet sosiaalityön aineopinnot ennen 31.7.2017 aloittaneille