Sosiaalityö

Sosiaalityön opiskelu auttaa kohtaamaan ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa

Oletko kiinnostunut auttamistyöstä ihmisten, perheiden ja verkostojen kanssa? Miten yhteiskunnan rakenteet ja palvelujärjestelmät toimivat? Sosiaalityössä keskiössä on ihminen elämäntilanteessaan. Sosiaalityö tieteenalana ja ammattikäytäntönä tutkii, kehittää ja opettaa näihin liittyviä ilmiöitä.

Sosiaalityön opinnoissa

Olen saanut riittävän paljon etäisyyttä aiempiin työyhteisöihin ja suhteuttanut niiden käytänteitä sosiaalityön aineopinnoissa oppimiini asioihin. Aineopinnot ovat herättäneet paljon uusia ajatuksia ja itsevarmuutta työhön paluuta ajatellen.

– Mikko, sosiaalityön opiskelija

Opiskele sosiaalityötä

Sosiaalityön ytimessä on ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen ja myönteinen muutos. Tavoitteena on ratkaista ihmisten kohtaamia ongelmatilanteita yhdessä heidän kanssaan. Sosiaalityössä työskennellään moniammatillisesti ihmisten, perheiden, yhteisöjen ja verkostojen kanssa niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa sosiaalityön perus- ja aineopinnot. Perusopinnot johdattavat sinut sosiaalityön käytäntöihin ja yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun. Aineopinnoissa tutustut sosiaalityön asiantuntijuuteen ja toimintaympäristöihin, alan ammatillisiin käytäntöihin ja tutkielmaopintoihin. Opinnoista saat sekä teoreettista että käytännöllistä osaamista, jota työelämässä tarvitset.Sosiaalityö ja yhteiskuntatieteet avoimessa yliopistossa