Avoimen väylä sosiaalityön opintoihin

Hae sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opintojen myötä kehittyvä sosiaalityön asiantuntijuus ja ammatilliset valmiudet takaavat vankan osaamisen työelämässä.

Sosiaalityön opinnoissa opit tuntemaan sosiaalitieteiden ja sosiaalityön keskeiset käsitteet sekä tärkeimmät teoriat ja teoriaperinteet, ja sinulla on laaja-alainen yhteiskuntatieteellinen osaaminen sosiaalityön rakenteelliseen sekä yksilö-, perhe ja yhteisölähtöiseen asiakas- ja asiantuntijatyöhön. Tiedeperusteinen lähestymistapa ja ammattiin tähtäävä käytännöllisyys kietoutuvat opinnoissa yhteen kiinnostavalla tavalla.

Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on pulaa, joten työllisyystilanne on hyvä. Lisäksi tutkinnon suorittaneilla on useita muita uramahdollisuuksia esimerkiksi kehittämistyön, johtamisen ja hallinnon, järjestötoiminnan, kehitysyhteistyön, opetuksen ja tutkimuksen kentillä.

Haku ja opiskelijavalinta sosiaalityön tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut haluaamasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan yhteishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Sosiaalityön väylä (65 op)

25 op Sosiaalityön perusopinnot
40 op Sosiaalityön aineopinnot

Jos suoritat väyläopinnoissa lisäksi opintojakson STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) osana aineopintoja, saat enemmän hakupisteitä.

Lisäksi hakupisteitä on mahdollista saada seuraavista kandidaatin tutkinnon viestintä- ja kieliopintojen kursseista:

3 op Kirjoitusviestinnän perusteet
3 op Academic Reading
3 op Communication Skills
1 op Svenska för samhällsvetare och filosofer/skriftlig
2 op Svenska för samhällsvetare och filosofer/muntlig

Seuraava haku: Kevään yhteishaku
Opiskelijavalinta: Valituksi voi tulla vain hakija, jolla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa. Keväällä 2022 avoimen väylältä valitaan kaksi (2) hakukelpoista opiskelijaa valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen perusteella.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Sosiaalityön opinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan sosiaalityön perusopinnoista (25 op). Suosittelemme, että opintojen alussa suoritat johdantojakson (Sosiaalityön johdanto 5 op) ja viimeisenä käytännön harjoittelun (Sosiaalityön käytännöt I 5 op). Muuten voit vapaasti valita opintojen suoritusjärjestyksen. Perusopintojen valmistuttua voit jatkaa edelleen aineopintotasoisiin opintoihin. Sosiaalityön aineopintoja (40 op) voi opiskella 1.8.2023 alkaen hakemalla ja tulemalla valituksi opintoihin. Haku järjestetään huhtikuussa 2023.

Viestintä- ja kieliopintojen kurssien opiskelu kannattaa aloittaa jo sosiaalityön perusopintojen ohessa. (ks. avoimen väylän haun valintaperusteet). 

Väyläopinnot (65 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: noin 2 vuotta täysipäiväistä opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen sosiaalityön opintoihin

Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat hakua seuraavassa elokuussa. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.