Hakuohje: Hae sosiaalityön aineopintoihin JYU avoimessa yliopistossa

Hakuaika on päättynyt, kiitos mielenkiinnosta opintojamme kohtaan! Sosiaalityön avoimen yliopiston aineopintoihin valitaan kevään haussa enintään 200 opiskelijaa. Valinnan edellytyksenä on hakukelpoisuusvaatimuksissa mainittujen opintojen suorittaminen. Hyväksyä voidaan vain ne hakijat, joilla ei ole voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta Jyväskylän yliopistossa hakuajan päättymispäivänä.

Sosiaalityön aineopintoihin haetaan Opintopolun kautta. Keväällä 2023 hakuaika päättyi 26.4.2023 klo 15.00.
Seuraava haku järjestetään vuonna 2024.
Myös yksittäisiä aineopintojen opintojaksoja suorittavat hakevat aineopintoihin (poislukien haun ulkopuolinen jakso YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät).

 • Hakemuksen liitteineen on oltava tallennettuna viimeistään 26.4.2023 klo 15.00. Hakemuksia tai liitteitä ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Myöhässä tulleita hakemuksia tai liitteitä ei huomioida. 
 • Siirry tästä sosiaalityön aineopintojen hakuun Opintopolkuun (linkki).

Hakukelpoisuusvaatimukset sosiaalityön aineopintoihin

Voit hakea JYU avoimen sosiaalityön aineopintoihin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden
 • sosionomitutkinnon sekä JYU:n opintojaksot STOP1001 + YFIP250 tai
 • lähitieteen perusopinnot (Sosiaalitieteiden perusopinnot, Sosiologian perusopinnot, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, Yhteiskuntapolitiikan/Sosiaalipolitiikan perusopinnot) sekä JYU:n opintojaksot STOP1001 + STOP1006

Opintojen on oltava suoritettu siten, että niitä koskevat liitteet on mahdollista toimittaa 26.4.2023 klo 15.00 mennessä. Kokonaisuuden tai jaksojen arvosanoja ei huomioida valinnassa.

Hakemuksen liitteet sosiaalityön aineopintojen hakuun 

Liitteeksi sosiaalityön aineopintojen hakemukseen tarvitaan:

 1. Kopio virallisesta opintosuoritusotteesta tai mahdollisesta todistuksesta, joka sisältää
  sosiaalityön perusopintotasoisen opintokokonaisuuden,
  sosionomi AMK-tutkintotodistuksen opintosuoritusotteineen sekä opintosuoritusotteen vaadittavista muista opinnoista tai
  lähitieteen perusopintokokonaisuuden opintosuoritusotteineen sekä opintosuoritusotteen vaadittavista muista opinnoista 
  26.4.2023 klo 15.00 mennessä. Opintosuoritusotteen tulee sisältää asianmukainen kokonaisuusmerkintä
 2. Valintatehtävän (linkki) vastaus 26.4.2023 klo 15.00 mennessä.
 • Hakijan vastuulla on toimittaa liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy selkeästi ilmi opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot. Yksittäisten opintojaksojen luettelo arvosanoineen ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus.
 • Nimeä tiedostot muotoon "Etunimi_Sukunimi_dokumentti", esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus
 • Skannaa vaadittavan dokumentin kaikki sivut, joissa on tekstiä, tai ota niistä hyvälaatuiset kuvat. Varmista, että dokumentista saa selvää. Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi tutkintotodistuksen tulee olla yksi tiedosto, joka voi sisältää useita sivuja. Tarkista, että dokumentit ovat tiedostossa oikein päin. Suositeltuja tiedostomuotoja ovat docx, PDF, JPG ja PNG.
 • Mikäli dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, sinun tulee toimittaa siitä myös virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Hakijan vastuulla on tarkistaa, että kaikki tarvittavat liitteet on lähetetty.
 • Saat hakemuksen lähettämisen jälkeen tiedon tarvittavista liitteistä sekä näytölle että sähköpostitse (vahvistusviesti hakemuksen lähettämisestä).

Suorittamasi perusopinnot tulee olla koottuina opintokokonaisuudeksi. Kyseessä on toimenpide, joka pitää erikseen tehdä. Pyydä oppilaitosta kokoamaan kurssit kokonaisuudeksi suoritettuasi viimeisen kurssin. Ilman kokonaisuusmerkintää et ole hakukelpoinen haussa. Opinnot tulee olla suoritettu, arvioitu ja opintokokonaisuus koottu siten, että perusopintokokonaisuutta koskevat liitteet on mahdollista toimittaa määräaikaan 26.4.2023 klo 15.00 mennessä. 

Tieto valintapäätöksestä sosiaalityön aineopintoihin

Tieto valintapäätöksestä julkaistaan 24.5.2023.

Opintomaksut sosiaalityön aineopinnoissa

Sosiaalityön aineopintojen opintomaksu on 15€/opintopiste.
Mikäli opiskelija suorittaa vain joitakin aineopintojen jaksoja, hän maksaa vain niiden jaksojen opintomaksut, joille ilmoittautuu.

Valituksi tulleiden ilmoittautuminen opintoihin

Jos tulet valituksi sosiaalityön aineopintoihin, paikka otetaan vastaan ilmoittautumalla 7.6.2023 mennessä Korppi-järjestelmässä. Ilmoittautuminen on auki 24.5.-7.6.2023. Paikan vastaanottamisesta ei muodostu opintomaksua, eikä opinto-oikeutta.

Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus kahdelle lukuvuodelle, eli ajalle 1.8.2023-31.7.2025. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelijoiden on mahdollista ilmoittautua aineopintokokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille tämän kahden lukuvuoden aikana. Opintojaksoille ilmoittaudutaan kuitenkin toteutuskohtaisesti, jolloin koulutukseen hyväksytyille muodostuu aina opintojaksokohtainen suoritusoikeusaika.

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet lähetetään valituille. Opinnot alkavat syksyllä 2023.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea tutkintokoulutukseen  maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opiskelun palveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus:
Mihin henkilötietojasi käytetään, mikä on käsittelyn peruste ja millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä.