Tietoa hyväksiluvusta ja neuvoja opintoihin

Aiempien opintojen hyväksi lukeminen

Sosionomi (AMK)-tutkinnolla saatavat korvaavuudet ja todistus

Sosiaalityön perusopinnot

Sosionomi (AMK) -tutkinnolla saat hyväksiluettua seuraavat opintojaksot sosiaalityön perusopinnoista:

  • YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op)
  • YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op)
  • STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op)

Suoritettavaksi jäävät opintojaksot:

  • STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op)
  • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)

Ilmoittaudu näille suoritettaville opintojaksoille opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdellä.

Jos tarvitset perusopintokokonaisuudesta todistuksen, ilmoittaudu kaikille sosiaalityön perusopintojen opintojaksoille ja maksa opintomaksut. Niille opintojaksoille, jotka korvautuvat sosionomi (AMK)-tutkinnolla, on omat Korppi-toteutukset. Ilmoittautumaan pääset alla olevista linkeistä tai opinto-oppaasta.

Ko. Korppi-toteutuksissa on ohjeet sosionomi (AMK) -tutkinnon todistusjäljennöksen toimittamisesta opintopalveluille. Korvaavuudet rekisteröidään, kun opiskelija on toimittanut todistuksensa opintopalveluihin HelpJYU:n kautta. Korvaavuus merkitään opintopisteillä.

Jos jatkat sosiaalityön aineopintoihin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tai Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, et tarvitse todistusta perusopintokokonaisuudesta. Tällöin aineopintojen edeltäviksi opinnoiksi soveltuvat sosionomi (AMK) -tutkinto ja sen lisäksi suoritetut opintojaksot STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op) ja YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op).

Avoimen yliopiston opintopalvelut voivat pyynnöstä kirjata opintosuoritusotteelle, että sosionomi (AMK) -tutkinto + suoritetut opintojaksot STOP1001 ja YFIP250 vastaavat sosiaalityön perusopintoja (25 op). Tällöin toimita opintopalveluille HelpJYU:n kautta todistusjäljennös sosionomi (AMK)-tutkinnosta.

Sosiaalityön aineopinnot

Sosionomi (AMK) -tutkinnolla saat hyväksiluettua seuraavat opintojaksot sosiaalityön aineopinnoista:

Saadaksesi korvaavuuden ilmoittaudu kyseisille korvautuville opintojaksoille ja maksa niiden opintomaksut. Ilmoittautuman pääset yllä olevista linkeistä tai Opintotarjontamme-välilehdeltä. Näille sosionomi (AMK)-tutkinnolla korvautuville aineopintojaksoille on omat Korppi-toteutukset.

Korvaavuudet rekisteröidään, kun opiskelija on toimittanut todistuksensa opintopalveluihin HelpJYU:n kautta. Korvaavuus merkitään opintorekisteriin opintopisteillä.

Kaikille muille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille ilmoittaudutaan normaalisti opinto-oppaan kautta.

HUOM.

  • Sosiaalialan YAMK-tutkinnolla ei saa hyväksi lukuja sosiaalityön perus- ja aineopinnoista.
  • Sosionomi (AMK) -tutkinnolla ei ole JYU:ssa vanhenemisrajaa eli korvaavuudet on mahdollista saada, kunhan tutkinto on myönnetty sosionomi (AMK) -nimikkeellä.
  • Muilla AMK-tutkinnoilla (esim. geronomi, kuntoutuksen ohjaaja) ei vastaavia korvaavuuksia myönnetä.
  • Hyväksi luvuista on päättänyt JYU:n humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.


Sosiaalityön lähitieteissä perusopinnot suoritettu

Jos olet aiemmin suorittanut perusopinnot sosiaalityön lähitieteissä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka/sosiaalipolitiikka), sinun ei tarvitse tehdä perusopintoja kokonaan voidaksesi jatkaa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sosiaalityön aineopintoihin. Riittää, että täydennät opintojasi sosiaalityön johdantojaksolla (STOP1001, 5 op) ja sosiaalityön käytännön harjoittelulla (STOP1006, 5 op). Varmista tämä kuitenkin ennen opintojen aloittamista avoimen yliopiston opintopalveluista lähettämällä viesti HelpJYU:n kautta.

Avoimen yliopiston opintopalvelut voivat pyynnöstä kirjata opintosuoritusotteelle, että lähitieteen perusopinnot (esim. sosiologia) + suoritetut opintojaksot STOP1001 ja STOP1006 vastaavat sosiaalityön perusopintoja (25 op). Tällöin toimita opintopalveluille HelpJYU:n kautta todistusjäljennös aiemmin suoritetuista lähitieteen perusopinnoista.

Opintojaksolle STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I myönnettävä hyväksiluku

Jos opiskelijalla on yhteiskuntatieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja hän on viimeisten viiden vuoden aikana toiminut vähintään puoli vuotta sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttävissä tehtävissä, perusopintojen opintojaksolle STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op)  voidaan myöntää korvaavuus.

Korvaavuutta haetaan AHOT-ohjeiden mukaisesti lomakkeella “Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen”. Kuvaa lomakkeeseen työkokemuksesi, jonka perusteella haet korvaavuutta sekä perustele, millä tavoin tämä suhteutuu jaksolla asetettuihin osaamistavoitteisiin.

Sosiaalityön lähitieteissä suoritettuja aineopintotasoisia opintoja

Jos sinulla on lähitieteistä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka/sosiaalipolitiikka) vähintään aineopintotasoisia menetelmäopintoja, joiden suorittamisesta ei ole kulunut yli kymmentä vuotta, voit hakea niillä korvaavuutta sosiaalityön aineopintojen menetelmäopinnoista.

Hakeaksesi korvaavuutta täytä AHOT-hakemus. Huomaa, että sinulla on oltava voimassa oleva opinto-oikeus jaksoille, joista haet korvaavuutta. Jos olet tehnyt lähitieteen menetelmäopinnot JYU:n tutkintoon, AHOT-hakemusta ei tarvita.

Muita usein kysyttyjä kysymyksiä sosiaalityön opinnoista

Kaikissa ilmoittautumiseen, opintomaksuihin, opinto-oikeuteen, tenttipaikkoihin, todistuksiin yms. liittyvissä asioissa katso ohjeet sivulta opiskelu tai ota yhteyttä  help.jyu.fi:n Palvelut -kohdasta. Jos kysymyksesi liittyy opintojen sisältöön tai opetukseen, ota yhteyttä opintojakson opettajaan tai oppiaineen koulutuspäällikköön. Yhteystietomme löydät täältä.

Tavoitteena sosiaalityöntekijän kelpoisuus

Sosiaalityöntekijän pätevyys määritellään laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015), joka tuli voimaan 1.3.2016. Katso lisätietoja Valviran Sosiaalihuollon ammattioikeudet -sivustolta.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit suorittaa sosiaalityön perus- ja aineopinnot, minkä jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi sosiaalityön maisteriohjelmiin. Katso lisätietoja seuraavasta kysymyksestä.

Tutkintotavoitteinen opiskelu: maisteriopinnot tai avoimen yliopiston väylä

Oletko suorittanut korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa? Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella sosiaalityön perus- ja aineopinnot (eli tutkintojen osia), jotka suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi sosiaalityön maisteriohjelmiin Jyväskylän yliopistoon, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen tai mihin tahansa muuhun koulutusta tarjoavaan yliopistoon.

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Hakukohteisiin ja hakemisen aikatauluihin voit tutustua Opintopolku.fi-palvelussa. Jyväskylän yliopiston valintaperusteet vuodelle 2021 vahvistetaan loka-marraskuussa 2020.

Tutkintotavoitteisten opintojen suunnitteluun on saatavilla myös ohjausta, katso lisätietoja täältä.

Kandidaatintutkielma ja sosiaalityön maisteriohjelmaan haku

Jyväskylän yliopiston tai Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön maisteriohjelmiin voit hakea suoritettuasi sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja sosiaalityön aineopinnot (40 op). Näihin maisteriohjelmiin kandidaatintutkielma ei siis ole pakollinen. Tarkista muiden yliopistojen valintaperusteet ja hakukriteerit suoraan kyseisestä yliopistosta.

Voit halutessasi täydentää sosiaalityön aineopintokokonaisuutta (40 op) suorittamalla ylimääräisenä opintojakson STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op), jonka opiskelu vie noin puoli vuotta. Suoritettu ylimääräinen opintojakso tulee näkymään opinto-suoritusotteella, mutta ei opintokokonaisuustodistuksessa.