19.12.2017

Tietoa hyväksiluvusta ja neuvoja opintoihin

Ajankohtaista sosiaalityön opinnoissa

JY:n opetussuunnitelmat ovat uudistuneet 1.8.2017 alkaen. Opintokokonaisuuksiin ja sosionomi (AMK) -tutkinnolla myönnettäviin korvaavuuksiin on tullut muutoksia.

Uutena perusopintokokonaisuutena on sosiaalityön perusopinnot, 25 op. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot pysyvät muiden oppiaineiden yhteisinä perusopintoina (filosofia, sosiologia, elämänkatsomustieto). Näissä kahdessa perusopintokokonaisuudessa on kolme yhteistä opintojaksoa.

Myös sosiaalityön aineopintojen opetussuunnitelma on uudistunut. Opintonsa ennen 31.7.2017 aloittaneet sosiaalityön opiskelijat voivat siirtyä uusien ilmoittautujien tavoin suorittamaan uuden opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Lukuvuoden 2017 - 2018 opetusohjelma on julkaistu ja ryhmiin ilmoittautuminen on alkanut 1.8.2017.

Uusi opetussuunnitelma - mitä se käytännössä tarkoittaa?

 • Sosiaalityön uusin opetussuunnitelma on valmistunut kevään 2017 aikana, ja se on astunut voimaan kolmeksi vuodeksi 1.8.2017. Tämän jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Aiemmin aloittaneille opiskelijoille on ohjeet uuden opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin siirtymiselle.

(Päivitetty 12.12.2017)

Sosionomi (AMK) -tutkinnolla saatavat korvaavuudet

Sosionomi (AMK) -tutkinnolla 1.8.2017-31.7.2020 myönnettävät korvaavuudet sosiaalityön perus- ja aineopinnoista:

 • Sosiaalityön perusopinnoista korvautuvat opintojaksot  YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op), YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op) ja STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I, 5 op, yhteensä 15 op.
 • Sosiaalityön perusopinnoista suoritettavaksi jäävät opintojaksot STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op) ja YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op).
 • Jos tarvitset perusopintokokonaisuudesta todistuksen, ilmoittaudu koko sosiaalityön perusopintokokonaisuuteen ja maksa opintokokonaisuuden opintomaksu. Toimita tällöin jo perusopintoihin ilmoittautuessasi todistusjäljennös sosionomi (AMK) -tutkinnostasi oppiaineen koulutussuunnittelijalle.
 • Perusopintokokonaisuudesta et tarvitse todistusta ainakaan siinä tapauksessa, että jatkat opintojasi JY:n sosiaalityön aineopinnoilla Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tai Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Tällöin aineopintojen edeltäviksi opinnoiksi soveltuvat sosionomi (AMK) -tutkinto ja sen lisäksi suoritetut opintojaksot STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op) ja YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op). Jos et tarvitse todistusta perusopinnoista, ilmoittaudu vain näille kahdelle opintojaksolle ja maksa niiden opintomaksut. Ennen aineopintojen aloittamista suositellaan myös jakson YFIY100 Tieteenteoria 5 op suorittamista.
 • Sosiaalityön aineopinnoista korvautuvat opintojaksot STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op) ja STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op), yhteensä 10 op. Korvaavuudet rekisteröidään, kun opiskelija on toimittanut todistuksensa koulutussuunnittelijalle ja ilmoittautunut korvautuville jaksoille tai aineopintokokonaisuuteen. Aineopintojen hyväksi lukujen perusteella ei myönnetä alennusta opintomaksusta.
 • Sosiaalialan YAMK-tutkinnosta ei saa enempää hyväksi lukuja sosiaalityön perus- ja aineopinnoista.
 • Sosionomi-tutkinnolla ei ole JY:ssa vanhenemisrajaa eli korvaavuudet on mahdollista saada, kunhan tutkinto on myönnetty Sosionomi-nimikkeellä.

Aiemmin eli 1.8.2014-31.7.2017 on sosionomi (AMK) -tutkinnolla saanut hyväksi luettua opintoja seuraavasti:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnoista (25 op) on sosiaalityön opiskelijoille sosionomi (AMK) -tutkinnolla hyväksi luettu opintojaksot YFIP220 (5 op), YFIP240 (5 op) ja YFIP250 (5 op), yhteensä 15 op. Suoritettaviksi ovat jääneet opintojaksot YFIP110 Sosiaalityön johdanto (5 op) ja YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet (5 op), yhteensä 10 op.
 • Sosiaalityön aineopinnoista on hyväksi luettu opintojaksot STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op) ja STOA111 Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot (5 op), yhteensä 10 op.

HUOM! Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnoista (uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot 1.8.2017 alkaen) ei myönnetä korvaavuuksia sosionomi (AMK) -tutkinnolla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä JY:n avoimen yliopiston sosiaalityön aineopinnoista

Kaikissa ilmoittautumiseen, opintomaksuihin, opinto-oikeuteen, tenttipaikkoihin, todistuksiin yms. liittyvissä asioissa katso ohjeet sivulta Opiskelu tai ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan.

Jos kysymyksesi liittyy opintojen sisältöön tai opetukseen, ota yhteyttä opintojakson opettajaan tai oppiaineen koulutuspäällikköön.

Miten saan sosiaalityöntekijän pätevyyden?

Sosiaalityöntekijän pätevyys määritellään laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015), joka tuli voimaan 1.3.2016. Valviran virallisilta sosiaalihuollon ammattioikeussivuilta löytyy tietoa sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanosta.

Sosiaalityön pääaineopinnot sisältävät sosiaalityön perus-, aine- ja syventävät opinnot. JY:n avoimessa yliopistossa näistä voi suorittaa perus- ja aineopinnot. Maisteriopinnot eli syventävät opinnot voi tehdä tutkinto-opiskelijana tiedekunnassa, kun on hakenut ja tullut niihin valituksi. Maisteriohjelmiin voi hakea Jyväskylän yliopistoon, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen tai mihin tahansa muuhun niitä tarjoavaan yliopistoon.

Saanko aiemmilla opinnoilla korvaavuuksia opinnoista?

 • Jos olet aiemmin suorittanut opintokokonaisuuden sosiaalityön lähitieteistä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), sinun ei välttämättä tarvitse tehdä perusopintoja kokonaan voidaksesi jatkaa sosiaalityön aineopintoihin. Useimmiten riittää, että täydennät opintojasi sosiaalityön johdantojaksolla (STOP1001, 5 op) ja sosiaalityön käytännön harjoittelulla (STOP1006, 5 op). Varmista tämä kuitenkin ennen opintojen aloittamista oppiaineen koulutussuunnittelijalta.
 • Jos sinulla on lähitieteistä myös vähintään aineopintotasoisia metodiopintoja, voit hakea niillä korvaavuutta sosiaalityön aineopintojen metodiopinnoista. Täytä tällöin AHOT-hakemus (ohjeet löytyvät nettisivulta "Ilmoittautumis- ja opiskeluohjeet") ja palauta se yliopistonopettaja Matti Niemiselle. Huomaa, että sinulla on oltava opinto-oikeus voimassa jaksoille, joista haet korvaavuutta. Jos olet tehnyt lähitieteen metodiopinnot JY:n tutkintoon, AHOT-hakemusta ei tarvita -> ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan.
 • Kaikki opiskelijat tekevät harjoittelun; sitä ei voi korvata esim. AMK-opintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai työkokemuksella.
 • Jos olet tehnyt alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon eli kandidaatin tai maisterin tutkinnon (miltä tahansa alalta), sinun ei sosiaalityön aineopinnoissa tarvitse suorittaa jaksoa STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) vaan aineopinnoista voidaan kirjoittaa todistus 50 op:n laajuisena. AHOT-hakemusta ei tarvita, sillä kandijaksosta ei viedä korvaavuusmerkintää opintorekisteriin. Halutessasi voit jakson kuitenkin suorittaa. 50 op:n laajuisella aineopintokokonaisuudella voit hakea JY:n maisteriohjelmiin (Jyväskylä tai Kokkola). Tarkista muiden yliopistojen hakukriteerit tarvittaessa suoraan kyseisistä yliopistoista.

Mitä opinnot maksavat ja missä ajassa ne voi tehdä?

 • Sosiaalityön aineopintokokonaisuuden hinta on 600 euroa, ja tämä opintomaksu sisältää kaikki kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, yht. 60 op. Opintoihin voi ilmoittautua myös jakso kerrallaan, jolloin hinta on 15 e / op (yht. 900 e). Kokonaisuuteen ilmoittautuville siis on opintomaksussa tuntuva alennus.
 • Opintokokonaisuuden hinta on sama, vaikka teet aineopinnot 50 op laajuisina (eli olet jo tehnyt maisterintutkinnon). Jos saat aiemmilla, muualle kuin Jyväskylän yliopistoon tai Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen tekemilläsi opintosuorituksilla korvaavuuksia, niistä peritään normaali opintomaksu, joten sekään ei vaikuta opintojen hintaan.
 • Opintokokonaisuuteen ilmoittautuville muodostuu opintoihin 720 vrk:n opinto-oikeus (n. kaksi vuotta), joka kattaa kaikki opintojaksot. Yksittäisille jaksoille ilmoittautuville opinto-oikeus muodostuu jaksokohtaisesti (150 tai 360 vrk). Opintoihin tulee varata vähintään 1,5 - 2 vuotta, sillä sosiaalityön aineopinnot on mitoitettu kahdelle lukuvuodelle. Avoin yliopisto ei takaa opiskelijoille paikkaa pienryhmiin/lähiopetuksiin juuri opiskelijan haluamaan ryhmään. Vaihtoehtoisia pienryhmiä/ryhmiä on tarjolla useita lukuvuoden aikana.   Lisäksi opiskelijan oma opiskelutahti ja -tekniikat vaikuttavat opintoihin kuluvaan aikaan. Kandiseminaarityöskentely vie n. puoli vuotta, mutta sen rinnalla voi toki tehdä muitakin opintojaksoja. 1.8.2017 alkaen kandityönä on kirjallisuuteen perustuva tutkielma. Opintoihin sisältyy myös tiettyyn aikaan järjestettäviä verkkokursseja/-tapaamisia ja lähiopetuksena järjestettäviä harjoituksia sekä 40 työpäivän mittainen harjoittelu. Kaikki opiskelijat tekevät harjoittelun; sitä ei voi korvata esim. AMK-opintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai työkokemuksella.
 • Jos et ehdi tehdä opintokokonaisuutta valmiiksi opinto-oikeuden voimassaoloaikana, voit jatkaa opintojasi ilmoittautumalla puuttumaan jääneille jaksoille yksittäin ja maksamalla niiden opintomaksun. Halutessasi voit toki ilmoittautua kokonaisuuteenkin uudelleen, jos se on mielekkäämpi vaihtoehto.

Kenelle lähetän todistuksen perusopinnoistani ja/tai sosionomi-tutkinnostani?

 • Kun ilmoittaudut sosiaalityön aineopintoihin (tai sosionomina sosiaalityön perusopintokokonaisuuteen halutessasi siitä todistuksen), toimita todistus edeltävistä opinnoistasi ja/tai sosionomi (AMK) -tutkinnostasi oppiaineen koulutussuunnittelijalle. Verkkosivulta löydät ohjeen siitämillainen todistus tarvitaan ja miten voit sen lähettää.
 • Jos olet tehnyt perusopinnot JY:n avoimeen yliopistoon tai Jyväskylän yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvitse lähettää, sillä opinnot näkyvät JY:n opintorekisterissä.

Missä järjestyksessä sosiaalityön aineopinnot kannattaa tehdä? Miten paljon on lähiopetusta?

 • Opinnoissa ei ole varsinaista suoritusjärjestystä ja opintojen aloittamisen ajankohta vaikuttaa siihen, mitä opintojaksoja pystyt tekemään.
  • Itsenäisesti tehtäviä opintojaksoja STOA2002, STOA2003, YFIA200 ja luento- ja/tai kirjallisuusosuuden jaksoista STOA2005 ja STOA097 voit tehdä milloin tahansa ympäri vuoden.
  • Verkkokursseille STOA2001 ja STOA097 osallistuminen on sidottu aikaan, jaksolla STOA2004 on muutamia reealiaikaisia verkkotapaamisia.
  • Lähiopetusta on jaksoilla STOA2005 (yksi vkl), STOA250 (yksi vkl) ja kandijaksolla STOA7005 (1-4 lähitapaamista). Lähiopetus järjestetään viikonloppuisin (= perjantai-iltapäivä/ilta ja lauantai).
  • Lisäksi aineopintojen jaksoon STOA2006 sisältyy 40 työpäivän mittainen harjoittelu; siitä lisää alla.
 • Aineopintojen alussa kannattaa tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, johon on Kopassa linkki. Se auttaa opintojen aikatauluttamisessa. Opetusohjelma on Korpissa lukuvuoden (1.8.-31.7.) kerrallaan ja seuraavan lukuvuoden opetusohjelma julkaistaan toukokuun lopussa.
 • Aineopinnoissa tiettyjen jaksojen suorittamista edellytetään ennen toisten jaksojen suorittamista:
 1. kvali- ja kvantimenetelmien luennot YFIA200 pitää tehdä ennen tutkimusharjoituksia STOA250
 2. kvali- ja kvantimenetelmien luennot YFIA200 ja tutkimusharjoitukset STOA250 pitää tehdä ennen kandiseminaariin STOA7005 ilmoittautumista
 3. käytännön harjoittelun STOA2006 voi suorittaa, kun on tehnyt jaksot STOA2002, STOA2003, STOA2004 ja STOA2005 (tai lv. 2014 - 2017 opetussuunnitelman jaksot STOA111, STOA112, STOA131, STOA142 ja STOA141).
 • Edeltävät opintosuoritukset tarkistetaan opiskelijoilta ennen harjoituksiin ja kandiseminaariin osallistumista tai niiden voidaan edellyttää olevan valmiina ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkistusaika ilmoitetaan kunkin opintojakson kohdalla Korpissa. Käytännön harjoittelussa edeltävät opinnot on oltava suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista..

Verkkokurssi alkaa - mistä saan ohjeet ja tunnukset Optimaan/Moodleen?

 • Verkkokurssin ohjeet saat kurssin opettajalta kurssin alkaessa. Toisinaan opettaja lähettää infoa kurssista sähköpostitse kaikille verkkokurssille ilmoittautuneille, toisinaan ohjeet löytyvät Optimasta kurssin työtilasta sen avautuessa.
 • Optimaan ja Moodleen kirjaudutaan JY:n tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Saat tunnuksen käyttöösi verkkopankkitunnuksilla tunnistautumalla. Samalla tunnuksella pääset käyttämään myös esim. JY:n kirjaston e-aineistoja. Moodleen tarvitset lisäksi kurssiavaimen, jonka saat opettajalta tai Kopasta.
 • Tunnus on voimassa niin kauan kuin sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus JY:n avoimeen yliopistoon. Tunnuksen voimassaolo katkeaa, kun opinto-oikeutesi avoimen yliopiston opintoihin päättyy. Jos ilmoittaudut opintoihin uudelleen, voit ottaa tunnuksen uudelleen käyttöösi.

Missä ja milloin voin tehdä opintoihin sisältyvän käytännön harjoittelun (STOA2006)?

 • 40 työpäivän mittainen käytännön harjoittelu opintojaksolla STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II, suoritetaan paikassa, jossa työskentelee sosiaalityöntekijä/-tekijöitä, julkisella, kolmannella tai yksityisellä sektorilla. Harjoittelun ohjaajalla pitää olla sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Harjoittelupaikan hankit itse ja se täytyy hyväksyttää opintojakson opettajalla ennen harjoittelun aloittamista. Tarkemmat toimintaohjeet löydät opintojakson Moodle-työtilasta, jonne pääset ilmoittauduttuasi opintojaksolle. Katso infovideo opintojakson suorittamisesta (kesto noin 10 min).
 • Kaikki opiskelijat tekevät harjoittelun; sitä ei voi korvata esim. AMK-opintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai työkokemuksella.
 • Aineopinnoista pitää ennen harjoittelun aloittamista suorittaa jaksot STOA2002 Lapsi-, perhe- ja nuorisososiaalityön perusteet, STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet, STOA2004 Sosiaalioikeus ja STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (tai lv. 2014-2017 opetussuunnitelman jaksot STOA111, STOA112, STOA131, STOA142 ja STOA141).

Milloin oppimistehtävistäni ja tentistäni tulee arviointi?

 • Joillain opintojaksoilla on Kopassa ilmoitettu arvioitavaksi ottamisen päivät. Noiden päivien jälkeen opettaja ottaa arvioitavakseen kaikki ilmoitettuun päivämäärään mennessä palautetut tehtävät. Arviointi tulee sen jälkeen yleensä 2-4 viikon kuluessa. Voit kuitenkin palauttaa tehtäväsi arvioitavaksi milloin tahansa opinto-oikeutesi voimassaoloaikana; ne otetaan arvioitavaksi seuraavana arvioitavaksi ottamisen päivänä.
 • Jos opintojaksolle ei ole määritelty tiettyjä arvioitavaksi ottamisen päiviä, tehtäviä otetaan arvioitavaksi säännöllisesti. Tällöin arviointi valmistuu 2-4 viikon kuluessa palautuspäivästä (paitsi lomien aikaan kesällä ja jouluna).
 • Tentit arvioidaan 2-4 viikon kuluessa tenttipäivästä (paitsi kesäaikana).
 • Kesäkuun loppupuolella ja heinäkuussa palautetut oppimistehtävät ja heinäkuun tentit arvioidaan elokuun aikana. Toisinaan kesäaikana palatuksia kertyy niin paljon, että osan arviointi viivästyy syyskuun puolelle saakka. Suorituspäiväksi tulee kuitenkin tehtävien palautuspäivä tai tenttipäivä.
 • Voit tenttiä ja jättää tehtäviä arvioitavaksi opinto-oikeutesi voimassaoloaikana. Arvioinnin ei tarvitse ehtiä tulla opinto-oikeuden voimassaoloaikana eli voit palauttaa tehtäviä vielä opinto-oikeuden viimeisenä päivänä. Huomaa kuitenkin, että jos tehtäviä täytyy täydentää tai korjata, opinto-oikeutesi on oltava voimassa myös korjatun version palautuspäivänä. Jos näin ei ole, voit tarvittaessa lunastaa opintojaksolle uuden opinto-oikeuden.

Opetusohjelma päättyy Korpissa 31.7., milloin ja mistä löydän uuden opetusohjelman? Muuttuvatko opintojen sisällöt?

 • Opetusohjelma tarkoittaa lukuvuosittaista (1.8.-31.7.) opetuksen järjestämisen aikataulua, esim. harjoitusryhmien ja verkkokurssien aikatauluja. Uusi opetusohjelma julkaistaan vuosittain toukokuun lopussa Korpissa ja linkki siihen tulee oppiaineen nettisivulle. Koulutuspäällikkö ja opettajat laativat opetusohjelman yhdessä kevään aikana.
 • Uuden opetusohjelman myötä opintojen sisällöt eivät muutu. Sisältömuutoksia tulee vain, kun opetussuunnitelma muuttuu. Opetussuunnitelmaa tarkastellaan ja uudistetaan yleensä kolmen vuoden välein, ja vanhasta uuteen opetussuunnitelmaan siirtymisessä on yleensä siirtymäaika. Uusin opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2017-31.7.2020.

Milloin alkaa ilmoittautuminen uuden lukuvuoden ryhmiin ja verkkokursseille? Miksi opintojaksoille pitää ilmoittautua uudelleen lukuvuoden vaihtuessa?

 • Uuden lukuvuoden syksyn ryhmiin ilmoittautuminen alkaa yleensä 1.8. ja kevään ryhmiin yleensä joulukuussa. Tarkat ilmoittautumisajat ryhmiin löytyvät kunkin kurssin kohdalta Korpista, kun uusi opetusohjelma julkaistaan vuosittain toukokuun lopussa. Linkki opetusohjelmaan löytyy sosiaalityön verkkosivulta.
 • Opintojaksot ovat Korpissa aktiivisina lukuvuoden kerrallaan. Kun lukuvuosi vaihtuu, edellisen lukuvuoden opintojaksot muuttuvat Korpissa vanhentuneiksi. Tällöin voit ilmoittautua uuden lukuvuoden opintojaksoille, jolloin opintojaksot näkyvät taas aktiivisina Korpissa.
 • Jos sinulla on opinto-oikeus kokonaisuuteen ja olet ilmoittautunut kuluvan lukuvuoden jaksoille, muista ilmoittautua 1.8. uudelleen niille uuden lukuvuoden jaksoille, joita et ole vielä suorittanut mutta jotka aiot tehdä. Ilmoittaudu uudelleen myös siinä tapauksessa, että olet ilmoittautunut yksittäiselle opintojaksolle ja sinulla on jakson suorittaminen vielä kesken. Tällöin pääset Korpissa ilmoittautumaan mahdolliselle jaksoon sisältyvälle verkkokurssille tai lähiopetusryhmään ja saat Kopassa näkyviin palautuskansion ja uusimmat tiedot opintojaksosta. Ilmoittautumisesta ei mene uutta maksua, kun opinto-oikeus on voimassa.

Kopan palautuskansio ei näy. Missä vika?

 • Tarkista, että sinulla on opintojakson opinto-oikeus voimassa. Varmista myös, että olet ilmoittautunut Korpissa kuluvan lukuvuoden opintojaksolle, muuten palautuskansio ei tule näkyviin (ks. edellinen kohta). Katso tarvittaessa myös Koppa-ohjeet.