Suomen kieli sekä suomi toisena ja vieraana kielenä

Syty monista suomista

Millainen kieli suomi on ja miten se kehittyy? Miten suomen kieltä opitaan ja opetetaan? Millaisia kielikysymyksiä maahanmuuttoon liittyy? Suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnoissa tarkastelet suomen kieltä teoreettisesta näkökulmasta, mutta pääset myös soveltamaan teoriaa käytäntöön. Opinnoissa lisäät ymmärrystäsi suomen kielestä dynaamisena, tilanteisena ja sosiaalisena ilmiönä monikielisessä ja monimediaisessa maailmassa. Olitpa kiinnostunut äidinkielestä ja kirjallisuudesta tai suomesta toisena ja vieraana kielenä, tervetuloa opiskelemaan!

S_ja_S2_pikkukuva.png

Voit opiskella

 • ilmoittautumalla ja aloittamalla milloin vain
 • vaihtoehtoisilla suoritustavoilla
 • omassa aikataulussasi
 • osittain etäopiskellen
 • lähiopetuksena Jyväskylässä ja Helsingissä

Tutustu ja ilmoittaudu tästä suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä opintoihin opinto-oppaassamme.

Suomen kielen perus- ja aineopinnoissa luot yleiskuvan suomen kielen ja sen tutkimuksen keskeisistä alueista. Suomen opinnoissa kehität lisäksi teoreettista tietämystä ja käytännön taitoja, joita tarvitset erilaisissa kielen ja viestinnän asiantuntemusta vaativissa tehtävissä, kuten opettajan, toimittajan tai kääntäjän työssä.

Jos tavoittelet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta, meillä voit tehdä sekä suomen kielen että kirjallisuuden perus- ja aineopinnot. Tutustu myös kirjallisuuden oppiaineeseen.

Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -opinnot on tarkoitettu sinulle, joka olet nykyisessä tai tulevassa työssäsi tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Opinnoissa voit rakentaa ja syventää S2-osaamistasi. Opintojen tavoitteena on kehittää teoreettista tietämystä ja käytännön taitoja, joita tarvitset monikielisten oppijoiden opettamisessa ja arvioinnissa.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisesta saat suoraan yhteistyöoppilaitoksesta 

Suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä & kirjallisuus avoimessa yliopistossa

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus avoimessa yliopistossa

Opintotarjontamme mahdollistaa opettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

 • Elämänkatsomustieto: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus
 • Filosofia: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot
 • Historia: historian perus- ja aineopinnot
 • Ilmaisutaito  draamakasvatus: draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot
 • Psykologia: psykologian perus- ja aineopinnot
 • Terveystieto: terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopintokokonaisuudet
 • Äidinkieli ja kirjallisuus  suomen kieli ja kirjallisuus: suomen kielen perus- ja aineopinnot sekä kirjallisuuden perus- ja aineopinnot

Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Uuden opetettavan aineen kelpoisuus opettajalle joustavasti avoimesta yliopistosta

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. Suurin osa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tarjottavista opinnoista on suoritettavissa etäopintoina verkon välityksellä paikkakunnasta riippumatta. Tutustu opintotarjontaan tarkemmin ja valitse sinun osaamiseesi ja elämäntilanteeseesi sopivat opinnot.

Lisätietoja saat myös opiskelijapalvelustamme.