Suomen kieli sekä suomi toisena ja vieraana kielenä

Syty monista suomista

Millainen kieli suomi on ja miten se kehittyy? Miten suomen kieltä opitaan ja opetetaan? Millaisia kielikysymyksiä maahanmuuttoon liittyy? Suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnoissa tarkastelet suomen kieltä teoreettisesta näkökulmasta, mutta pääset myös soveltamaan teoriaa käytäntöön. Opinnoissa lisäät ymmärrystäsi suomen kielestä dynaamisena, tilanteisena ja sosiaalisena ilmiönä monikielisessä ja monimediaisessa maailmassa. Olitpa kiinnostunut äidinkielestä ja kirjallisuudesta tai suomesta toisena ja vieraana kielenä, tervetuloa opiskelemaan!

Tutustu ja ilmoittaudu tästä suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä opintoihin opinto-oppaassamme.

Opiskele suomen kieltä

Suomen kielen perus- ja aineopinnoissa luot yleiskuvan suomen kielen ja sen tutkimuksen keskeisistä alueista. Suomen opinnoissa kehität lisäksi teoreettista tietämystä ja käytännön taitoja, joita tarvitset erilaisissa kielen ja viestinnän asiantuntemusta vaativissa tehtävissä, kuten opettajan, toimittajan tai kääntäjän työssä.

Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -opinnot on tarkoitettu sinulle, joka olet nykyisessä tai tulevassa työssäsi tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Opinnoissa voit rakentaa ja syventää S2-osaamistasi. Opintojen tavoitteena on kehittää teoreettista tietämystä ja käytännön taitoja, joita tarvitset monikielisten oppijoiden opettamisessa ja arvioinnissa.

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus

JYU avoimessa yliopistossa voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa ja saada kelpoisuuden uuden oppiaineen opettamiseen.  Jos tavoittelet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta, voit tehdä meillä sekä suomen kielen että kirjallisuuden perus- ja aineopinnot. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella.

Voit opiskella

  • aloittamalla ympäri vuoden
  • vaihtoehtoisilla suoritustavoilla
  • omassa aikataulussasi
  • osittain etäopiskellen
  • lähiopetuksena Jyväskylässä ja Helsingissä
Opiskelijatarina

S_ja_S2_pikkukuva.png