Syty monista suomista

Millainen kieli suomi on ja miten se kehittyy? Miten suomen kieltä opitaan ja opetetaan? Millaisia kielikysymyksiä maahanmuuttoon liittyy? Suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnoissa tarkastelet suomen kieltä teoreettisesta näkökulmasta, mutta pääset myös soveltamaan teoriaa käytäntöön. Opinnoissa lisäät ymmärrystäsi suomen kielestä dynaamisena, tilanteisena ja sosiaalisena ilmiönä monikielisessä ja monimediaisessa maailmassa. Olitpa kiinnostunut äidinkielestä ja kirjallisuudesta tai suomesta toisena ja vieraana kielenä, tervetuloa opiskelemaan!

S_ja_S2_pikkukuva.png

Voit opiskella

  • ilmoittautumalla ja aloittamalla milloin vain
  • vaihtoehtoisilla suoritustavoilla
  • omassa aikataulussasi
  • osittain etäopiskellen
  • lähiopetuksena Jyväskylässä (suomi ao)
  • lähiopetuksena Jyväskylässä ja Helsingissä (suomi po, S2 po, ao).

Suomen kielen perus- ja aineopinnoissa luot yleiskuvan suomen kielen ja sen tutkimuksen keskeisistä alueista. Suomen opinnoissa kehität lisäksi teoreettista tietämystä ja käytännön taitoja, joita tarvitset erilaisissa kielen ja viestinnän asiantuntemusta vaativissa tehtävissä, kuten opettajan, toimittajan tai kääntäjän työssä.

Jos tavoittelet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta, meillä voit tehdä sekä suomen kielen että kirjallisuuden perus- ja aineopinnot. Tutustu myös kirjallisuuden oppiaineeseen.

Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -opinnot on tarkoitettu sinulle, joka olet nykyisessä tai tulevassa työssäsi tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Opinnoissa voit rakentaa ja syventää S2-osaamistasi. Opintojen tavoitteena on kehittää teoreettista tietämystä ja käytännön taitoja, joita tarvitset monikielisten oppijoiden opettamisessa ja arvioinnissa.

Avoimen yliopiston
opintotarjonta lukuvuonna 2018-2019

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Pätevöityminen aineenopettajaksi avoimessa yliopistossa

Opintotarjontamme mahdollistaa eri oppiaineiden kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

Aineenopettajakelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.