16.05.2018

Maksuttomat S2-aineopinnot

Onko S2-osaamisesi ajan tasalla? Opetatko suomea toisena kielenä, mutta haluaisit syventää osaamistasi? Ilmoittautuminen maksuttomiin S2-aineopintoihin on alkanut. Tule mukaan suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoihin ja opiskele vaikkapa työsi ohella!

Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -opinnot sopivat sinulle, joka olet nykyisessä tai tulevassa työssäsi tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Pohjaopinnoiksi tarvitset vähintään suomen kielen perusopinnot tai S2-perusopinnot. Opinnot on tarkoitettu opettajille, jotka tarvitsevat työssään lisävalmiuksia S2-opetukseen. Opinnot soveltuvat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien lisäksi luokanopettajille, erityisopettajille ja ammatillisen koulutuksen opettajille.

Opintojen suorittaminen

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina lukuvuosien 2018–2019 ja 2019–2020 aikana. Opinto-oikeus on voimassa 2 vuotta 1.9. alkaen, mikä mahdollistaa opiskelun joustavasti ja oman aikataulun mukaan.

Opinnot ovat avanneet minulle monin tavoin ajankohtaista opetukseen liittyvää teoriaa ja käytäntöä. Opinnoista on paljon hyötyä kaikkeen opetustyöhön koulussa. Käsitykseni arvioinnista ja kielenoppimisesta on muuttunut, se on oikeastaan vasta syntynyt näiden opintojen myötä!

Lähiopetusjaksot järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin Jyväskylässä ja Helsingissä. Voit valita, kumpaan opetukseen osallistut. Opinnoissa on myös kokonaan etäopiskellen tehtäviä jaksoja, muun muassa verkkokursseja ja itsenäisiä tehtäviä.

Opintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 50 ensimmäistä opiskelijaa, joilla on riittävät edeltävät opinnot (ks. linkin kohta ”Esitiedot”). Ilmoittautuminen opintoihin 15.5.2018 alkaen.  

Saimme jo15.5. ennätysmäärän ilmoittautumisia ja ryhmä on tullut täyteen. Voit kuitenkin halutessasi  ilmoittautua jonotusryhmään am. linkin kautta.

Lue lisää opinnoista:

Tiesithän, että maksullisiin suomen kielen opintoihin ja S2-opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen eli voit aloittaa opiskelun koko lukuvuoden ajan - vaikka jo tänään!

Maksuttomien opintojen toteuttamiseen olemme saaneet avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Kuva: Providence Doucet, Unsplash