Suomi toisena kielenä (S2) opetuksessa -opinnot

Opiskele opetus- ja ohjausalan ammattilaisille suunnatut Suomi toisena kielenä (S2) opetuksessa -opinnot. Työelämässä on akuutti tarve saada välineitä monikielisten oppijoiden opetukseen. Tiiviit S2-pedagogiikkaan keskittyvät moduulit vastaavat tähän tarpeeseen.

Monikielisten oppijoiden suomea

Suomalainen yhteiskunta monikielistyy ja monikulttuuristuu kaiken aikaa. Opetuksessa ja ohjauksessa on kautta koulutusjärjestelmän yhä suurempi tarve erityisosaamiselle suomen opettamisessa toisena tai vieraana kielenä.

Avoimen yliopiston S2 opetuksessa -opinnot sopivat esimerkiksi aikuiskouluttajille, aineen-, luokan- ja erityisopettajille, varhaiskasvatuksen opettajille, opinto-ohjaajille sekä koulutushallinnossa työskenteleville. Opinnot täydentävät S2-alan osaamista. Jos tavoittelet S2-aineenopettajan kelpoisuutta koulussa tai esim. koto-opetuksessa tarvittavia opetettavan aineen opintoja, tutustu suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -perus- ja -aineopintoihin

Opinnot mahdollistavat suuntautumisen maahanmuuttajien kanssa toimimiseen monipuolisissa koulutusalan tehtävissä, niin peruskoulussa, ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa kuin aikuisten perusopetuksessa. 

Voit opiskella:

 • aloittamalla ympäri vuoden
 • vaihtoehtoisilla suoritustavoilla
 • omassa aikataulussasi
 • osittain etäopiskellen
 • lähiopetuksena Jyväskylässä ja Helsingissä

Opinnot koulutustaustasi mukaan

Suomi toisena kielenä opetuksessa -opinnoissa on kolme vaihtoehtoista moduulia, joista valitset koulutustaustasi mukaan: A, B tai C.

Suomi toisena kielenä opetuksessa A-moduuli (15–20 op)

" "

Valitse A-moduuli, jos et ole aiemmin opiskellut suomen kielen perusopintoja tai suomi toisena ja vieraana kielenä -opintoja.

Nämä opinnot sopivat sinulle, joka haluat perehtyä S2-oppimisen, -opetuksen ja -arvioinnin lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä kielitietoisen koulutuksen periaatteisiin. Sisällöissä otetaan huomioon eri-ikäiset oppijat ja eri koulutusasteet.

Valitse näistä opintojaksoista sinulle sopivat:

 • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen 5 op
 • STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt 5 op
 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi 5 op
 • STKE129 Kielitietoinen koulutus 5 op

Suomi toisena kielenä opetuksessa B-moduuli (15–35 op)

" "

Sinulle sopii B-moduuli, jos olet jo suorittanut suomen kielen opintoja.

Moduuli B:ssä lähdetään liikkeelle aiemman suomen kielen yliopistotasoisen osaamisen perusteella. Moduulissa on ainutlaatuinen mahdollisuus esimerkiksi äidinkielen opettajan saada S2-osaamista kirjallisuuden opettamiseen.

Valitse seuraavista opintojaksoista:

 • STKE111 Suomi opittavana kielenä 5 op
 • STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa 5 op
 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi 5 op
 • STKE129 Kielitietoinen koulutus 5 op
 • SKIS408 Kieli työelämässä 5 op
 • KIRA241 Kirjallisuuden pedagogiikka 5 op
 • KIRS1205 Kirjallisuuden syventävä pedagogiikka 5 op

Suomi toisena kielenä opetuksessa C-moduuli (15+ op)

" "

C-moduuli uusille opettajille, joilla ei ole aiempia suomen kielen tai S2-alan opintoja.

C-moduuli sopii sinulle, jos tarvitset tiiviin tietopaketin, joka sisältää ydinasiat uudelle S2-opettajalle (esimerkiksi valmistavan opetuksen opettajat). Moduulin opintojaksoilla käsitellään mm. suomen kielen oppimisprosessia, erilaisia oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja sekä kielitietoista pedagogiikkaa.

Valitse seuraavat opintojaksot:

 • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (5 op)
 • STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt (5 op)
 • OLUM1040 Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)

Oletko opinto-ohjaaja? Sinulle sopisi esimerkiksi tällainen A-moduulin opintopaketti:

 • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen
 • STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt
 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi TAI STKE129 Kielitietoinen koulutus

Tämä opintopaketti soveltuisi myös esimerkiksi: luokanopettajalle, erityis(luokan)opettajalle, maahanmuuttajien ohjaajalle, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opettajalle, ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalle tai koulutushallinnon ja kuntasektorin toimijalle. 

Oletko äidinkielenopettaja? Sinulle sopisi esimerkiksi tällainen B-moduulin opintopaketti:

 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi TAI STKE129 Kielitietoinen koulutus
 • KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka
 • KIRS1205 Kirjallisuuden syventävä pedagogiikka

Tämä opintopaketti soveltuisi esimerkiksi: äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalle (S2- ja kirjallisuus-oppimäärän opettajat) perusopetuksen vuosiluokilla 7–9, aikuisten perusopetuksessa ja lukiossa.

Oletko ammatillisen koulutuksen opettaja, tai suomea jo opiskellut luokanopettaja? Sinulle sopisi esimerkiksi tällainen B-moduulin opintopaketti:

 • STKE111 Suomi opittavana kielenä
 • STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa
 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi TAI SKIS408 Kieli työelämässä

Tämä opintopaketti soveltuisi esimerkiksi: ammatillisen koulutuksen (S2-)opettajalle, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opettajalle, sekä sellaiselle luokanopettajalle tai erityis(luokan)opettajalle, jolla on pohjalla suomen kielen tai S2-opintoja.


 

Opiskelijatarina

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus

JYU avoimessa yliopistossa voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa ja saada kelpoisuuden uuden oppiaineen opettamiseen.  Jos tavoittelet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta, voit tehdä meillä sekä suomen kielen että kirjallisuuden perus- ja aineopinnot. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella.