suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt