Osaamista kriisialueilta tulleiden parissa työskenteleville

Kokosimme tarjonnastamme  kursseja, jotka tarjoavat osaamista ja tutkittua tietoa heille, jotka työskentelevät kriisialueilta tulleiden henkilöiden parissa. Poimi suunnitelmaasi ne opinnot, joista hyödyt työssäsi eniten. JYU avoimessa yliopistossa kartutat osaamistasi joustavasti sinulle sopivassa rytmissä ja laajuudessa.

Tältä sivulta löydät kaikille avoimia kursseja, joista saat tutkittua tietoa tärkeän työsi tueksi. Kurssit ovat avoimen yliopiston asiantuntijoiden valitsemia. Sivun opintovalikoimassa ovat esillä niin psykologian, kasvatustieteiden, suomi toisena ja vieraana kielenä -opintojen kuin yhteiskuntatieteiden näkökulmat.

Kliininen psykologia I -kurssi opastaa mielenterveyden lähestymistapoihin ja tarjoaa ymmärrystä terveyden ja mielenterveyden yhteydestä. Opiskele verkon välityksellä. Kurssin laajuus on 5 op ja hinta 75 e.

Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa I -kurssi tuo tietoa tekijöistä, jotka edistävät tai uhkaavat mielen toimintakykyä myöhäisaikuisuudessa ja vanhuudessa. Opiskele verkon välityksellä. Kurssin laajuus on 5 op ja hinta 75 e. 

Perheen voimavarat ja tuki -kurssilta saat tietoa mm. perheiden ja vanhemmuuden haasteista sekä perheen ja ammattilaisten yhteistyöstä ja tuesta. Opiskele verkon välityksellä. Kurssin laajuus on 5 op ja hinta 75 e.

Monikulttuurinen perhe -kurssilla tarkastellaan mm. perheiden monikulttuurisuutta ja monisukupolvisuutta, monikulttuurisuuskasvatusta ja perheiden uskonnollisuutta. Opiskele verkon välityksellä. Kurssin laajuus on 5 op ja hinta 75 e.

Perheen kohtaaminen -kurssilla käsitellään perheen kohtaamista mm. lastensuojelun sekä lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmista eri tuen tarpeissa. Opiskele verkon välityksellä. Kurssin laajuus on 5 op ja hinta 75 e. 

Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa -kurssilta saat erityispedagogiikan näkökulmia erilaisten oppijoiden kanssa toimimiseen ja heidän tukemiseensa. Opiskele verkon välityksellä. Kurssin laajuus on 5 op ja hinta 75 e.

Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa -kurssilta saat käytännön osaamista monikieliseen opetukseen ja oppijan identiteetin tukemiseen. Opiskele verkon välityksellä. Kurssin laajuus on 5 op ja hinta 75 e.

Johdatus toisen kielen oppimiseen -kurssi tutustuttaa toisen ja vieraan kielen oppimisen keskeisiin kysymyksiin. Opiskele verkon välityksellä. Kurssin laajuus on 5 op ja hinta 75 e.

Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt -kurssilla havainnoidaan puhuttua ja kirjoitettua oppijankieltä ja tutustutaan S2-oppimateriaaleihin. Opiskele verkon välityksellä. Kurssin laajuus on 5 op.  

Maailman tila -kurssi tarjoaa yhteiskuntatieteellisen katsauksen siihen mitä maailma on nyt ja millaisia globaaleja haasteita meillä on ympärillämme. Opiskele verkon välityksellä. Kurssin laajuus on 10 op ja hinta 150 e.