Tilastotiede avoimessa yliopistossa

Syvennä tilastotieteen osaamistasi

Valmistaudutko psykologian pääsykokeeseen? Innostavatko numerot? Haluatko kehittää matemaattisia taitojasi ennakoiden tulevia työtehtäviäsi laskennallisten työkalujen ja tietotekniikan parissa? Suunnitteletko tilastollista tutkimusta? Tilastotieteessä opit perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista sekä miten tilastollisia analyysejä toteutetaan SPSS–ohjelmalla. Tilastotieteen opiskelu sopii kaikille. Se tarjoaa välineitä määrällisen tutkimuksen tekemiseen ja ymmärrystä tilastojen tekoon ja tulkintaan.

Voit opiskella tilastotiedettä avoimessa yliopistossa

  • verkko-opintoina
  • etäopintoina
  • ajastettuna tai oman aikataulun mukaan
  • syyslukukaudella tai kevätlukukaudella
  • verkko-ohjauksen tuella
  • tenttimällä Jyväskylässä tai Helsingissä
Tilastotiede

Vuonna 1749 laadittiin Suomen ensimmäinen väestötilasto.

Tilastomenetelmien peruskurssilla opit perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista kuten empiirisen aineiston hankintamenetelmistä sekä yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailun graafisesti. Opintojakso vaaditaan monien kandidaatin tutkintojen yleisopintoihin. Lisäksi opintojakson tiedot ovat tarpeellisia muun muassa niille väitöskirjatyöntekijöille, joilla aiemmista tilastotieteen opinnoista on kulunut vuosia.

SPSS-kurssilla opit, miten toteutat tilastollisia analyysejä SPSS–ohjelmalla. Kurssin tarkoituksena on olla käytännön apuna tutkimuksen tekemisessä, opiskelussa ja työelämässä. Kurssilla tutustut SPSS-ohjelmaan ja voit hankkia ohjelman käyttöön tarvittavat perustiedot. 

Tilastotieteet opinnot ovat hyödyksi kenelle vain. Erityisen hyvin ne soveltuvat kandidaatin ja maisterin opintoja tekeville, tutkielmaa tekeville tueksi sekä esimerkiksi psykologian pääsykokeisiin valmentautuville.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2019-2020

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista ja aikatauluista saat suoraan oppilaitoksesta. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen. Alla olevasta listasta löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset. 

Lukuvuosi 2019-2020