Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin: osaamista hoito- ja hoiva-aloille

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen valikoima opintoja, jotka auttavat kehittämään osaamista niin vanhustyössä kuin erilaisissa suunnittelutehtävissä. Opintoja on mahdollista suorittaa etäopintoina. Opintojen suorittamisessa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin tuo tutkittua tietoa, ymmärrystä ja käytännön osaamista työhön ikääntyvien ihmisten parissa. Opintotarjottimelle on valittu opintojaksoja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta. 

Opintoja on tarjolla muun muassa ihmisen vanhenemisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön sekä ikääntyneitä koskettavan hyvinvointiteknologian alueilta. Näkökulmaa saat myös esimerkiksi kulttuurisensitiivisyyteen hoitotyössä.

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimella on vanhustyön kehittämistä ja arkea käsitteleviä opintojaksoja noin 40 opintopisteen verran avoimina korkeakouluopintoina. Näistä opiskelija voi valita omaan osaamistarpeeseensa sopivimmat opinnot. Opintojaksoilla ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, mutta osassa niistä edellytetään ensin näissä opinnoissa tarjolla olevan perustavaa tietoa tarjoavan Vanhuus-jakson suorittaminen tai sitä vastaavat tiedot muusta koulutuksesta. 

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimen opinnot sopivat sinulle jos:

 • työskentelet vanhusten parissa tai ihmisen vanhenemiseen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä
 • opiskelet alaa, joka mahdollistaa työskentelyn vanhusten parissa
 • kaipaat lisäosaamista tai ideoita käytännön työhön vanhusten parissa 
 • haluat kehittää ymmärrystäsi gerontologisesta hoitotyöstä ja sosiaalityöstä

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin on suunnattu työelämässä toimiville, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja valmistuneille ammattilaisille tai muuten ihmisen vanhenemiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestävät Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimen yhteistyössä.

Valitse Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimelta sinulle sopivia opintoja

Suoritetut opinnot näkyvät opintosuoritusotteissa, joiden liitteeksi opiskelija saa halutessaan yhteenvedon Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimen jaksoista. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan ko. opintojakson linkin kautta. Opintomaksu on 15 e / opintopiste.

Yhteystiedot
Jyväskylän avoin yliopisto: Päivi Eskola
DIAK: avoin@diak.fi tai lisätietoja sivulta Diak yhteistyöopinnot

Jyväskylän avoin yliopisto Gerontologian perusopintojen sisällöt ja aikataulutiedot 
Vastuuopettaja: Päivi Eskola

 • TGEP1001 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 5 op
 • TGEP1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa
 • TGEP1003 Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vanhuudessa 5 op
 • TGEP1004 Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa 3 op
 • TGEP1005 Ravitsemuksen erityiskysymykset ikääntyessä 3 op
 • TGEP1006 Fyysinen toimintakyky, liikunta ja vanheneminen 4 op


Diakonia ammattikorkeakoulu avointen yhteistyöopintojen sisällöt ja aikataulutiedot

 • YHT4 Vanhuus 2 op
 • GER 1, 2 & 3 Gerontologinen sosiaalityö yht. 15 op
 • GHO01 Gerontologinen kliininen hoitotyö 5 op
 • GHO02 Kulttuurisensitiivinen gerontologinen hoitotyö 5 op
 • GHO03 Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä 5 op
 • HYV Hyvinvointiteknologia 5op
 • VHO1 Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2 op