Varhaiskasvatustiede

Ilmiölähtöinen varhaiskasvatustiede auttaa ymmärtämään alle kouluikäisten lasten kasvatuksen monia näkökulmia

Miten ymmärtää, opettaa ja kasvattaa alle kouluikäistä lasta? Mikä lapsuuteen vaikuttaa? Miten kehittäisit varhaiskasvatuksen työyhteisöjä ja pedagogiikkaa? Opinnoissamme pääset syventymään muun muassa näihin varhaiskasvatustieteeseen liittyviin teemoihin.

Varhaiskasvatus_pikkukuva.png

Voit opiskella varhaiskasvatustiedettä

  • ilmoittautumalla milloin tahansa
  • aloittamalla milloin tahansa
  • pääosin etäopintoina
  • tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä)

”Uskon tästä olevan hyötyä, kun jatkossa toimin lasten parissa ja seuraan heitä ryhmänä ja yksilöinä. Tuntuu, että näen monia jo menneitäkin tilanteita nyt uudessa valossa.”

– Riikka, varhaiskasvatustieteen opiskelija

Varhaiskasvatustiede on tiedettä lapsuudesta. Se edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteuttamista varhaiskasvatuksessa, lasten elinolosuhteissa ja yhteiskuntaan osallistumisessa.

Varhaiskasvatustieteen opiskelu aloitetaan suorittamalla kasvatustieteen perusopinnot (25 op). Sen jälkeen voit opiskella varhaiskasvatustieteen aineopinnot (35 op).

Aineopintojen sisältöopinnoissa perehdyt esimerkiksi kehitysteorioihin, leikin teorioihin ja leikin merkitykseen oppimisessa. Lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmat ja tuki kuuluvat myös opintojen keskeisiin sisältöihin. Lapsuutta pohditaan muuttuvana yhteiskunnallisena ilmiönä ja monitieteisenä tutkimuskohteena. Pedagogisen asiantuntijuuden jaksolla perehdyt mm. ryhmäilmiöihin, työyhteisön hyvinvointiin ja ammatilliseen vuorovaikutukseen.

Opinnot on mahdollista sisällyttää osaksi varhaiskasvatuksen opettajan kandidaatin tutkintoa Jyväskylän yliopistossa. Lisätietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta: Tavoitteena tutkinto

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2019-2020

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa


Kasvatustiede ja varhaiskasvatustiede avoimessa yliopistossa