Kokkola tarjoaa avoimia yliopisto-opintoja varhaiskasvatuksen henkilöstölleen

Kokkolan kaupunki kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöään myös lukuvuonna 2023-2024. Tarjolla on mahdollisuus opiskella Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatustieteen perusopinnot yhteisöllisessä opintoryhmässä. Perusopintokokonaisuuden suorittaneet voivat tähdätä varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittäviin tutkinto-opintoihin.

Suuren kysynnän vuoksi Kokkolan kaupunki on yhdessä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa perustamassa uuden kasvatustieteen perusopintojen (25 op) opintoryhmän Kokkolaan lukuvuodelle 20232024. Opetus järjestetään lähiopetuksena.

Opintoryhmään ovat tervetulleita kaikki oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta kiinnostuneet.

Lue tarkemmin

Sitova ilmoittautuminen ryhmään on auki 23.5.-16.8.2023. 
Ilmoittaudu opintoihin tästä linkistä: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=251871


Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet kohdasta Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

Kasvatustieteen perusopinnot on tarkoitettu:

 • varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä tavoitteleville,
 • opetus- ja koulutustehtäviin tähtääville sekä
 • kaikille oppimisesta, ohjauksesta ja kasvatuksesta kiinnostuneille

Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut kasvatustieteellisiin ilmiöihin ja tutkimusaiheisiin. Opinnoista saat eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja omien akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen.

Miksi sinun kannattaa tulla mukaan?

Kasvatustieteen Kokkolan ryhmä

 • Voit opiskella työn ohessa.
 • Saat opiskeluusi paikallisen opintoryhmän tuen.
 • Saat henkilökohtaista ohjausta ja palautetta ryhmänohjaajaltasi.
 • Opiskelet yhteisöllisesti omassa opintoryhmässä vaihtelevin suoritustavoin.
 • Ryhmän yhteinen aikataulu rytmittää opiskeluasi. Tavoitteena saada perusopinnot valmiiksi maaliskuussa 2024 ennen hakuja, mm. varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden antavaan tutkintoon.
 • Lue opiskelutarina Kokkolan ryhmästä

Kuule lisää  infotilaisuudessa 23.5.2023 klo 17.00–18.30

Haluatko kuulla lisää kasvatustieteen perusopinnoista ja niiden opiskelusta yhteisöllisessä ryhmässä?

Tule mukaan kaikille avoimeen infotilaisuuteen, jossa kerrotaan opinnoista sekä varhaiskasvatuksen tutkintokoulutukseen hakemisesta. Tilaisuuden järjestävät Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Kokkolan kaupunki. Tervetuloa!


Opiskelu kasvatustieteen opintoryhmässä

Yhteisölliset lähipäivät ja monipuoliset suoritustavat

Opintoryhmän tärkeinä oppimisen paikkoina toimivat yhteisölliset lähipäivät, joita on 10 opintojen aikana. Lähipäivien aikana on tarjolla mm. asiantuntijaluentoja, orientaatioita kuhunkin opintojaksoon sekä ohjeita opintojakson suoritustapaan (ryhmäsuoritus, verkkokurssi, oppimistehtävä, verkkotentti). Lähipäivissä valmistaudutaan myös ryhmäsuorituksiin. Lähipäivät järjestetään arkipäivisin klo 9–16 välillä. Opetuspaikkana toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Talonpojankatu 2B, Kokkola).

Monipuoliset suoritustavat sisältävät ryhmä- ja parityöskentelyn lisäksi yksilöllistä opiskelua. Verkko-oppimisympäristönä toimii Moodle ja tarjolla on myös Zoom-verkkotapaamisia. Osallistuessasi näihin opintoihin saat opiskelusi ja oppimisesi tueksi oman opintoryhmän, ryhmälle suunnitellun Moodle-kurssialueen ja ryhmänohjaaja Sarin. Henkilökohtaista palautetta ja ohjausta on saatavilla koko lukuvuoden ajan. Tervetuloa mukaan!


Opintoryhmän alustava aikataulu Kokkolassa

Alla alustava opintojen aikataulu. Aikataulua tarkennetaan tarvittaessa yhdessä ryhmän kanssa.

 

Syyslukukaudella 2023:

 

 • KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)
  • Ryhmäsuoritus, opintoryhmä ja samalla opintojakso käynnistyy tutustumispäivällä tiistaina 29.8.2023;
   ryhmäsuoritus: ti 12.9. ja ti 26.9.2023.
 • KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
  • Kirjallinen oppimistehtävä yksin tai parin kanssa: lähipäivät 10.10. ja 12.12.2023. Palautus 31.1.2024.
 • KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)
  • Verkkokurssi Moodlessa: 20.11.-8.12.2023 (3 viikkoa)
 • KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op)
  • Kirjallinen oppimistehtävä yksin tai parin kanssa: lähipäivät 10.10. ja 12.12.2023. Palautus 31.3.2024.


Kevätlukukaudella 2024:

 

 • KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
  • Verkkotentti (24 h) Moodlessa. Verkkotenttiviikot: 6, 10, 15 ja 20. Orientaatio lähipäivänä 9.1.2024.
 • KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op)
  • Ryhmäsuoritus: ti 30.1.2024. Orientaatio lähipäivänä 12.12.2023, ryhmäsuoritukseen valmistautumista lähipäivinä 9.1. ja 23.1.2024.
 • KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)
  • Ryhmäsuoritus: ti 5.3.2024 (varalla 12.3.2024). Orientaatio ja ryhmäsuoritukseen valmistautumista lähipäivänä 13.2.2024.

Opintojaksojen sisältökuvaukset löydät opinto-oppaasta.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Kasvatustieteen perusopintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. 

Ilmoittautumisohjeet:

 • Rekisteröidy Jyväskylän yliopiston OMA - omien tietojen hallinta -palvelussa.
 • Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan opintoihin ilmoittautumista varten.
 • Rekisteröityminen tehdään omilla verkkopankkitunnuksilla.
 • Sitova ilmoittautuminen ryhmään on auki 23.5.-16.8.2023. Ilmoittautumislinkki: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=251871 (linkki aukeaa 23.5.2023)
 • Ryhmä käynnistetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 15 opiskelijaa.
 • Opintomaksu on 15 €/opintopiste. Yhteensä 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus maksaa 375 €.
 • Kokkolan kaupunki tukee vakituisen varhaiskasvatushenkilöstön opiskelua maksamalla opintomaksun ja myöntämällä 10 työpäivää opiskeluun.

Voit hakea opiskelemaan JYU:n tutkinto-ohjelmiin Kokkolaan tai Jyväskylään

Kasvatustieteen perusopinnot ovat osana seuraavia JYU:n tutkinto-ohjelmien valintaperusteita:


Lisätietoja opinnoista

Koulutuspäällikkö Mirva Huovinen, mirva.e.huovinen@jyu.fi, +358 40 805 3112
Yliopistonopettaja Sari Paajanen, sari.t.paajanen@jyu.fi, +358 40 805 4425
Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiskoordinaattori, Milka Junttila, milka.junttila@kokkola.fi, +358 40 806 5648

Tutustu Jyväskylän avoimen  yliopiston opintotarjontaan

Jos et pysty sitoutumaan Kokkolan opintoryhmän aikatauluihin, voit opiskella kasvatustieteen perusopinnot itsenäisinä verkko-opintoina. Löydät kasvatustieteen perusopintojen ja monen muun oppiaineen sisällöt, ilmoittautumisohjeet ja suoritustavat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinto-oppaasta.