Viestintä ja journalistiikka sekä viestinnän johtaminen

Viestinnän ja journalistiikan sekä viestinnän johtamisen opinnot avoimessa yliopistossa

Kuinka viestinnän keinoin vaikutetaan ja vaikututaan? Millainen on nykypäivän mediamaisema ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Millaisia vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan? Viestinnän opintojen suorittaminen antaa valmiuksia teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen ymmärtämiseen, viestinnällä vaikuttamiseen, organisaatio- ja ryhmäviestintään sekä mediakriittisyyteen. Voit myös erikoistua organisaatioiden viestinnän johtamiseen.

Tutustu ja ilmoittaudu tästä viestinnän ja journalistiikan sekä viestinnän johtamisen opintoihin opinto-oppaassa.

Viestinnän opinnoissa

  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • opiskelet verkkovälitteisesti tai lähiopetuksena Helsingissä ja Jyväskylässä
  • on tarjolla erilaisia suoritustapoja
  • hyödynnät aiempaa työkokemustasi
  • voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä journalistiikan ja viestinnän opintoihin ja kauppatieteisiin

Opiskele viestinnän johtamista

Viestinnän johtamisen aineopinnoissa pääset tutkimaan organisaatioiden ja yritysten maineenhallintaa ja mediasuhteita, sekä suunnittelemaan sisältöstrategiaa. Opit ymmärtämään, kuinka organisaatiot ja yritykset ovat vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa ja millaista näiden suhteiden ylläpitäminen on yhä digitalisoituvassa maailmassa.

Opinnoissa käsitellään organisaatioiden viestintäprosesseja ja viestinnän johtamista erilaisissa toimintaympäristöissä ja olosuhteissa. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet organisaatioiden avoimen ja vuorovaikutuksellisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Viestinnän johtaminen

"Sain kattavan kuvan peruskäsitteistä ja viestinnän osa-alueista. Keskusteluun kannustava ilmapiiri oli miellyttävää ja ajatuksia herättävää."


Juho, viestinnän ja journalistiikan opiskelija 

 

Ainon opiskelijatarina

Opiskele viestintää ja journalistiikkaa

Viestinnän ja journalistiikan opinnoissa opiskelet laaja-alaisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Opintoja voit hyödyntää yrityselämän, median, koulutuksen, viestintäteknologian, politiikan, kulttuurin tai hallinnon työtehtävissä. Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi viestintäkouluttaja tai tiedottamisen ja viestintäsuunnittelun asiantuntija.