05.03.2018

Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen

Vahvista kasvatusalan vuorovaikutusosaamistasi edistäen samalla perusopintojasi!

Lukuvuonna 2017-2018 on ensimmäistä kertaa mahdollista opiskella viestintä- ja kieliopintojen opintojakso XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen (4 op) maksutta kasvatustieteen perusopintojen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) -opintojakson yhteydessä. Jakson aikana

 • saat ryhmän tuen, vertaistukea ja vertaispalautetta lähijaksoilla ja niiden välillä
 • vuorovaikutusosaamisesi vahvistuu ja saat varmuutta tieteelliseen viestintään
 • tutustut itseesi tieteellisenä viestijänä ohjatusti viestijäkuva-analyysin avulla
 • teet ohjatusti tieteellisen esseen suoraan KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) -opintojaksolle.

Jakso sopii kaikille kasvatustieteen perusopintojen opiskelijoille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea tieteelliseen vuorovaikutusosaamiseensa. Erityisesti jaksoa suositellaan tutkintotavoitteisesti opiskeleville. Jakso sopii kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan väylähakuun kasvatusalan opiskelijoiden pakollisena äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän suorituksena. Jakson suorittamisesta on kuitenkin hyötyä sinulle myös, jos

 • haluat hioa opiskelutaitojasi
 • etsit tukea ja ohjausta tieteelliseen viestintään, esim. akateemiseen kirjoittamiseen tai tieteellisissä ryhmissä työskentelyyn
 • kaipaat opintoihin yhteisöllisyyttä.

Opintojakson XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen (4 op) avulla pääset hyvin alkuun kasvatustieteen perusopintojen opiskelussa, sillä opintojakson KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) kirjallista oppimistehtävää työstetään sen aikana.

HUOM! Opintojakson voi suorittaa vain yhtäaikaisesti kasvatustieteen perusopintojen jakson KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) kanssa.

Opintojakson suorittaminen

Keväällä opintojakson lähiopetus alkaa 17.2. ja päättyy 7.4.2018 (aikataulu päivitetty 18.12.2017). Lähiopetusta järjestetään yhteensä neljänä viikonloppuna Jyväskylässä. Lisäksi käytössä on verkko-opiskeluympäristö Optima. Ennen lähiopetusta orientoidut opintojaksoon tekemällä pienen ennakkotehtävän Optimassa. Opetusaikataulut löydät Korpista, jossa voit myös ilmoittautua molemmille opintojaksoille. Ilmoittautuneille tulee sähköpostitse opintokirje opintojakson alkamisesta ilmoittautumisajan päätyttyä.

HUOM! Jos teet koko kasvatustieteen perusopinnot, ilmoittaudu ensin perusopintokokonaisuuteen ja vasta sen jälkeen opintojaksolle KTKP010, ettei siitä muodostu erillistä maksua. 

KEVÄTLUKUKAUSI 2018

Syksyllä 2017 ja keväällä 2018  kasvatusalan vuorovaikutusosaamisen opintojakso on opiskelijoille maksuton (paikkoja ryhmään on rajoitetusti).

Lähiopetus Jyväskylässä (24 tuntia, aikataulu Korpissa)

Viestijäkuva-analyysin tehtävä 1 tehdään ennen ensimmäistä lähiopetusta. Ohjeet löytyvät opintojakson Optima-työtilasta.

I tapaaminen: vuorovaikutusosaaminen & ryhmäytyminen, la 6 t

 • Kurssi-info: tehtävänannot, suoritusohjeet ym. perusasiat
 • Vuorovaikutusosaamisen käsite
 • Ryhmään tutustuminen
 • Ryhmäytyminen: pienryhmäjako, ryhmien pelisäännöt, toiminta
 • Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen, analysointi ja palaute palautteesta
 • Opiskelijan haasteita tiedeyhteisön viestintäkäytänteiden oppimisessa

Viestijäkuva-analyysiä tehdään ensimmäisen lähiopetuksen jälkeen.

II tapaaminen: tieteellisen vuorovaikutuksen prosessi, la 6 t

 • Prosessimainen työskentely
 • Vireytyminen, esiintymisjännitys, esiintymisvarmuus
 • Tieteellisen tekstin tunnuspiirteet
 • Tehtävänantojen analysointi
 • Alustuksen luonnostelu
 • Esseen luonnostelu 

Tapaamiskerran jälkeen varataan aikaa ryhmien työskentelylle. Tapaamisten välissä on vertaisryhmien itsenäiset palautesessiot. Esseen ja alustusten työstämistä itsenäisesti ja vertaisryhmän kanssa.

Viestijäkuva-analyysiä tehdään lähiopetuksen jälkeen.

III tapaaminen: muokkaaminen, viimeistely, julkistaminen, pe 3 t ja la 5 t

 • Kirjoittamisklinikat ja alustustyöpajat pyörimässä mahdollisesti samanaikaisesti (pe)
 • Alustukset jatkuvat (la)
 • Esseen viimeistelyn työpaja

Viestijäkuva-analyysiä ja esseetä tehdään lähiopetuksen jälkeen.

IV tapaaminen: reflektointi, la 4 t

 • Esseen viimeistelyn työpaja
 • Viestijäkuva-analyysit
 • Opitun koonti
 • Sovellusmahdollisuudet
 • Kurssipalaute

Viestijäkuva-analyysiä tehdään lähiopetuksen jälkeen. Essee viimeistellään ja palautetaan.