Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen

Vahvista kasvatusalan vuorovaikutusosaamistasi edistäen samalla perusopintojasi!

Lukuvuonna 2019-2020 tarjonnassamme jatkaa viestintä- ja kieliopintojen opintojakso XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen (4 op), jonka voit suorittaa kasvatustieteen perusopintojen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) -opintojakson yhteydessä. Jakson aikana

 • saat ryhmän tuen, vertaistukea ja vertaispalautetta lähijaksoilla ja niiden välillä
 • vuorovaikutusosaamisesi vahvistuu ja saat varmuutta tieteelliseen viestintään
 • tutustut itseesi tieteellisenä viestijänä ohjatusti viestijäkuva-analyysin avulla
 • teet ohjatusti tieteellisen esseen suoraan KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) -opintojaksolle.

Jakso sopii kaikille kasvatustieteen perusopintojen opiskelijoille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea tieteelliseen vuorovaikutusosaamiseensa. Erityisesti jaksoa suositellaan tutkintotavoitteisesti opiskeleville. Jakso sopii kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan väylähakuun kasvatusalan opiskelijoiden pakollisena äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän suorituksena. Jakson suorittamisesta on kuitenkin hyötyä sinulle myös, jos

 • haluat hioa opiskelutaitojasi
 • etsit tukea ja ohjausta tieteelliseen viestintään, esim. akateemiseen kirjoittamiseen tai tieteellisissä ryhmissä työskentelyyn
 • kaipaat opintoihin yhteisöllisyyttä.

Opintojakson XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen (4 op) avulla pääset hyvin alkuun kasvatustieteen perusopintojen opiskelussa, sillä opintojakson KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) kirjallista oppimistehtävää työstetään sen aikana.

HUOM! Opintojakson voi suorittaa vain yhtäaikaisesti kasvatustieteen perusopintojen jakson KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) kanssa.

Opintojakson suorittaminen

Opintojakson lähiopetus alkaa 20.9. ja päättyy 16.11.2019. Lähiopetusta järjestetään yhteensä kolmena viikonloppuna Jyväskylässä. Lisäksi käytössä on verkko-opiskeluympäristö Moodle. Ennen lähiopetusta orientoidut opintojaksoon tekemällä pienen ennakkotehtävän Moodlessa. Opetusaikataulut löydät Korpista opintojakson XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen kurssikuvauksesta. Ilmoittaudu Korpissa molemmille opintojaksoille KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) ja XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen (4 op). Ilmoittautuneille tulee sähköpostitse opintokirje opintojakson alkamisesta ilmoittautumisajan päätyttyä.

HUOM! Jos teet koko kasvatustieteen perusopinnot, ilmoittaudu ensin perusopintokokonaisuuteen ja vasta sen jälkeen opintojaksolle KTKP010, ettei siitä muodostu erillistä maksua. 

SYYSLUKUKAUSI 2019

Lähiopetus Jyväskylässä (24 tuntia, aikataulu Korpissa)

Viestijäkuva-analyysin tehtävä 1 tehdään ennen ensimmäistä lähiopetusta. Ohjeet löytyvät opintojakson Moodle-kurssitilasta. Viestijäkuva-analyysia jatketaan kurssin aikana. Essee-tehtävää työstetään itsenäisesti ja pienryhmissä.

I tapaaminen 20.-21.9.2019

 • Kurssi-info: tehtävänannot, suoritusohjeet ym. perusasiat
 • Vuorovaikutusosaamisen käsite
 • Ryhmään tutustuminen
 • Ryhmäytyminen: pienryhmäjako, ryhmien pelisäännöt, toiminta
 • Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen, analysointi ja palaute palautteesta
 • Opiskelijan haasteita tiedeyhteisön viestintäkäytänteiden oppimisessa

II tapaaminen 11.-12.10.2019

 • Prosessimainen työskentely
 • Vireytyminen, esiintymisjännitys, esiintymisvarmuus
 • Tieteellisen tekstin tunnuspiirteet
 • Alustuksen luonnostelu -työpajat
 • Esseen luonnostelu -työpajat 

 III tapaaminen 15.-16.11.2019

 • Alustukset
 • Esseen viimeistelyn työpaja
 • Viestijäkuva-analyysit
 • Opitun koonti
 • Sovellusmahdollisuudet
 • Kurssipalaute