Muutakin kuin kielioppia!

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnoista hyödyt eniten silloin, kun olet jo omaksunut oman alasi käsitteet ja perustiedot ja opiskelu vaatii vieraskielisten tekstien lukemista. Opinnot kehittävät muun opiskelun kannalta välttämätöntä vieraan kielen lukemisen ja puhumisen taitoasi (esim. tenttikirjallisuuden lukeminen, lähdeaineiston käyttö kirjallisissa tehtävissä, oman alan vieraskielisen sanaston ymmärtäminen ja käyttäminen keskusteluissa) sekä työelämässä tarvittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoasi.

Tavoitteletko tutkintoa? Voit tarkistaa JY:n koulutustarjonnasta oman oppiaineesi hakukelpoisuusvaatimuksista, tarvitseeko sinun suorittaa ruotsin, englannin tai muiden vieraiden kielten kursseja tutkinto-opiskelijaksi hakua varten.

Englannin valmentavalla kurssilla voit kerrata, aktivoida ja täydentää peruskielitaitoasi tavoitteenasi vahvistaa kielitaitoasi ennen akateemisen tason kursseille osallistumista.

Akateemisen tason kursseilla Academic Reading ja Communication Skills sinulta edellytetään hyvää peruskielitaitoa, sillä kursseilla käydään läpi eri tieteenalojen tekstejä ja keskustellaan englanniksi alaa koskevista ajankohtaisista asioista. Academic Reading ja Communication Skills soveltuvat sinulle englannin kielen kursseiksi, jos olet JY:n väylähakuun tähtäävä tai JY:n kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja tekevä avoimen yliopiston opiskelija.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Syksy 2017

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Kesä 2018. Ennakkotietoa, muutokset mahdollisia.

  • Interdisciplinary Communication Skills 3 op Helsingissä elokuussa
  • Interdisciplinary Communication Skills 3 op Jyväskylässä elokuussa
  • Englannin kielen valmentava kurssi 3 op Jyväskylässä elokuussa
Avoimen yliopiston opintotarjonta

Kevät 2018

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Voit opiskella englantia myös yhteistyöoppilaitoksissamme. Kysy tiedot suoritustavoista ja aikatauluista suoraan oppilaitoksesta. Alla olevasta linkistä löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.

Ruotsin valmentavilla kursseilla voit kerrata, aktivoida ja täydentää peruskielitaitoasi tarkoituksenasi vahvistaa kielitaitoasi ennen akateemisen tason kurssille osallistumista. Akateemisen tason Svenska-kurssilla sinulta edellytetään hyvää peruskielitaitoa, sillä kurssilla käydään läpi eri tieteenalojen tekstejä ja keskustellaan ruotsiksi alaa koskevista ajankohtaisista asioista.

Svenska-kurssit soveltuvat sinulle ruotsin kielen kursseiksi, jos olet JY:n väylähakuun tähtäävä tai JY:n kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja tekevä avoimen yliopiston opiskelija.

Jos olet epävarma, riittääkö kielitaitosi Svenska -kurssille vai pitäisikö sinun suorittaa ensin ruotsin valmentava kurssi tai valmentava verkkokurssi, voit tehdä ruotsin tasotestin.

Avoimen yliopiston opintotarjonta
  • Nätfräsch - ruotsin valmentava verkkokurssi 2 op etäopintoina kesään 2018 saakka
  • XRUX000/900 Svenska (3 op) för pedagoger (XRUK002/902), förskolepedagoger (XRUK003/903) och psykologer (XRUY003/903) Jyväskylässä, syys-lokakuussa 2017 (kasvatustieteiden ja psykologian opiskelijoille)
  • XRUX000/900 Svenska (3 op) för hälsovetare (XRUL005/905) Jyväskylässä, loka-marraskuussa 2017 (terveystieteellisten aineiden opiskelijoille)
  • XRUX000/900 Svenska (3 op) för ekonomer (XRUT002/902), samhällsvetare och filosofer (XRUY002/902) och historiker (XRUH003/903) Jyväskylässä, tammi-helmikuussa 2018 (kauppatieteiden, yhteiskuntatieteiden ja historian opiskelijoille)
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Voit opiskella ruotsia myös yhteistyöoppilaitoksissamme. Kysy tiedot suoritustavoista ja aikatauluista suoraan oppilaitoksesta. Alla olevasta linkistä löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.

Saksan kielen kurssit Liikesaksa 1 ja Liikesaksa 2 vastaavat yhdessä JY:n kauppakorkeakoulun kandidaatin tutkintoon (KTK, yrityksen taloustiede) sisällytettävää toisen vieraan kielen akateemisen tason kurssia. Lähtötasoksi tarvitset vähintään lukion lyhyen oppimäärän tai vastaavat tiedot. Kurssit voit suorittaa valinnaisessa järjestyksessä.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Liikesaksa 1 keväällä 2018. Liikesaksa 2 järjestetään todennäköisesti seuraavan kerran syksyllä 2018.

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Voit opiskella saksaa myös yhteistyöoppilaitoksissamme. Kysy tiedot suoritustavoista ja aikatauluista suoraan oppilaitoksesta. Alla olevasta linkistä löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin sisältyviä pakollisia vieraan kielen (espanjan, ranskan ja venäjän kielen valmentavat kurssit) opintoja maksullisesti erillisellä opinto-oikeudella Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa. Kurssien pohjaopintoina tarvitaan lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot kyseisestä kielestä. Erillistä opinto-oikeutta kielikeskuksen alkeis- ja jatkokursseille ei ole mahdollista hakea. Peruskielitaidon voi hankkia esimerkiksi aikuislukiossa.

  • Tiedot tutkintoihin vaadittavista ja soveltuvista kursseista löytyvät kielikeskuksen verkkosivuilta.
  • Kielikeskuksen kurssitarjonta löytyy Korppi-opintotietojärjestelmästä (valitse laitokseksi Kielikeskus ja haluamasi kieli).
  • Lisätietoja voit kysyä kielikeskuksen opintopäälliköltä Ulla Lautiaiselta, ulla.lautiainen[a]jyu.fi.