Muutakin kuin kielioppia!

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnoista hyödyt eniten silloin, kun olet jo omaksunut oman alasi käsitteet ja perustiedot ja opiskelu vaatii vieraskielisten tekstien lukemista. Opinnot kehittävät muun opiskelun kannalta välttämätöntä vieraan kielen lukemisen ja puhumisen taitoasi (esim. tenttikirjallisuuden lukeminen, lähdeaineiston käyttö kirjallisissa tehtävissä, oman alan vieraskielisen sanaston ymmärtäminen ja käyttäminen keskusteluissa) sekä työelämässä tarvittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoasi.

Tavoitteletko tutkintoa? Voit tarkistaa JYU:n koulutustarjonnasta oman oppiaineesi hakukelpoisuusvaatimuksista, tarvitseeko sinun suorittaa ruotsin, englannin tai muiden vieraiden kielten kursseja tutkinto-opiskelijaksi hakua varten.

Akateemisen tason kursseilla Academic Reading ja Communication Skills sinulta edellytetään hyvää peruskielitaitoa, sillä kursseilla käydään läpi eri tieteenalojen tekstejä ja keskustellaan englanniksi alaa koskevista ajankohtaisista asioista. Academic Reading ja Communication Skills soveltuvat sinulle englannin kielen kursseiksi, jos olet JYU:n väylähakuun tähtäävä tai JYU:n kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja tekevä avoimen yliopiston opiskelija.

Jos englannin kielitaitosi on riittävän hyvä ilman tekstikurssin käymistä, englannin tekstitaidon voi suorittaa vaihtoehtoisesti Academic Reading -kurssin korvaavana kokeena. Koe järjestetään vain kasvatustieteiden, psykologian ja terveystieteiden koulutusaloille (koe 4.10.2021) sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden koulutusaloille (koe 26.10.2021). Koe on tarkoitettu vain avoimen yliopiston tutkintotavoitteisille opiskelijoille.

Svenska för -kurssit ovat akateemisen tason tieteenalakohtaisia kursseja, joilla sinulta edellytetään hyvää peruskielitaitoa. Kursseilla käydään läpi eri tieteenalojen tekstejä ja keskustellaan ruotsiksi alaa koskevista ajankohtaisista asioista. Ruotsin kielen peruskielitaidon hallinta on siten keskeistä kurssin suorittamisen kannalta.

Kurssi sisältää sekä kirjallisen että suullisen osion, ja kurssin suorittaminen vaatii molempien osien suorittamista samalla kertaa. Suullinen ja kirjallinen suoritus merkitään opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina, siitä syystä kurssit on jaettu kahdelle kurssinimikkeelle: skriftlig ja muntlig. Ilmoittaudu siis samaan aikaan sekä kirjalliseen että suulliseen osioon. Svenska för -kurssit toteutetaan usein yhdistelmäkursseina, jolloin samalla kurssilla saattaa olla monen eri tieteenalan opiskelijoita. Valitse siis ilmoittautuessasi oman tieteenalasi kirjallinen ja suullinen osio.

Jos ruotsin kielen opiskelusta on jo aikaa ja/tai kaipaat lisäharjoitusta, tarjolla on pitkästä aikaa myös Ruotsin valmentava moduuli/ Förberedande basmodul 3 op. Syksyllä 2021 se toteutetaan joustavasti reaaliaikaisena verkko-opetuksena. Kurssi on tarkoitettu kaikkien koulutusalojen opiskelijoille.

Svenska för -kurssit soveltuvat sinulle ruotsin kielen kursseiksi, jos olet JYU:n väylähakuun tähtäävä tai JYU:n kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja tekevä avoimen yliopiston opiskelija. Jos olet epävarma, riittääkö kielitaitosi Svenska -kurssille, voit tehdä ruotsin tasotestin.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin sisältyviä pakollisia vieraan kielen (saksan, espanjan, ranskan ja venäjän kielen valmentavat kurssit) opintoja maksullisesti erillisellä opinto-oikeudella Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa (Movi). Kurssien pohjaopintoina tarvitaan lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot kyseisestä kielestä. Erillistä opinto-oikeutta Movin alkeis- ja jatkokursseille ei ole mahdollista hakea. Peruskielitaidon voi hankkia esimerkiksi aikuislukiossa.

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella englantia ja ruotsia myös yhteistyöoppilaitoksissamme. Kysy tiedot suoritustavoista ja aikatauluista suoraan oppilaitoksesta. Alla olevasta linkistä löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.