Muutakin kuin kielioppia!

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnoista hyödyt eniten silloin, kun olet jo omaksunut oman alasi käsitteet ja perustiedot ja opiskelu vaatii vieraskielisten tekstien lukemista. Opinnot kehittävät muun opiskelun kannalta välttämätöntä vieraan kielen lukemisen ja puhumisen taitoasi (esim. tenttikirjallisuuden lukeminen, lähdeaineiston käyttö kirjallisissa tehtävissä, oman alan vieraskielisen sanaston ymmärtäminen ja käyttäminen keskusteluissa) sekä työelämässä tarvittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoasi.

Tavoitteletko tutkintoa? Voit tarkistaa JYU:n koulutustarjonnasta oman oppiaineesi hakukelpoisuusvaatimuksista, tarvitseeko sinun suorittaa ruotsin, englannin tai muiden vieraiden kielten kursseja tutkinto-opiskelijaksi hakua varten.

Akateemisen tason kursseilla Academic Reading ja Communication Skills sinulta edellytetään hyvää peruskielitaitoa, sillä kursseilla käydään läpi eri tieteenalojen tekstejä ja keskustellaan englanniksi alaa koskevista ajankohtaisista asioista. Academic Reading ja Communication Skills soveltuvat sinulle englannin kielen kursseiksi, jos olet JYU:n väylähakuun tähtäävä tai JYU:n kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja tekevä avoimen yliopiston opiskelija.

Svenska för-kurssit ovat akateemisen tason kursseja, joilla sinulta edellytetään hyvää peruskielitaitoa. Kursseilla käydään läpi eri tieteenalojen tekstejä ja keskustellaan ruotsiksi alaa koskevista ajankohtaisista asioista. Ruotsin kielen peruskielitaidon hallinta on siten keskeistä kurssin suorittamisen kannalta.

Svenska-kurssit soveltuvat sinulle ruotsin kielen kursseiksi, jos olet JYU:n väylähakuun tähtäävä tai JYU:n kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja tekevä avoimen yliopiston opiskelija. Jos olet epävarma, riittääkö kielitaitosi Svenska -kurssille, voit tehdä ruotsin tasotestin.

Saksan kielen kurssit Liikesaksa 1 ja Liikesaksa 2 vastaavat yhdessä JYU:n kauppakorkeakoulun kandidaatin tutkintoon (KTK, yrityksen taloustiede) sisällytettävää toisen vieraan kielen akateemisen tason kurssia. Lähtötasoksi tarvitset vähintään lukion lyhyen oppimäärän tai vastaavat tiedot. Kurssit voit suorittaa valinnaisessa järjestyksessä.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin sisältyviä pakollisia vieraan kielen (espanjan, ranskan ja venäjän kielen valmentavat kurssit) opintoja maksullisesti erillisellä opinto-oikeudella Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa (Movi). Kurssien pohjaopintoina tarvitaan lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot kyseisestä kielestä. Erillistä opinto-oikeutta Movin alkeis- ja jatkokursseille ei ole mahdollista hakea. Peruskielitaidon voi hankkia esimerkiksi aikuislukiossa.

  • Tiedot tutkintoihin vaadittavista ja soveltuvista kursseista löytyvät Movin verkkosivuilta.
  • Movin kurssitarjonta löytyy Korppi-opintotietojärjestelmästä (valitse laitokseksi Kielikeskus ja haluamasi kieli).
  • Lisätietoja voit kysyä Movin opintopäälliköltä Ulla Lautiaiselta, ulla.lautiainen[a]jyu.fi.

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella englantia ja ruotsia myös yhteistyöoppilaitoksissamme. Kysy tiedot suoritustavoista ja aikatauluista suoraan oppilaitoksesta. Alla olevasta linkistä löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.