Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Opiskele yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa avoimessa yliopistossa. Perehdyt opinnoissa yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja ilmiöihin sekä tieteenalojen perusteisiin. Yhteiset perusopinnot muodostavat pohjan aineopinnoille sekä filosofian että sosiologian opintosuunnissa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian opinnoissa opit ymmärtämään sosiaalista todellisuutta, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja globaalia maailmaa sekä niiden muutoksia, kriisejä ja konflikteja. Löydät työkaluja ja näkökulmia oman arkesi ja ympäröivän maailman jäsentämiseen ja ymmärtämiseen. 

Opiskelijatarina
"Monipuolinen kurssitarjonta on mahdollistanut sen, että asioista voi muodostaa kokonaiskuvia helpommin."

Voit opiskella yhteiskuntatieteiden ja filosofian opintoja

Tiedätkö, millaisessa maailmassa elät? Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suorittamalla perehdyt filosofian ja yhteiskuntatieteiden perusteisiin, suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin sekä poliittiseen järjestelmään sekä orientoivasti filosofisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekemiseen.

Perusopintojen jälkeen osaat arvioida ja soveltaa tietoa ja osaamista kriittisesti. Lisäksi saat valmiudet jatkaa opintojasi filosofian, politiikan, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan aloilla.

”Pystyn hyödyntämään opinnoista saamaani tietoa monin eri tavoin. -- En ollut ennen ajatellut, minkä kehityksen kautta nykyinen yhteiskunta on syntynyt ja miten eri tavalla yhteiskuntaa voidaan määritellä.”

– Markus, yhteiskuntatieteiden ja filosofian opiskelija


Opintoja aineopintoihin saakka

Avoimessa yliopistossa perusopinnot muodostavat yhteisen pohjan filosofian, elämänkatsomustiedon ja sosiologian aineopinnoille. Aineopintokokonaisuudet syventävät osaamista valitussa oppiaineessa.

Voit suorittaa opinnot pääasiallisesti verkossa: perusopinnot on mahdollista tehdä kokonaan etäopintoina. Aineopinnoissamme edellytämme läsnäoloa yhdellä aineopintojen opintojaksolla oppimisen tukemiseksi. 

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Voit opiskella yhteiskuntatieteiden ja filosofian opintoja myös tutkintotavoitteisesti. Avoimen yliopiston opintojen perusteella voit hakea tutkintokoulutukseen joko yhteiskuntatieteiden ja filosofian tai Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -koulutuksen avoimen väylältä.

Avoimen yliopiston
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Opintotarjonta
yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista ja aikatauluista saat suoraan oppilaitoksesta. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen. Alla olevasta listasta löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset. 


Yhteiskuntatieteet avoimessa yliopistossa

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus avoimessa yliopistossa

Opintotarjontamme mahdollistaa opettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

  • Elämänkatsomustieto: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus
  • Filosofia: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot
  • Historia: historian perus- ja aineopinnot
  • Ilmaisutaito  draamakasvatus: draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot
  • Psykologia: psykologian perus- ja aineopinnot
  • Terveystieto: terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopintokokonaisuudet
  • Äidinkieli ja kirjallisuus  suomen kieli ja kirjallisuus: suomen kielen perus- ja aineopinnot sekä kirjallisuuden perus- ja aineopinnot

Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Uuden opetettavan aineen kelpoisuus opettajalle joustavasti avoimesta yliopistosta

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. Suurin osa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tarjottavista opinnoista on suoritettavissa etäopintoina verkon välityksellä paikkakunnasta riippumatta. Tutustu opintotarjontaan tarkemmin ja valitse sinun osaamiseesi ja elämäntilanteeseesi sopivat opinnot.

Lisätietoja saat myös opiskelijapalvelustamme.


Tervetuloa opiskelemaan yhteiskuntatieteitä avoimeen yliopistoon!