Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian opinnoissa perehdyt yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja ilmiöihin sekä tieteenalojen perusteisiin

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian opinnoissa opit ymmärtämään sosiaalista todellisuutta, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja globaalia maailmaa sekä niiden muutoksia, kriisejä ja konflikteja. Löydät työkaluja ja näkökulmia oman arkesi ja ympäröivän maailman jäsentämiseen ja ymmärtämiseen. 

Opiskelijatarina
"Monipuolinen kurssitarjonta on mahdollistanut sen, että asioista voi muodostaa kokonaiskuvia helpommin."

Voit opiskella yhteiskuntatieteiden ja filosofian opintoja

 • joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta
 • ilmoittautumalla ja aloittamalla milloin vain
 • monipuolisen oppimateriaalin avulla
 • verkko-opintoina

Tiedätkö, millaisessa maailmassa elät? Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suorittamalla perehdyt filosofian ja yhteiskuntatieteiden perusteisiin, suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin sekä poliittiseen järjestelmään sekä orientoivasti filosofisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Perusopintojen jälkeen osaat arvioida ja soveltaa tietoa ja osaamista kriittisesti. Lisäksi saat valmiudet jatkaa opintojasi filosofian, politiikan, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan aloilla.

”Pystyn hyödyntämään opinnoista saamaani tietoa monin eri tavoin. -- En ollut ennen ajatellut, minkä kehityksen kautta nykyinen yhteiskunta on syntynyt ja miten eri tavalla yhteiskuntaa voidaan määritellä.”

– Markus, yhteiskuntatieteiden ja filosofian opiskelija

Meillä avoimessa yliopistossa perusopinnot muodostavat yhteisen pohjan filosofian, elämänkatsomustiedon ja sosiologian aineopinnoille. Perusopinnot on mahdollista tehdä kokonaan etäopintoina. Aineopintokokonaisuudet syventävät osaamista valitussa oppiaineessa.

Voit suorittaa opinnot pääasiallisesti verkossa. Yhdellä tarjoamallamme opintojaksolla edellytämme läsnäoloa oppimisen tukemiseksi. 

Avoimen yliopiston
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2018-2019

Opintokokonaisuudet:

Yleisopintojaksot:

Lukuvuosi 2019-2020

Opintokokonaisuudet:

Opintojaksot:

Opintotarjonta
yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista ja aikatauluista saat suoraan oppilaitoksesta. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen. Alla olevasta listasta löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset. 

Lukuvuosi 2018-2019

Lukuvuosi 2019-2020

Lv. 2014-2017 opetussuunnitelman mukaiset opinnot

Oletko ilmoittautunut opintoihin ennen 1.8.2017 ja haluat jatkaa niitä? Tutustu ohjeisiin ja opintoihin alla. Lisätietoa vanhan opetussuunnitelman mukaisista opinnoista löydät tästä: Ohjeita opetussuunnitelmien muuttuessa 2017.

 • Lv 2018-2019: Valtio-opin aineopinnot 55 op pääaineena  (opintojaksoille ilmoittautuminen ja suorittaminen on mahdollista vielä syyslukukaudella 2018)
 • Sosiologian aineopinnot 50 op pääaineena (opintojaksoille ilmoittautuminen ja suorittaminen on mahdollista vielä syyslukukaudella 2018) ja Sosiologian aineopinnot 35 op sivuaineena (opintojaksoille ilmoittautuminen mahdollista vielä syyslukukaudella 2018) vastaavuustaulukot. Kysy lisäohjeita oppiaineen henkilöstöltä. 

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus avoimessa yliopistossa

Opintotarjontamme mahdollistaa opettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

 • Elämänkatsomustieto: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus
 • Filosofia: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot
 • Historia: historian perus- ja aineopinnot
 • Ilmaisutaito  draamakasvatus: draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot
 • Psykologia: psykologian perus- ja aineopinnot
 • Terveystieto: terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopintokokonaisuudet
 • Äidinkieli ja kirjallisuus  suomen kieli ja kirjallisuus: suomen kielen perus- ja aineopinnot sekä kirjallisuuden perus- ja aineopinnot

Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Uuden opetettavan aineen kelpoisuus opettajalle joustavasti avoimesta yliopistosta

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. Suurin osa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tarjottavista opinnoista on suoritettavissa etäopintoina verkon välityksellä paikkakunnasta riippumatta. Tutustu opintotarjontaan tarkemmin ja valitse sinun osaamiseesi ja elämäntilanteeseesi sopivat opinnot.

Lisätietoja saat myös opiskelijapalvelustamme.

 Kuva: Agence Olloweb