Avoimen väylä Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -kandidaatti- ja maisteriohjelmaan

Monitieteinen Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (KUMU) tutkii ihmisiä, yhteisöjä ja kulttuureita etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan näkökulmista. Avoimen väylällä voit opiskella tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hakea sitten opintojesi perusteella Jyväskylän yliopistoon.

KUMU on etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan yhdistävä tutkinto-ohjelma, jossa yhdistyvät humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus. 

  • Tutustu Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -kandidaatti- ja maisterikoulutukseen: OPS 2020–2023

KUMU-ohjelmasta valmistuneet työllistyvät julkiselle sektorille, kotimaisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin, museo- ja arkistoalalle, maahanmuuttoon liittyviin tehtäviin, kansainvälisiin ja kotimaisiin järjestöihin sekä yrityksiin. Monet työskentelevät myös tutkijoina, toimittajina, konsultteina, alan yrittäjinä sekä erilaisissa opetusalan, viestinnän ja neuvonnan asiantuntijatehtävissä. 

Haku ja opiskelijavalinta Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -ohjelmaan 

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Perehdyt samalla sinua kiinnostavaan tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Väylällä tutustut yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan avoimen väylän erillishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa
Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen väylä (40 op)
25–30 op perusopinnot soveltuvasta oppiaineesta*
15–35 op soveltuvia aineopintoja
*Keskiarvona vähintään 3/5. Soveltuvia opintoja Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ovat museologian perusopinnot sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot.

Haussa voi saada lisäpisteitä muista opinnoista. Lisäksi hakijan on laadittava perustelukirje. 

Seuraava haku:
Avoimen väylän erillishaku keväällä 2023

Opiskelijavalinta: Avoimen väylältä valitaan kaksi (2) hakukelpoisuusehdot täyttävää hakijaa.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet

Soveltuvat opinnot avoimessa yliopistossa

Voit opiskella Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa joko museologian perusopinnot (25 op) tai yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (25 op). Voit tehdä myös viestintä- ja kieliopintoja. Lisäksi voit jatkaa väyläopintojen täydentämistä avoimessa yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintoihin, filosofian tai sosiologian opintosuuntaan, mikäli olet suorittanut saman alan perusopinnot (ks. valintaperusteet). 

Väyläopinnot (40 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: noin 1,5 vuotta täysipäiväistä opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu avoimen yliopiston opintotarjontaan

Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Lisätietoja: 

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat hakua seuraavana syksynä. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

 

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.