Lähteiden käytöstä ja merkintätavoista

Yleisperiaatteet
  • Omat ja lainatut ajatukset on erotettava toisistaan.
  • Lähdeviitteet merkitään mahdollisimman tarkasti.
  • Merkintätapojen on oltava työssä johdonmukaisia.
  • Kirjoita aina omin sanoin, älä kopioi tekstiä suoraan - älä plagioi.
  • Osoita kaikki viittaukset lähteisiin lähdeviittein.
  • Lähdeviitteet tehdään tekstin sisäisinä viitteinä.
  • Lyhenteitä mts., emt. ja ibid. (ibidem) ei ole tapana käyttää, vaan jokainen viittaus tehdään täydellisin tiedoin.
  • Kun halutaan tuoda esille lukijan katsottavaksi lisätietoja tai vertailukohtaa, käytetään lyhenteitä ks. tai vrt.
  • Jokaisesta lähteestä, johon tekstissä on viitattu, täytyy olla tehtävän lopussa olevassa lähdeluettelossa tarpeelliset tiedot.
  • Jokaisesta lähdeluettelossa mainitusta lähteestä tulee olla maininta tekstissä.

Lisäohjeistusta lähteisiin viittaamisesta löydät mm. Kirjastotuutorista.