Yleisohjeita kirjallisten tehtävien ulkoasusta

Kirjasintyyppi ja tekstipalstan koko
 • Perusmerkkilajina käytetään Book Antiqua -merkkilajia (tai vastaavaa päätteellistä merkkilajia). Tekstin pistekoko on 12 pt.
 • Korostukset tehdään kursiivilla.
 • Perustekstin riviväli on 1,5.
 • Teksti tasataan molempiin reunoihin.
 • Oikea ja vasen marginaali ovat 2 cm, jolloin palstan leveys on 17 cm. Ylämarginaali on 2,5 cm ja alamarginaali 2 cm.
 • Otsikon jälkeen ensimmäinen kappale aloitetaan vasemmasta marginaalista ja sitä seuraavat kappaleet ensimmäisen rivin 1 cm sisennyksellä tai rivivälillä.
Sivujen numerointi
 • Sivunumeroinnin laskeminen aloitetaan nimiösivulta ja numerointi jatkuu yhtäjaksoisena viimeiseen tekstiä sisältävään sivuun.
 • Ensimmäinen sivunumero merkitään näkyviin vasta pääotsikon jälkeiselle sivulle.
 • Huomaa, että tehtäväkohtaisesti ilmoitetut sivumäärät koskevat ns. tekstisivuja, johon ei lasketa mukaan kansilehteä, sisällysluetteloa, lähdeluetteloa ja liitteitä.
Otsikointi
 • Otsikot aloitetaan vasemmasta marginaalista. Otsikoinnissa käytetään hierarkkista numerointia.
 • PÄÄOTSIKKO kirjoitetaan suurin kirjaimin, lihavoituna pistekoolla 16. Pääotsikko aloittaa aina uuden sivun.
 • Ensimmäisen tason alaotsikko kirjoitetaan pienin lihavoidun kirjaimin pistekoolla 14 ja seuraavat alaotsikot pienin lihavoiduin kirjaimin pistekoolla 12.
 • Otsikoiden numerot sijoitetaan vasempaan marginaaliin ja otsikon teksti aloitetaan 1 cm sisennettynä.
Taulukot ja kuviot
 • Taulukot ja kuviot numeroidaan arabialaisin numeroin yhtäjaksoisesti kumpikin omana numerosarjanaan. Numeron jälkeen ei merkitä pistettä.
 • Sanat TAULUKKO ja KUVIO kirjoitetaan suurin kirjaimin pistekoolla 10,5. Selitystekstin pistekoko on myös 10,5 ja riviväli 1. Taulukon selitysteksti sijoitetaan taulukon yläpuolelle, kuvion selitysteksti taas kuvion alapuolelle.