23.04.2018

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella varmistetaan, että opintosi sujuvat mahdollisimman mutkattomasti koko opintopolun ajan. Useimmat opiskeluun liittyvistä haasteista ratkeavat kysymällä, joten ota rohkeasti yhteyttä! Ohjausta sinulle antaa koko avoimen yliopiston henkilökunta.

Ota yhteyttä!

Mihin tarvitset ohjausta?

Yhteystiedot

  • Opiskelukäytänteet
  • Yleinen opintoneuvonta
Opiskelijapalvelut
avoneuvo@avoin.jyu.fi
puh. 040 576 7760
  • Tutkintotavoitteinen opiskelu
  • Opintoneuvonta
Opintoneuvoja
riina.karkkainen@jyu.fi 
puh. 050 428 0805
  • Oppiaineisiin liittyvä ohjaus
Henkilökunta
Opettajat
Koulutussuunnittelijat 
Koulutuspäälliköt
Yhteistyöoppilaitoksissa ohjauksesta ja neuvonnasta vastaavat yhteistyöoppilaitosten henkilökunta sekä tuutorit.