Gerontologia, Iina Räsänen: Opinnot auttoivat etenemään uralla

Sairaala Novassa sädehoidon röntgenhoitajana toimiva Iina Räsänen tekee paljon töitä ikääntyneiden ihmisten parissa ja halusi syventää osaamistaan opintojen avulla. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston gerontologian opinnot ovat johtaneet uran etenemiseen uusissa työtehtävissä.

Työelämää on vielä paljon jäljellä – haluanko mennä samalla osaamisella seuraavat 25 vuotta vai haluanko parantaa omaa osaamistani? Tästä lähti ajatus opiskelusta. Sädehoidon röntgenhoitajana työskentelen paljon esimerkiksi ikääntyneiden syöpäpotilaiden kanssa, joten kohtaan työssä samoja ihmisiä useammin ja pidempiä aikoja kuin monissa muissa työtehtävissä. Ajattelin, että tieto ihmisen vanhenemista ja siihen liittyvistä tekijöistä olisi varmasti hyödyksi ja auttaisi toimimaan potilaiden kanssa vielä paremmin.

Kun aloitin gerontologian perusopintojen tekemisen Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, edellisistä opinnoista oli kulunut jo jonkin verran aikaa. Kurssien vastuuopettajat antoivat kuitenkin hyvin neuvoja ja apua opiskelutapoihin. Esimerkiksi tieteellisen tekstin lukemisessa ja kirjoittamisessa oli uutta opittavaa, vaikka aiemmista ammattikorkeakouluopinnoista oli myös hyötyä.

Avoimella yliopistolla on lisäksi hyvät ja selkeät nettisivut, joiden kautta sain heti kiinni opintojen suorittamisesta. Esimerkiksi opintojen ajoittamiseen on selkeät ohjeet: mitkä kurssit voi opiskella ainoastaan syksyllä ja mitkä keväällä. Etäopiskelu, ennalta äänitetyt luennot ja päivätyöläisen aikataulun jälkeen tehtävä seminaarityöskentely toivat tärkeää joustoa kurssien suorittamiseen.

Opintojen kautta uusiin työtehtäviin

Gerontologian opintojen kautta pääsin uusiin työtehtäviin, kun minut valittiin mukaan onkogeriatriseen toimintaan – toiminnan tavoitteena on arvioida laajemmin ikääntyneen ihmisen toimintakyky, kokonaisterveydentila ja toipumiskapasiteetti raskaista syöpähoidoista. Ihmisellä saattaa myös olla omaan hoitoon ja hoidon tavoitteisiin liittyviä toiveita, joihin moniammatillisella vastaanotolla voidaan yksilöllisesti paneutua. Tällöin ikääntyneen ihmisen tilannetta päästään tarkastelemaan laajemmin, mikä voi olla tärkeää syöpähoidon yksilöllisen hoitosuunnitelman kannalta.

Olenkin saanut opinnoista valtavasti lisää kykyä tarkastella ihmisen vanhenemista monilta eri kanteilta. Ikääntynyt ihminen ja potilas ovat tietysti tulleet terveydenhuoltoalalla työskennellessä tutuiksi, mutta opinnoissa on käsitelty esimerkiksi ympäristön ja sosiaalisten suhteiden vaikutusta ihmisen vanhenemiseen sekä psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä ikäännyttäessä.

Suosikkiosani opinnoissa on ollut kandityön tekeminen. Syventyminen työhön konkretisoi kursseilla opittuja asioita ja huomasin osaavani tuottaa tieteellistä tekstiä. Oli palkitsevaa havaita, että oma asiantuntemus ja akateemiset taidot olivat kehittyneet.

Asiantuntijuuden kerryttäminen on nyt jatkossakin helpompaa, kun osaan katsoa ja arvioida oikeita asioita. Joskus olen mukana esimerkiksi lääkäreille pidettävillä luennoilla, joten nyt ymmärrän paremmin niiden sisältöä, ja niistä on myös minulle enemmän hyötyä.

Työssäkäyvä perheellinen opiskelija

Aikuisena opiskelun aloittamiseen liittyi paljon epäilyksiä ja epävarmuutta. Aikuinen ihminen tulee yliopistoon nuorten keskelle – voinko minä tässä iässä tehdä tällaista? Päätin kuitenkin, että eihän mitään voi tehdä, jos ei itse anna itselleen lupaa. Kaikkeen on sisältynyt itsensä voittamista ja motivaation on täytynyt olla hyvä.

Työssäkäyvänä perheellisenä opiskelijana viikossa on ollut tärkeää olla tarkka rakenne ja opinnoissa selkeä suunnitelma. Puolison kannustus on myös ollut todella arvokasta. Toisaalta aikuisena on myös vapautta tehdä opintoja, miten itse haluaa. Deadlineja ei pidä tehdä itselle liian kovaksi.

Moni tuttava on kummastellut, että maksan opinnoista. Minä vertaisin asiaa kuitenkin esimerkiksi harrastuksiin, joista on hyvin tavallista maksaa. Kuntosalilla käynnistä maksetaan, joten miksei voisi maksaa myös itsensä kehittämisestä opintojen kautta. Avoimessa yliopistossa opiskelussa ei myöskään ole kuukausimaksuja, vaan opinnoista maksetaan sitä mukaa, kun kursseja haluaa opiskella.

Seuraavana haluan päästä opiskelemaan gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelmaan. Avoimen yliopiston opintojen ansiosta minulla on kaksi tapaa päästä sisään – väylähaku ja pääsykoe – joten en ole pelkän pääsykokeen varassa.

Monipuolinen näkökulma ihmisen vanhenemiseen

Todella moni ihminen tekee töitä ikääntyneiden ihmisten kanssa, ja gerontologian tuoma näkökulma auttaa kohtaamaan ihmisen ihmisenä. Monet muuttavat käytöstään ja jopa puhetapaansa, kun kohtaavat ikääntyneen ihmisen. Kyseessä on kuitenkin sama ihminen, omalla elämällään ja kokemuksillaan, vaikka ikää tulee lisää. Ajattelen, että on tietysti hyvä ymmärtää esimerkiksi konteksti, jossa ihminen on mahdollisesti kasvanut. Ikään ei pidä kuitenkaan keskittyä, vaan tutustua aidosti yksilöön.

Gerontologian opintoja suosittelen ensimmäisenä terveydenhuoltoalaa opiskelleille, mutta oppiaine on hyvin monipuolinen. Sitä voi suositella kaikille. Gerontologia tarjoaa uuden ja kattavamman tavan tarkastella ihmisen vanhenemista ja yksilöllisyyden merkitystä, mikä koskettaa jokaisen elämää.

Tietyllä tavalla ajattelen, että elämässä täytyy tehdä suuria tekoja. Haluan, että elämässä on päämääriä, enkä halua pysähtyä paikoilleni. Opiskelun kautta olen onnistunut edistämään asiantuntemustani ja työuraani sekä kerryttänyt taitoja, joiden avulla voin jatkaa oppimista. Onkin tietyllä tavalla sopivaa, että voitin itseni ja epäilykseni aikuisena opiskelusta juuri ikääntymisen tutkimusta opiskelemalla.

Gerontologia avoimessa yliopistossa