Henkilöstöjohtaminen, Anniina Ala-Kitula: Etäopiskelu ulkomailla vahvisti johtamisen osaamista ja työelämän ymmärrystä

Anniina Ala-Kitula jäi opintovapaalle IT-alan työstään ja lähti miehensä mukana Yhdysvaltoihin. Ulkomailta käsin hän teki henkilöstöjohtamisen opinnot täysin etäopiskeluna. Koulutus laajensi ja vahvisti omia näkemyksiä johtamisesta.

Työskentelin IT-alalla vanhempana käytettävyyssuunnittelijana, kun mieheni sai syksyllä pikaisen puolentoista vuoden työkomennuksen. Vain kolme viikkoa myöhemmin hän muutti Yhdysvaltoihin, Marylandin Kaliforniaan. Päätin lähteä mukaan, mutta en ehtinyt samaan rytäkkään. Ennen joulua olin kuitenkin itsekin perillä.

En halunnut irtisanoutua työstäni, joten sovin työnantajani kanssa opintovapaasta. Alkusyksystä selvittelin aikamoisessa paineessa erilaisia etäopiskelun mahdollisuuksia. Sitten törmäsin avoimiin yliopisto-opintoihin ja vaihtoehdoista erityisesti Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston henkilöstöjohtamisen perusopinnot alkoivat kiinnostaa minua.

Henkilöstöjohtamisen 27 opintopisteen laajuinen kokonaisuus sekä mahdollisuus aloittaa etäopiskelu milloin vain sopi tilanteeseeni. Valmiudet henkilöstön vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen kiinnostivat, koska uskon työtehtäviini kuuluvan tulevaisuudessa jonkinlaista esimies- ja johtamistyötä. Kauppatieteen koulutus oli myös sopivasti erilainen kuin aiemmat diplomi-insinöörin ja liikuntatieteiden maisterin tutkintoni.

Etäopiskelijan arki vaatii suunnittelua ja aikataulutusta

Aloitin etäopiskelun tammikuussa Yhdysvalloista käsin. Aluksi oli haastavaa tarttua itsenäisesti ihan uuteen aiheeseen. Ensimmäisen kurssin opintotehtävä palautettiin onneksi useassa osassa. Välissä saamani palaute auttoi jatkamaan, kun kuuli olevansa oikeilla jäljillä.

Opiskellessa tajusin, miten kiinnostavia henkilöstöjohtamisen opinnot ovat. Eri tieteenaloihin perustuvat näkökulmat olivat itselleni yllättäviä, mutta pidin niiden erilaisuudesta. Etenkin työelämän historia sekä työhyvinvoinnin johtaminen iskivät minuun.

Suurin osa opinnoista suoritettiin opintotehtävinä. Punaisen langan etsiminen itsenäisesti lähdemateriaaleista kehitti analysointikykyä. Yhden opintojakson suoritin ryhmässä verkkokurssina. Vuorovaikutus muiden kanssa oli piristysruiske tehtävien sekaan.

Aikataulutus oli omalla vastuulla. Halusin rytmittää opiskelun tasaisesti, eikä niin, että deadlinen alla kirjoitan kolme päivää niska jumissa kellon ympäri. Yleensä opiskelin aamupäivällä hetken, sitten kävin salilla ja söin lounaan, minkä jälkeen opiskelin pari tuntia lisää. Näin sain opinnot valmiiksi kevään aikana. Kun käynnissä oli vain yksi tai kaksi kurssia yhtä aikaa, ei taakka ollut hirmuinen. Oli harvinaisen hyvin aikaa opiskella.

Akateemista tietoa työelämästä ja johtamisesta

Akateeminen koulutus on luotettava tapa kartuttaa omaa osaamista. Vieroksun sitä, että asioista luetaan vain Wikipediasta. Itselleni uusi ihmistieteisiin kuuluva kokonaisuus ja sen sosiaaliset näkökulmat täydensivät hyvin aiempaa osaamistani.

Opiskelu avarsi ajatteluani. Esimerkiksi työelämän historia auttoi ymmärtämään paremmin nykyisyyttä. Työelämä ei näyttäydy enää niin suoraviivaisena putkena, sillä erilaisia tarinoita ja polkuja voi löytyä samankin yrityksen sisältä. Hahmotan paremmin, miksi organisaatio toimii niin kuin se toimii.

Näkemykseni johtamisesta vahvistuivat opintojen myötä. Ymmärrän paremmin myös omaa ajattelutapaani. Aika näyttää, sainko oppeja esimiestehtäviin. Ainakin minulla on nyt näyttöjä aiheeseen perehtymisestä.

Kolme tärkeintä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista:

  • Yllättävään elämäntilanteeseen sopivat joustavat etäopinnot, joiden ansiosta opintovapaa ulkomailla oli mahdollinen
  • Oman johtamisajattelun ja työelämäosaamisen vahvistuminen
  • Konkreettista näyttöä esimiestaitojen kehittämisestä 

Tutustu kauppatieteiden opintomahdollisuuksiin avoimessa yliopistossa. Henkilöstöjohtamisen lisäksi tarjoamme liiketoimintaosaamisen sekä taloustieteen perusopintokokonaisuudet.