Kasvatustieteen perusopinnot Kokkolassa: Opiskelu jatkuu, kun kerran alkuun on päästy

Kasvatustieteen perusopinnot ovat askelma kohti varhaiskasvatusalan pedagogista pätevyyttä. Tarja Rusila, Jasmin Lukkarila ja Saara Pahkakangas opiskelivat ne Kokkolassa järjestetyssä avoimen yliopiston ryhmässä. Heidän työnantajansa tukivat opiskelua, ja uusi osaaminen päätyi heti käyttöön varhaiskasvatuksen arjessa.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto järjesti kuluneen lukuvuoden aikana kasvatustieteen perusopinnot Kokkolassa lähiopetuksena. Opintoryhmässä opiskeli 32 opiskelijaa Keski-Pohjanmaalta ja lähialueilta.

Viime syksynä koulutuksessa aloittivat myös kokkolalaiset Tarja Rusila ja Jasmin Lukkarila sekä pietarsaarelainen Saara Pahkakangas. Päiväkodeissa työskentelevä kolmikko sai opinnot valmiiksi keväällä. Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittaneet voivat tähdätä varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittäviin tutkinto-opintoihin.

”Minulla on lähihoitajatutkinto ja jo pitkään haaveilin opintojen jatkamisesta. Nyt kun tarjoutui tilaisuus opiskella ryhmässä ja tietyssä aikataulussa, oli pakko tarttua mahdollisuuteen”, kertoo esiopettajan työstä haaveileva Saara Pahkakangas.

”Aina ollut mielessä, että pitäisi opiskella varhaiskasvatuksen opettajaksi, mutta perhe-elämä on vienyt oman aikansa. Kun näin tämän koulutuksen, johon osallistumista työnantaja tuki sekä maksamalla opintomaksun että myöntämällä kymmenen työpäivää opiskeluun, mietin että nyt tai ei koskaan”, toteaa Kokkolan kaupungilla lastenhoitajana 20 vuotta työskennellyt Tarja Rusila.

Jasmin Lukkarilalla puolestaan on taustalla sosionomin tutkinto ja jo sitä kautta varhaiskasvatusopettajan kelpoisuus.

”Tulevaisuuden tähtäimenä minulla on esiopettajan pätevyys. En olisi aloittanut avoimen yliopiston opintoja kuitenkaan vielä, jos tätä ryhmää ei olisi tullut. Perheen, työn ja opiskelun yhdistäminen onnistui kuitenkin lopulta melko kivuttomasti”, kertoo Jasmin.

Ryhmän tuki ja vertaisoppiminen kannusti

”Edellisistä opinnoistani on 34 vuotta ja silloin maailma oli ihan erilainen. Ryhmän ja opettajien tuen avulla huomasin kuitenkin nopeasti, että mustahan on tähän, ja ei se ikää katso”, iloitsee Tarja.

Opinnot sisälsivät 10 lähiopetuspäivää, joiden lisäksi työskenneltiin pienryhmissä ja itsenäisesti.

”Tavattiin pienryhmän kanssa aina kasvotusten ja se kyllä syvensi oppimista. Samalla sai vertaistukea epätoivon hetkiin, haasteethan olivat kaikilla samanlaisia”, naurahtaa Saara.

Kaikki kolme antavat kiitosta ryhmän vetäjille.

”Ryhmän vetäjät Sari ja Reeta tekivät kaikkensa ja huolehtivat, että porukka pysyi mukana. Heiltä uskalsi kysyä mitä vain. He olivat armollisia ja ymmärsivät, että aikuisilla opiskelijoilla on perhe, työ ja muu elämä sovitettavana opiskeluiden rinnalle”.

Ymmärrystä ja osaamista suoraan työelämään

Kaikki kolme ovat voineet hyödyntää opiskeltua teoriaa myös käytännön työssä päiväkodissa.

”Esimerkiksi vuorovaikutuksesta opittuja asioita on pystynyt hyödyntämään työssä. Miten minä voin omalta osaltani parantaa vuorovaikutusta lapseen, vanhempaan tai työkaveriin”.

Työhyvinvointi ja johtajuus herätti ajattelemaan uudella tapaa työyhteisöä, sen heikkouksia ja vahvuuksia, sekä omaa roolia työyhteisössä. Myös opintoihin sisältyvä perheiden monimuotoisuus ja itsensä reflektointi koettiin opintojen tärkeänä oppina.

”Opinnoissa käsiteltiin perheiden monimuotoisuutta ja erilaisuutta, se lisäsi paljon osaamista ja ymmärrystä perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Auttoi ymmärtämään esimerkiksi, miksi lapsi käyttäytyy näin ja mitä me voimme tehdä perheen ja lapsen hyväksi”, kertoo Jasmin.

”Opinnot lisäsivät kriittistä itsereflektointia. Pystyy näkemään missä pitäisi kehittyä ja missä on jo hyvä. Ja tämä myös lisäsi oppimisen paloa”.

Kokkolan kaupunki kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöään myös  lukuvuonna 2023-24

Kokkolan kaupunki oli mukana tarjoamassa avoimia yliopisto-opintoja varhaiskasvatuksen henkilöstölleen. Kaupunki maksoi kurssimaksun ja antoi työaikaa lähipäiviin osallistumiseen.

”Työnantajan kannustus ja tuki toimi sytykkeenä opinnoille ja laski kynnystä lähteä mukaan. Ollaan kyllä iloisia ja kiitollisia, kun päästiin vielä samalta osastolta yhtä aikaa opiskelemaan”, sanovat Jasmin ja Tarja.

Myös Pietarsaaren kaupunki lähti tukemaan varhaiskasvatuksen henkilöstönsä opiskelua.

”Kun huomattiin kollegoiden kanssa ilmoitus Kokkolan opinnoista, otimme yhteyttä johtoon. Kaupunki tarjoutui maksamaan opinnot ja saimme myös osallistua työaikana lähipäiviin”, kertoo Saara.

Kokkolan kaupunki kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöään myös lukuvuonna 2023-24. Tarjolla on mahdollisuus opiskella Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatustieteen perusopinnot yhteisöllisessä opintoryhmässä Kokkolassa.

Opiskelu jatkuu, kun kerran alkuun on päästy

Saara ja Tarja hakivat kevään yhteishaussa opiskelemaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen varhaiskasvatuksen opettajaopintoihin. Parhaillaan he odottavat kutsua pääsykokeena toimivaan haastatteluun.

”Jos ovi tutkinto-opiskelijaksi ei aukea tänä keväänä, jatkuvat opinnot avoimessa yliopistossa niin pitkälle, että tutkinto on sitä kautta mahdollinen”, toteavat Saara ja Tarja.

Kaikki kolme suosittelevat opintojen aloittamista kaikille, jotka haluavat kehittää omaa ammatillisuuttaan.

”Pelkäsin, että tuleeko ikä vastaan ja onko musta tähän. Kun ensimmäiset numerot tuli, niin tajusin että onhan musta. Rohkeasti mukaan, opiskelua ei tarvi pelätä. Aina sai tukea ja selkeitä ohjeita”, rohkaisee Tarja.