Kasvatustieteet, Elli Kärkkäinen: Opinnoista rohkeutta ja etulyöntiasema tuleville vuosille (Mikkelin kesäyliopisto)

Elli Kärkkäinen opiskeli kasvatustieteitä Mikkelin kesäyliopistossa. Aluksi hieman jännitti, mutta jännitys osoittautui hyvän ohjauksen ansiosta turhaksi. Myös työn ja opiskelun yhteensovittaminen on sujunut. Elli kokee saaneensa opiskelusta rohkeutta ja etulyöntiaseman tuleville vuosille.
Kasvatustieteet, Elli Kärkkäinen: Opinnoista rohkeutta ja etulyöntiasema tuleville vuosille (Mikkelin kesäyliopisto)

Miä oon Kärkkäisen Elli ja opiskelin kasvatustieteiden perusopinnot Mikkelin kesäyliopistossa. Idea opintojen aloittamiseen lähti oikeastaan siitä, kun vuosi sitten keväällä hain opettajaopintoihin yliopistoon, mutta en saanut koulupaikkaa sieltä. Äiti sitten ehdotti tätä vaihtoehtoa, kun hän on itsekin suorittanut monia kursseja työn ohella juuri Mikkelin kesäyliopistossa. Kauaa en sitten epäröinytkään ja löysin itseni syyskuussa kesäyliopiston penkiltä.

Esimerkiksi kaikki opiskelumenetelmiin ja järjestelmiin liittyvä selitettiin hyvin selkeästi ja annettiin ohjeita, ja aina oli mahdollisuus kysyä, jos jokin tuntui vaikealta.

Olin aluksi hyvin jännittynyt siitä, millaista opiskelu tulisi olemaan. Aikaisemmat kokemukseni olivat vain peruskoulusta ja lukiosta, eikä esimerkiksi ammattikorkeakoulusta, niin kuin monella muulla ryhmäläiselläni. Hyvin pian huomasin, että jännittäminen oli turhaa. Esimerkiksi kaikkiin uusiin opiskelumenetelmiin ja järjestelmiin liittyvä selitettiin hyvin selkeästi ja annettiin ohjeita, ja aina oli mahdollisuus kysyä, jos jokin tuntui vaikealta. Myöskään se, että olin kaikkia ryhmäläisiäni useita vuosia nuorempi ei tuntunut oudolta, kun kaikilla oli sama kiinnostuksen kohde.

Opintojen myötä rohkeutta ja luottamusta tulevaan

Itse olen kokenut, että opinnot ovat kasvattaneet minua jo nyt ihmisenä todella paljon. Se, että aloitti uuden asian opiskelun itsekseen vaati paljon sellaista rohkeutta ja luottamusta, jota esimerkiksi lukioaikana tuttujen kavereiden ja menetelmien parissa ei ollut tarvinnut. Sen lisäksi, että on itse rohkaistunut, on opinnoista saanut myös valtavan etulyöntiaseman ajatellen tulevia vuosia. Opintojen aikana käydään hyvin läpi erilaisia suoritustapoja, esimerkiksi tentit, luennot, ryhmäsuoritukset, verkkokurssit ja oppimistehtävät. Niiden oppiminen ja tunteminen jo nyt helpottaa varmasti ensi syksynä opiskelua, kun kaikki ei olekaan aivan uutta. Lisäksi pääsee käsittelemään paljon erilaisia kirjoja ja muita lähteitä sekä tutustumaan siihen, millaista lähdemateriaalia yliopisto-opinnoissa hyödynnetään.

Se, että saa tuntumaa erilaisista tyyleistä, joilla opintoja voi suorittaa, helpottaa löytämään niitä itselleen sopivia oppimismenetelmiä.

Opintojen monipuolisuus on ehkä suurin asia, jonka nostaisin esiin hyvänä puolena. Se, että saa tuntumaa erilaisista tyyleistä, joilla opintoja voi suorittaa, helpottaa löytämään niitä itselleen sopivia oppimismenetelmiä. Itse en esimerkiksi koskaan ole pitänyt lukemisesta, jonka vuoksi idea tenttimisestä kuulosti aivan kamalalta. Tentin suoritettuani huomasin kuitenkin, ettei se ollut ollenkaan niin kamalaa. Olin vain itse kuvitellut, että se olisi jotenkin huomattavasti lukiossa kirjoitettuja esseitä monimutkaisempaa. Tämä on hyvä esimerkki myös siitä, ettei tarvitse olla mikään “himolukija” pärjätäkseen yliopiston opinnoissa. Meilläkin suoritustapoja on perustenttimisen lisäksi niin monia, että jokaiselle löytyy varmasti mieluinen tapa. Avoimen yliopiston opinnoissa kannattaakin hyödyntää sitä mahdollisuutta, että suorittaa opintojaksoja eri tavoin, jotta opinnoista saa kaiken hyödyn irti tulevaisuutta ajatellen.

Aikatauluista tukea opiskelun rytmitykseen

Avoimen yliopiston opinnoissa kannattaakin hyödyntää sitä mahdollisuutta, että suorittaa opintojaksoja eri tavoin, jotta opinnoista saa kaiken hyödyn irti tulevaisuutta ajatellen.

Kokonaan uuden opiskelumaailman ja käytäntöjen lisäksi minua epäilytti aluksi se, kuinka vaikeaa on saada työ ja avoimen yliopiston opinnot sulautettua yhteen. Monella tämän ikäisellä välivuosi sisältää töitä ja oman kokemuksen perusteella voin sanoa, etteivät työt ole olleet este opiskelulle. Kun opiskeluun löytää oman rytmin, jota valmiiksi suunniteltu aikataulu tukee ja ohjaa, ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia saada suorituksia tehtyä ajallaan. Ryhmäsuorituksina toteutettavien opintojaksojen kohdalla niin sanottuja koulupäiviä oli hieman enemmän kuin esimerkiksi silloin, kun opintojakso tentittiin tai suoritettiin luentojen pohjalta. Ne toivat kuitenkin vain kivaa vaihtelua yksin tekemiseen ja varmistivat sen, että homma tuli ajallaan tehtyä. On hyvä muistaa, että vaikka opinnoille on tehty aikataulu, se ei todellakaan ole kiveen kirjoitettu ja sitä voi muokata omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. Aikataulu on lähinnä tehty sitä varten, että hahmottaa, kuinka paljon aikaa voi käyttää mihinkin opintojaksoon, jotta opinnot saa suoritettua ajallaan.

Olen ollut positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka hyvin olen pärjännyt vaikka aluksi epäilin itseäni. Viikko viikolta olen päässyt paremmin kiinni opiskeluun ja vahvistanut käsitystä siitä, että tämä on se ala, jota haluan opiskella tulevat vuodet.

Mikkelin kesäyliopisto

Mikkelin kesäyliopisto voi olla sinun ensimmäinen yliopistosi! Meillä voit opiskella noin 35 oppiainetta. Tarjonnastamme löytyvät Jyväskylän avoimen yliopiston opinnoista kasvatustieteen sekä erityispedagogiikan perusopinnot, draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot, viestinnän ja median perusopinnot, liiketalousosaamisen perusopinnot ja uutena bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot. Mikkelin kesäyliopistosta löydät myös Itä-Suomen avoimen yliopiston ja Turun avoimen yliopiston opintoja.

Meillä voit tutustua yliopisto-opintoihin, vahvistaa akateemisia taitojasi, valmentautua tietyn alan yliopisto-opintoihin, opiskella tutkintotavoitteisesti tai täydentää omaa ammatillista osaamistasi.