Erityispedagogiikka ja kasvatustiede, Jani: Uuden työuran alkuun avoimessa

Opinnot avoimessa olivat Janille lähtölaukaus uuteen ammattiin. Joustavat opiskelumetodit yllättivät hänet positiivisesti.

Olen opiskelemassa uuteen ammattiin ja hakeudun uudelle työuralle. Nykyisen työurani olen tehnyt erilaisissa myynti- ja esimiestehtävissä. Yhdeksänvuotiaan poikani syntymän jälkeen ajattelutapani nykyisen työni merkityksellisyydestä ja sen edustamista arvoista muuttui. Minkälaisen esimerkin työstä ja työni edustamista arvoista annan lapselleni? Haluanko todella tehdä tätä työtä työurani loppuun? Aloin miettimään ja tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja. Onko jotakin sellaista työtä, jota haluaisin todella tehdä? Tunsin, että kaupallinen työ oli osaltani jollain tavalla hyvin kaukana siitä, mitä halusin olla. Mikä minun ammattini olisi tulevaisuudessa?

Vaimoni on opettaja ja ystäväpiiriimme kuuluu useita opettajia. Keskusteluissa heidän kanssaan sekä mediasta selvisi, että erityisopettajista on jo pitkään ollut työvoimapulaa.  Siinä olisi haastetta riittävästi. Joutuisin aloittamaan opinnot alusta, sillä kaupallisista opinnoista ei olisi juurikaan apua kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnoissa. Tuntui kuitenkin, että erityisopettajana tekisin tärkeätä ja merkityksellistä työtä.

Opintoihin erilaisia mahdollisuuksia

Missä neljäkymmentä täyttänyt aikuinen perheenisä voisi sujuvasti työn ohessa opiskella erityisopettajaksi? Vuosien opiskeluun päätoimisena opiskelijana ei olisi taloudellisia mahdollisuuksia. Minulle selvisi, että Jyväskylän yliopisto on Suomessa erityispedagogiikan ”kehto” ja avoimessa yliopistossa voisi opiskella joustavasti työn ohessa. Valitsin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston, sillä halusin saada oppiaineessani valtakunnan parasta opetusta uusimmilla opetusmenetelmillä. Perehdyin avoimen yliopiston internetsivujen avulla erityispedagogiikan opiskeluun ja opintotarjontaan.

Valitsin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston, sillä halusin saada oppiaineessani valtakunnan parasta opetusta uusimmilla opetusmenetelmillä.

Ilmoittauduin erityispedagogiikan perusopintoihin, jotka suoritin pääosin kirjatenteissä. Luin kotona kurssien vaatimusteoksia ja kävin perinteisissä kirjatenteissä. Opiskelin täysin etänä, enkä käynyt lähelläkään Jyväskylää. Vasta kiihtyvä opiskelutahtini ja opintojen laajentaminen kasvatustieteen perusopintoihin, erityispedagogiikan aineopintoihin sekä kieli- ja viestintäopintoihin vaativat perehtymistä myös muihin suoritustapoihin. Silmäni avautuivat modernin yliopisto-opiskelun mahdollisuuksiin! Kurssi saattoi olla mahdollista suorittaa verkkokurssina yhdessä opiskelutovereiden kanssa verkossa pari- tai ryhmätöitä tehden. Mahdollisuus saattoi olla myös reaaliaikaiseen verkkotenttiin tai kirjalliseen esseetyyppiseen oppimistehtävään. Saatoin valita kuhunkin aihealueeseen itsestäni sopivalta tuntuvan suoritustavan kulloistenkin aikataulujeni mukaan.

Myös lähiopetusjaksot Jyväskylässä tulivat tutuiksi. Ne olivat sovitettavissa työaikatauluihini melko joustavasti, sillä lähiopetus tapahtui perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Lähiopetuspäivät olivat erittäin antoisia ja tärkeitä. Niiden aikana sai tietää opiskelijatovereiden erilaisia taustoja ja motiiveja opiskeluun. Lähiopetuksessa sai myös vertaistukea ja lisäintoa kotona tehtäviä opintosuoritteita varten. Näiden päivien aikana itselleni vahvistui entisestään tunne, että olen tehnyt oikean valinnan päättäessäni muuttaa elämäni suuntaa.

Opiskelun helppous ja aikatauluhaasteet

Olen yllättynyt siitä, kuinka helppoa yliopisto-opiskelu aikuisiällä on. Motivaatio ja päämäärätietoisuus auttavat paljon. Opiskelu on täysin vapaaehtoista ja omaa itseä edistävää. Minä teen tätä itse, kannan kaiken vastuun, oman tavoitteeni saavuttamiseksi. Opiskeluhetket ovat myös erittäin tehokkaita.

Itselläni ainoa opiskeluja rajoittava tekijä on ollut aikapula. Pitkien työpäivien jälkeen esimerkiksi yöaikaan tapahtuva opiskelu on välillä haastavaa ja vaatii tahdonvoimaa. Väsymyksen hetkinä itseäni on auttanut päämäärä: saada avoimessa yliopistossa suoritetuksi ns. väylähakuun oikeuttavat opinnot suoritetuksi kevääseen 2016 mennessä. Väylähaku mahdollistaa hakeutumisen päätoimiseksi tutkinto-opiskelijaksi ilman osallistumista pääsykokeisiin. Valintakoehaastattelun kautta valitaan väylähaun erilliskiintiön mukainen määrä opiskelijoita tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimen opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

Yliopisto-opinnoissani ovat tutkinto-opiskelijana edessä sivuaineen opinnot, pääaineeni erityispedagogiikan syventävät opinnot ja gradun kirjoittaminen. Muut opinnot olen pääosin suorittanut avoimessa yliopistossa. Minulla on myös mahdollisuus suorittaa laajan sivuaineeni opinnot miltei kokonaan avoimessa yliopistossa. Silloin, kaksoispätevänä opettajana, olisin suorittanut avoimessa yliopistossa enemmän opintopisteitä kuin yliopistossa. Voin siis todellakin suositella avointa yliopistoa. Itselleni se mahdollisti uuden työuran alkutaipaleen. Voisi jopa sanoa, että suunnan kohti uutta elämäntapaa. Tämä ei olisi onnistunut ilman avoimen yliopiston tarjoamaa mahdollisuutta opiskella oman elämäntilanteen vaatimalla joustavalla tavalla.

Opiskelijatarinat ovat opiskelijoiden itsensä kirjoittamia ja kirjoitettu heidän näkökulmastaan ennen julkaisuhetkeä. Tarkistathan ajantasaiset tiedot aina verkkosivuiltamme.