Kasvatustieteet: Norlandia-päiväkotien opiskeluryhmä tähtää varhaiskasvatuksen opettajuuteen

Opiskelupolku kohti varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä alkaa kasvatustieteen perusopinnoista. Norlandia-päiväkodit tarjosi nämä opinnot työntekijöilleen, ja JYU avoin yliopisto perusti heille oman opiskeluryhmän. ”Kaikki palaset loksahtivat kohdilleen”, toteaa Nicole Hanhikoski. Nyt tavoitteelliset opinnot voivat jatkua varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa.

Varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa valtakunnallisesti. Päiväkodeissa toimii paljon ammattilaisia, jotka voivat kehittää osaamistaan ja rakentaa polkuaan kohti varhaiskasvatuksen opettajuutta.

Norlandia-päiväkodit tarttui mahdollisuuteen ja tarjosi työntekijöilleen kasvatustieteen perusopinnot. JYU avoin yliopisto perusti heille opiskeluryhmän, josta sai niin ohjaavan opettajan kuin työtovereiden tuen. Mikä parasta, parikymmentä ammattilaista Norlandian eri toimipisteistä tarttui tilaisuuteen ja juhlisti lukuvuoden päätteeksi opintokokonaisuuden valmistumista. Jo perusopinnot tarjoavat osaamista, tietoa ja varmuutta työhön varhaiskasvatuksessa. 

”Olin miettinyt jo aiemmin opintoja avoimessa yliopistossa. Työnantajan tarjoama mahdollisuus oli minulle sopiva ratkaisu”, kertoo Sanna Kukkonen.

”Oma ammattitaito vahvistui ja sain varmuutta siihen, että olen tehnyt asioita oikein. Into kasvoi. Pitkän työuran aikana tulee pohdittua myös ammatti-identiteettiä. Koulutus vahvisti tunnetta siitä, että toimin minulle oikealla alalla”, sanoo Tiina Kautto.

Opinnot on sovitettava omaan elämään, ryhmä tarjoaa tukea

Nicole Hanhikoski, Sanna Kukkonen ja Tiina Kautto työskentelevät Norlandia-päiväkodeissa Jyväskylässä. Heidän taustanaan on lähihoitajan koulutus, työnkuvaan kuuluu myös varhaiskasvatuksen opetusta. Opintojen aikana heistä hioutui tiivis kolmikko, joka tuki toisiaan opiskelussa. Myös kollegat eri kaupungeista tulivat opintojen aikana tutuiksi, ystäviksikin. Ryhmä opiskeli etäyhteyksin, ja kokoontui verkkotapaamisissa.

”Omasta ryhmästä on ollut suuri tuki. Pienryhmä luo uskoa opinnoissa onnistumiseen. Muiden pitää uskoa, silloin kuin et enää itse usko”, toteavat Tiina ja Sanna.

Opiskelu vaati työtä, aikaa ja vaivaa päivätyön ohella, mutta se sujui pääosin osana arkea. Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen omaan arkeen oli tärkeä vaihe. Ryhmä ja kasvatustieteiden opettaja Maija Riitaojan ohjaus auttoi keskittymään olennaiseen ja pitämään kiinni opiskelurytmistä.

”Arjesta on löydettävä aika opinnoille, jos ne haluaa suorittaa. Oma elämä ei pysähtynyt opintoihin, samat vasut, kinkerit, isänpäivät vastassa päiväkodissa. Oli viikkoja, jolloin ei ollut yhtään iltaa vapaana ja siihen piti valmistautua”, Tiina toteaa.

Oppia omasta alasta ja akateemisesta opiskelusta

Kasvatusalan tietojen ja taitojen lisäksi oppia kertyi akateemisesta opiskelusta, tieteellisestä kirjoittamisesta sekä empirian ja teorian dialogista. Tärkeä havainto oli myös, että vastuu omasta oppimisesta on opiskelijalla. Opinnot haastoivat ja palkitsivat.

”Opetus ei ollut luennoilla istumista. Sulle annetaan materiaalit ja tehtävät, sitten itse opitaan”, kertoo Sanna.

”Olen jopa tyytyväinen, että sain ekasta tehtävästä hylätyn; ymmärsin mitä minulta vaaditaan tehtävässä. Tein tehtävän lähes uudestaan ja onnistuin. Kaikki kurssit antoivat paljon: mitä enemmän oli haastetta, sitä enemmän niistä sai itselleen”, hän jatkaa.

Opinnoissa hyödynnettiin erilaisia suoritustapoja aina itsenäisestä oppimistehtävästä ryhmäsuorituksiin, yhteisiin verkkokursseihin ja verkkotenttiin.

Kasvatustieteen perusopinnot aloittavat kasvatusalan yliopisto-opiskelun. Niiden jälkeen opinnoissa voi siirtyä aineopintovaiheeseen, Norlandian tapauksessa varhaiskasvatustieteen aineopintoihin. Aineopinnot ovat myös opiskeltavissa joustavasti avoimessa yliopistossa.

”Opiskelu on tuonut vahvuutta tehdä varhaiskasvatuksen opettajan työtä. Ne eivät niinkään tuo konkreettisia työkaluja, vaan henkistä vahvuutta opettajan rooliin. Voi sanoa, että on matkalla päteväksi opettajaksi. Vahvistan pätevyyttäni opiskelemalla. Opin myös itsestä todella paljon: oppimisesta, kehittymisestä ja persoonana.”, sanoo Sanna.

”Niitä asioita, joita opinnoissa on opittu, on myös töissä miettinyt asioita paljon syvällisemmin. Enemmän pysähtynyt ajattelemaan asioita; miksi teen näin?”, Nicole kertoo.

Työnantajan tuki auttaa kohti pätevyyttä

Avoimista opinnoista on useitakin reittejä tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden tuovaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintokoulutukseen voi hakeutua esimerkiksi avoimen väylä ja erilaisten polkuopintojen kautta. Avoimessa yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot kattavat jo suuren osan kandidaattitutkinnon opinnoista.

Norlandian opiskeluryhmän opiskelijoiden kiitollisuus työnantajaa kohtaan oli ilmeinen. Tuki työntekijöiden opiskelutavoitteiden eteen on ollut työntekijöille merkittävä. Opintojen tavoitteet edistävät niin työntekijöiden kuin työnantajan intressejä.

”Työnantaja ei vaan laita meitä tekemään töitä epäpätevinä varhaiskasvatuksen opettajina, vaan mahdollistaa opiskelun päteväksi”, Nicole toteaa.

”Norlandian panos oli tärkeä, että tätä mahdollisuutta tarjottiin. Työnantaja raivasi tämän polun ja tien”, Sanna jatkaa.

Tiina, Sanna ja Nicole suosittelevat avoimia opintoja työn ohella kaikille, joilla siihen on mahdollisuus. Se on keino opiskella yliopisto-opintoja joustavasti, ajasta ja paikasta riippumatta ja vieläpä niin, että talous on turvattu työstä saatavalla palkalla.

”Lopulta perusopintovuosi meni aika kivuttomasti, oli ja meni, aika pienillä vaurioilla. Hurja vuosi meillä on ollut, opiskelu on ollut kirsikkana kakun päällä. Ei se ole läpihuutojuttu. On oltava aiheesta kiinnostunut ja pysyttävä aikataulussa. Tästä on hyvä väylä opinnoissa eteenpäin”, toteavat Sanna ja Tiina.

Norlandia-päiväkodit on jatkanut hyväksi huomattua opiskelumahdollisuutta. Nyt perusopintojen parissa on uusi yli kahdenkymmenen opiskelijan ryhmä. Tsempit opintoihin!

Kuvat: Mikko Stig

Norlandia-päiväkotien väkeä yhdessä JYU avoimen yliopiston kasvatustieteiden opettaja Maija Riitakosken (edessä) kanssa.

Norlandia-päiväkotien väkeä yhdessä JYU avoimen yliopiston kasvatustieteiden opettaja Maija Riitaojan (edessä) kanssa.