Wilhelmiina Harju, kasvatustiede: Opinnoista rytmiä urheilijan arkeen ja suuntaa tulevaisuuteen

Kehittyminen urheilijana on Wilhelmiina Harjulle tärkeä tavoite. Sen rinnalla edistyvät myös kasvatustieteen opinnot ja oman alan valinta. Avoimen yliopiston joustavuus sopii hänen arkeensa.

Olen Wilhelmiina Harju, nuori urheilija Petäjävedeltä. Lukio-opintojen alkaessa tieni kulki koulun ja tavoitteellisen urheiluharrastuksen vuoksi Jyväskylään, koska halusin käydä lukion paikassa, jossa opiskelun ja urheilun pystyi vaivattomasti yhdistämään.

Ylioppilaaksi valmistuin Schildtin lukion urheilulinjalta. Monipuolinen liikkuminen, erilaiset joukkuelajit sekä soittoharrastus ovat kuuluneet elämääni pienestä pitäen. Lukioikäisenä päälajikseni alkoi kuitenkin hahmottua yleisurheilu ja erityisesti hyppylajit kolmiloikka ja pituus – ja niiden parissa kehittymiseen Jyväskylässä onkin hyvät mahdollisuudet. Seurani, JKU:n, ja JYU avoimen yliopiston yhteistyö on taas tarjonnut keinoja edistää akateemisia opintoja treenaamisen rinnalla.

Urheilu ja opinnot sopivat yhteen

Urheilu ei ole ainoa urahaaveeni. Sain jo lukiossa tietoa avoimen yliopiston monipuolisesta koulutustarjonnasta, joten tuntui luonnolliselta yhdistää tavoitteellinen kilpaurheilu ja omaan tahtiin etenevä opiskelu juuri avoimessa yliopistossa.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen ilmoittauduin pian kasvatustieteiden perusopintojen opiskelijaksi. Halusin lukion jälkeisen välivuoden aikana edistää opintojani suorittamalla yliopistokursseja. Samalla opin akateemisen opiskelun taitoja ja tekniikoita. Koen myös, että opiskelu on hyvää vastapainoa urheilulle ja antaa rytmiä arkeen.

Olen aina ollut kiinnostunut kasvatus- ja opetusalasta, joten kasvatustieteiden opinnot tuntuivat hyvältä ja loogiselta valinnalta. Kesätyöni ovat pääasiassa suuntautuneet lasten yleisurheilukerhojen ohjaamiseen sekä eri-ikäisten lapsiryhmien kanssa toimimiseen, ja sitä kautta mielenkiinto alaa kohtaan on vahvistunut. Uskon kasvatustieteen opinnoista olevan hyötyä tulevaisuudessa alasta riippumatta.

Vaikka mielenkiintoni kasvatusalaa kohtaan on ollut aina suuri, halusin kasvatustieteiden perusopintoihin syventymällä myös arvioida sitä, onko ala itselleni sopiva. Koen, että avoimen yliopiston opintojen kautta pystyin erinomaisesti varmistumaan alavalinnastani, menettämättä ensikertalaiskiintiötä yhteishaussa. Avoimen väylän vaatimien opintojen suorittaminen tuo myös uuden mahdollisuuden tutkinto-opiskelijaksi hakemiseen.

Joustavasti urheilun ehdoilla opiskellen

Avoimen yliopiston opintoja järjestetään monilla eri suoritustavoilla, ja se tuntui heti myös omaan elämäntilanteeseen sopivalta vaihtoehdolta. Pystyin elämään arkea urheilun ehdoilla, mutta samalla sain vietyä opintoja eteenpäin omalla aikataululla.

Koin loistavaksi mahdollisuudeksi sen, että kovalla harjoituskaudella pystyin keskittymään harjoituksiin, ja kevyemmällä jaksolla aikaa jäi taas enemmän opintojen tekemiseen.

Avoimen yliopiston opintojen ja urheilun yhdistäminen on ollut itselleni todella toimiva yhdistelmä, ja ne ovat tukeneet hyvin toisiaan. Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa ja antaa äärimmäisen hyvät mahdollisuudet tehdä opiskelusta juuri itselleen sopivaa. Tietysti opiskelu vaatii itsenäistä otetta ja ennakkoon suunnittelua, mutta itselleni on sopinut erinomaisesti se, että saan päättää opintojen etenemisestä ja valita itselleni kuhunkin hetkeen sopivat kurssit.

Monipuolisia opintoja, tukea ja palautetta

Kasvatustieeen opinnot ovat olleet monipuolisia. Olen positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka laajaa näkökulmaa olen saanut kasvatusalan eri teemoihin jo perusopinnoista.

Oppimistehtäviin perehtyminen ja niiden hahmottaminen on sujunut ilman suurempia vaikeuksia. Tehtävien ohjeet ovat olleet kattavia ja aina tarvittaessa pystyi myös kysymään apua kurssin opettajalta. Lisäksi jokaisesta kurssitehtävästä olen saanut todella monipuolisen ja oppimistani hyödyttävän palautteen. Koen, että erityisesti opintojen alussa palautteista oli suuri apu tehtävien teossa, kokonaisuuksien hahmottamisessa ja omassa oppimisprosessissa kehittymisessä.

Avoimen yliopiston henkilökunnalta on voinut kysyä neuvoja matalalla kynnyksellä, ja he ovat olleet aina valmiita auttamaan. Eli minkään asian kanssa ei ole tarvinnut jäädä yksin.

Suosittelen Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja, jos tarvitset varmistusta esimerkiksi siitä, onko jokin ala itsellesi sopiva tai haluat varmistua siitä, onko yliopisto-opiskelu sinulle ylipäätään sopivaa. Avoimen yliopiston kautta voi kehittää itseään ja opiskella monin eri tavoittein.

Itse olen ollut yllättynyt siitä, että avoimen yliopiston opetusta järjestetään niin monella tavalla ja siellä voi itse aidosti vaikuttaa omaan opiskeluun räätälöimällä sen omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. Wilhelmiina Harju

Lue lisää: