Yliopisto-opinnot lukiossa, Emma Parantainen ja Jessica Suominen: Kiinnostavaksi todettu tieteenala nousi ykköseksi myös yhteishaussa

Äänekosken lukion opiskelijat Emma Parantainen ja Jessica Suominen suorittivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjoaman kehityspsykologian opintojakson osana lukio-opintojaan. Kurssi oli tavallista lukiokurssia laajempi, mutta hyvä opettaja ja kavereiden antama vertaistuki tsemppasivat ja jakoivat työkuormaa.

”Ensin ajattelin, että pitääkö kaikki tämä lukea läpi. Sitten ymmärsin, että siitä suuresta aineistosta pitää löytää ne olennaiset asiat”, Jessica Suominen kuvaa ajatuksiaan opintojakson aineistosta.

”Minä muistan ajatelleeni monivalintakokeesta, että eihän näitä voi millään tietää. Perehtyminen aineistoon kuitenkin auttoi ja lopulta tehtävän sai tehtyä ihan hyvin”, kertoo Emma Parantainen.

Emma ja Jessica halusivat suorittaa lukioaikana yliopistotasoisen kehityspsykologian opintojakson puhtaasti mielenkiinnosta psykologiaa kohtaan. Molemmat kirjoittivat psykologian ainereaalin ja hakivat yhteishaussa lukion jälkeen psykologian tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustumista akateemisen opiskelun maailmaan

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston lukiolaisille tarjoama kehityspsykologian opintojakso on laajuudeltaan viisi opintopistettä, joten se on tavallista lukiokurssia suurempi kokonaisuus. Se kannatti jakson sisällön oppimisen lisäksi siksi, että kertyneet opintopisteet voi myöhemmin sisällyttää myös yliopistotutkintoon.

Opintojakso sisälsi erilaisia suoritustapoja, kuten haastattelun tekemistä, esitelmän pitämistä sekä monivalintakokeen. Myös aineistoa oli enemmän ja se oli erilaista kuin lukio-opinnoissa yleensä. Se oli erinomainen tutustuminen akateemisen opiskelun maailmaan.

Sekä Jessica että Emma kehuvat myös saaneensa paljon neuvoa ja kannustusta psykologian kurssin opettaja Jyrki Rossilta. Suunnitelmallisuus ja säännöllisyys sekä hyvä tuki auttoivat laajan jakson suorittamisessa. ”Hän sanoi aina, että kyllä te tähän pystytte, nyt aloitetaan”, Emma kuvaa.

Yliopiston opintojakso on joustavaa ja monipuolista opiskelua

Lukion oppiaineet ja yliopiston opintojakso palvelivat toisiaan, kun esimerkiksi kehityspsykologian jakson lopputyöhön eli esseekirjoitelmaan sai apua äidinkielen tunneilta.

Kehityspsykologian kurssi järjestettiin verkko-oppimisympäristössä, joten sen suorittaminen oli joustavaa. Poissaolojen sattuessa ohjeet ja tehtävänannot löytyivät helposti ja tunneilla aloitetun tehtävän sai tehtyä loppuun kotoa käsin. Äänekosken lukiossa tehdään paljon opintoja sähköisesti, joten verkkokurssi sinänsä ei vaatinut suurta totuttelua.

Kurssin monipuoliset suoritustavat tarjosivat haasteita mutta myös innostivat. Sekä Emma että Jessica kertovat pitäneensä ryhmätyönä tehdystä esitelmästä, jonka aiheena heidän ryhmällään oli lapsen puheen kehitys.

”Esitelmän tekemiseen paneutuessa aiheesta oppi väistämättä paljon ja asiat jäivät hyvin mieleen, kun niitä piti opettaa muille”, Emma ja Jessica kertovat.

Molemmat opiskelijat kannustavat avointen yliopisto-opintojen suorittamiseen lukiossa, jos siihen avautuu mahdollisuus. Erityisen paljon niistä hyötyy, jos on hakemassa yliopistoon opiskelemaan, sillä opintopisteet voi myöhemmin hyväksilukea osaksi tutkintoa. Tieteenalaan ja sen opiskeluun pääsee tutustumaan ennakkoon, mikä voi vaikuttaa omiin valintoihin pitkällä tähtäimellä.

”Ja vaikka ei pääsisikään yliopistoon sisälle, niin avoimen yliopiston opintoja voi tehdä välivuoden aikana. Se on parempi varasuunnitelma kuin täydellinen välivuosi kaikesta opiskelusta”, Emma sanoo.

Tutustu yliopisto-opintoihin, joita JYU avoin yliopisto tarjoaa lukioille: