Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Ha­ku­kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set avoi­men yli­opis­ton väy­lä­haus­sa

Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma

Hyväksyttäviltä vaaditaan vähintään 50 opintopisteen laajuiset tutkintoon soveltuvat opinnot. Huomioon otetaan suomalaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai vastaavassa suoritetut opinnot, jotka eivät saa olla yli 5 vuotta vanhoja eivätkä kiinnitettynä toiseen tutkintoon. Näiden opintojen tulee sisältää:

  • vähintään 40 opintopistettä biologian alan opintoja hyvällä opintomenestyksellä (suoritusten opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5)
  • tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot yhteensä 6 op (ks. viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet):
  • Lisäksi hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut valmiita opintokokonaisuuksia (erityisesti bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot tai vastaava kokonaisuus) ja tutkintoon vaadittavia tilastotieteen, kemian ja muiden luonnontieteiden opintoja. Hakijat laitetaan järjestykseen opintomenestyksen (keskiarvo) perusteella. Hakijat voidaan haastatella.

Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisteriohjelma

Hyväksyttäviltä vaaditaan vähintään 50 opintopisteen laajuiset tutkintoon soveltuvat opinnot. Huomioon otetaan suomalaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai vastaavassa suoritetut opinnot, jotka eivät saa olla yli 5 vuotta vanhoja eivätkä kiinnitettynä toiseen tutkintoon. Näiden opintojen tulee sisältää:

  • vähintään 40 opintopistettä biologian ja ympäristötieteen opintoja opintoja hyvällä opintomenestyksellä (suoritusten opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5)
  • tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot yhteensä 6 op (ks. viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet):
  • Lisäksi hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut valmiita opintokokonaisuuksia (erityisesti bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot tai vastaava kokonaisuus) ja tutkintoon vaadittavia tilastotieteen, kemian ja muiden luonnontieteiden opintoja. Hakijat laitetaan järjestykseen opintomenestyksen (keskiarvo) perusteella. Hakijat voidaan haastatella.

Fysiikan (fyysikko tai aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma

Avoimena yliopisto-opetuksena suorittettujen opintojen perusteella hyväksyttäviltä edellytetään fysiikan opintoja tai muita soveltuvia opintoja vähintään 50 opintopistettä. Huomioon otetaan suomalaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai vastaavassa suoritetut opinnot, jotka eivät saa olla yli 5 vuotta vanhoja eivätkä kiinnitettynä toiseen tutkintoon. Opintoihin on sisällyttävä fysiikan perusopinnot hyvällä opintomenestyksellä (suoritusten opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5) ja tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (äidinkielen viestintä, toinen kotimainen kieli ja ensimmäinen vieras kieli, yhteensä vähintään 6 op). Hakijat laitetaan järjestykseen opintomenestyksen (keskiarvo) perusteella. Hakijat voidaan haastatella.

Kemian (kemisti tai aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma

Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettujen opintojen perusteella hyväksyttäviltä edellytetään kemian opintoja tai muita soveltuvia opintoja vähintään 50 opintopistettä. Huomioon otetaan suomalaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai vastaavassa suoritetut opinnot, jotka eivät ole kiinnitettynä toiseen tutkintoon. Opintoihin on sisällyttävä:

Hakijat laitetaan järjestykseen opintomenestyksen (keskiarvo) perusteella. Hakijat voidaan haastatella.

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma

Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettujen opintojen perusteella hyväksyttäviltä edellytetään matematiikan tai tilastotieteen opintoja tai muita soveltuvia opintoja vähintään 50 opintopistettä. Huomioon otetaan suomalaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai vastaavassa suoritetut opinnot, jotka eivät ole kiinnitettynä toiseen tutkintoon. Opintoihin on sisällyttävä haettavan matematiikan tai tilastotieteen perusopinnot hyvällä opintomenestyksellä (suoritusten opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5) ja tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (äidinkielen viestintä, toinen kotimainen kieli ja ensimmäinen vieras kieli, yhteensä vähintään 6 op). Hakijat laitetaan järjestykseen opintomenestyksen (keskiarvo) perusteella. Hakijat voidaan haastatella.