Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Tutkintoon suoritettavat opinnot

Viestintä- ja kieliopinnot