09.01.2018

Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2017-31.7.2020

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2015-31.7.2017

Pääaineopinnot 80 op

Viestintä- ja kieliopinnot väh. 10 op

Muut opinnot, pakolliset **)

  • HTKY001 Opintojen suunnittelu 1 op *)

Sivuaineopinnot

*) Ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa.

**) Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin opintonsa aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuina, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko. opintojen hyväksilukemista.