29.06.2018

Kauppatieteiden kandidaatti

Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon suoritettavat opinnot

Avoimessa yliopistossa voi opiskella kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkintoon vaadittavia opintoja eli tutkinnon osia johtamisen tai markkinoinin opintosuunnassa (pääaine):