10.01.2018

Terveystieteiden kandidaatti

Terveystieteiden kandidaattiohjelma

 • Tarkat valintaperusteet ja hakuohjeet (syksyn 2018 yhteishaku)
 • Terveystieteiden kandidaattikoulutuksen opintosuunnat (pääaineet) ovat: gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus. Avoimen yliopiston väylähaun kautta kandidaattiohjelmaan hakevien opintosuunta (pääaine) määräytyy sen mukaan, mihin em. opintosuunnnista kandidaatin tutkielma on tehty.

Hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot:

 • terveystieteiden perus- ja aineopinnot (sisältäen kandidaattiseminaarin ja kandidaatin tutkielman, yhteensä väh. 60 op, opintomenestys vähintään hyvä eli 3)Terveystieteiden kandidaattiohjelma, terveystieteiden kandidaatti (3 v) - Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta - Opintopolku.fi

  sisältäen kandidaattiseminaarin ja kandidaatin tutkielman, yhteensä vähintään 60 op, opintomenestys vähintään hyvä (3

 • viestintä- ja kieliopinnoista tutkintoon vaadittavat englannin ja ruotsin kurssit (ks. myös viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet): 
  • XRUL005/905 Svenska 3 op
  • XENL001 Academic Reading 3 op ja XENL003 Interdisciplinary Communication Skills op
  • XPV0018 Puheviestinnän perusteet 2 op
 • terveystieteiden yhteisistä opinnoista opintojaksot: LTKY014, tutkimusmetodiopinnot (LTKY010, LKTY011, LTKY012 ja LTKY013 tai LTKY1010 ja LTKY1011), KTEY008, KTEY005 ja LLTY002
 • vähintään yksi vapaasti valittaviin opintoihin sisällytettävä perusopintokokonaisuus 25 op 
 • valinnaiset opinnot (vähintään 32 op)