Tutustu toimijuuteen ja identiteettiin, astu aikuiskasvatustieteen aineopintojen pariin

Mitä on identiteetti työelämässä? Miten toimijuutta voi vahvistaa? Miksi se kannattaa? Tervetuloa pohtimaan jokaista koskettavia kysymyksiä aikuiskasvatustieteen pariin! Aineopinnot saavat hyvän aloituksen Toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä -kurssista, ilmoittaudu mukaan!

Jos opiskelit jo kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot, voit ottaa opinto-ohjelmaasi aineopintojen kursseja. Toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä on erinomainen opintojakso aineopintojen aloittamiseen.

”Toimijuus on arjessakin käytetty termi, joka käsitellään teorian ohjaamana kiinnostavista näkökulmista. Pohdimme, miten toimijuus ja identiteetti ilmenevät ja vaihtelevat erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa. Opiskelija pääsee itsekin arvioimaan omaa toimijuuttaan monipuolisessa oppimistehtävässä”, kertoo opintojakson opettaja Kirsi Saurén.

Ilmoittautuminen aineopintojen suositeltuun aloitusjaksoon Toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä (KAIA052, laajuus 5 opintopistettä) on auki 18.11. asti. Voit aloittaa opiskelun verkon välityksellä heti ilmoittautumisen jälkeen. Seuraavan toteutuksen ilmoittautuminen alkaa joulukuussa. Opintojakso kuuluu sekä aikuiskasvatustieteen että kasvatustieteen aineopintoihin. Kumpi on sinun suuntasi?

Aineopinnot syventävät aikuiskasvatustieteen osaamista

Voit opiskella aineopinnoissa tutkintotavoitteisesti tai kehittää omaa osaamistasi vaikkapa työelämää ajatellen. Mikäli tutkintotavoitteinen opiskelu kiinnostaa, tutustu kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen avoimen väylään ja maisteriohjelman hakukriteereihin. Näiden hakuihin vaadittuja opintoja voit opiskella avoimessa yliopistossa.

Aikuiskasvatustieteen aineopinnoissa perehdyt toimijuuden ja identiteetin lisäksi muun muassa aikuisen oppimiseen ja kehitykseen sekä oppimisen ohjaamiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos -opintojakso valottaa kuinka tutkittu tieto muotoutuu käytännöiksi - ja toisaalta kuinka meitä ympäröivä yhteiskunta vaikuttaa ja on vaikuttanut siihen mitä ja miten olemme oppineet. Aineopinnoissa tutustutaan myös tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja menetelmiin.

Opinto-oppaan Näin aloitan opintoni -sivulta löydät esimerkin siitä, kuinka aineopinnot kannattaa rakentaa ja missä vaiheessa mikäkin kurssi on hyödyllistä suorittaa.

Aikuiskasvatustiede on oppiaine, joka tarjoaa osaamista ja tutkittua tietoa työelämän eri tehtäviin ja vaiheisiin. Koulutusalan ohella esimerkiksi johtamisessa ja henkilöstöhallinnossa aikuiskasvatustieteen näkökulmille on käyttöä.