Avoimet uutuusopinnot pureutuvat kestävän kehityksen teemoihin: Maksuton kurssi kaikille

Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom on luonut neljä kestävyysteemaista kurssia, jotka johdattavat sinut vastuullisuuden ja planetaarisen hyvinvoinnin teemoihin sekä tarjoavat osaamista, jota tulevaisuudessa tarvitaan. Ilmoittautuminen ensimmäiselle kurssille on nyt auki, tervetuloa mukaan! Kaikille avoin kurssi on maksuton ja suoritettavissa verkossa omaan tahtiin.

Elämme maailmassa, jossa erilaiset kestävyyshaasteet heikentävät elinolosuhteitamme. Planetaarisesta hyvinvoinnista tarvitaan ajankohtaista tutkimusta, jotta voimme ymmärtää paremmin esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon seuraamuksia.

Tähän tehtävään on tarttunut Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom, jonka tavoitteena on edistää vastuullisuutta, kestävyyttä ja planetaarista hyvinvointia. Tutkimustyön lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää yliopiston koulutustarjontaa lisäämällä kestävän kehityksen teemoja käsitteleviä kursseja.

Työ konkretisoituu nyt Johdatus planetaariseen hyvinvointiin -kurssissa (1 op). Osaatko esimerkiksi kertoa, mitä planetaarisella hyvinvoinnilla oikein tarkoitetaan ja mihin sitä tarvitaan? Ilmoittaudu mukaan elokuussa, niin tiedät! Jotta mahdollisimman moni tietäisi, kurssi on kaikille avoin ja maksuton. Näihin opintoihin on luvassa myös jatkoa, maksutta.

Tarjontaan tulossa yhteensä neljä planetaarisen hyvinvoinnin kurssia

”Ensimmäinen kurssi on yleiskatsaus aiheeseen, jonka aikana opiskelija pääsee tarkastelemaan eri tieteenaloja yhdistäen, kuinka ihmisen toiminta uhkaa ympäristömme hyvinvointia ja kuinka näitä haasteita voidaan pyrkiä ratkaisemaan kestävällä kehityksellä”, sanoo yliopistotutkija Mikael Puurtinen, joka koordinoi kestävän kehityksen opetusta Jyväskylän yliopistossa.

Ensimmäisellä kurssilla perehdytäänkin niin globaaleihin ympäristökriiseihin, kestävän kehityksen haasteisiin kuin ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin sopimuksiin.

Kevätlukukaudella 2022 opintotarjontamme täydentyy vielä kolmella muulla Planetaarinen hyvinvointi -kurssilla, joilla pääset syventämään osaamistasi sekä tarkastelemaan muun muassa ekosysteemien ja yhteiskunnallisten järjestelmien ominaisuuksia kestävyysnäkökulmaa painottaen sekä pohtimaan ekologisiin kysymyksiin kietoutuvia kulttuurisia ja yksilöllisiä arvoja.

Ensimmäinen kurssi on yleiskatsaus aiheeseen, jonka aikana opiskelija pääsee tarkastelemaan, kuinka ihmisen toiminta uhkaa ympäristömme hyvinvointia ja kuinka näitä haasteita voidaan pyrkiä ratkaisemaan kestävällä kehityksellä.

Opintojen taustalla yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeet

Puurtisen mukaan planetaarisen hyvinvoinnin opintojen suunnittelussa on huomioitu osaamistarpeet, joita tulevaisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa tarvitaan.

”Erilaiset kestävyyshaasteet, kuten luontokato, yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja ilmastonmuutos, vaativat ajatus- ja toimintatapojen muutosta kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Jokaisella työpaikalla ja jokaisessa tehtävässä on hyvä olla tietoinen esimerkiksi siitä, miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat ympäristöön, jotta toimintaa voi pyrkiä muuttamaan kestävämmäksi”, Puurtinen sanoo.

”Kestävyys ja yhteiskuntavastuu ovat nousemassa myös yritysten menestystekijöiksi, joten opinnot tarjoavat osaamista, jota työnantajat arvostavat”, hän täydentää.

Erilaiset kestävyyshaasteet, kuten luontokato, yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja ilmastonmuutos, vaativat ajatus- ja toimintatapojen muutosta kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Opiskele joustavasti verkossa

Opintojaksot suoritetaan itsenäisesti verkossa joustavalla aikataululla. Kurssitehtävät ovat pääasiassa erilaisia visoja ja pieniä testejä, joissa pääset testaamaan oppimaasi monivalintakysymyksiin vastaamalla.

”Jaksojen sisältöihin ja ohjeistukseen on panostettu, jotta opiskelijan oppimiskokemus olisi mahdollisimman sujuva. Vaikka kurssit suoritetaan itsenäisesti, yksin opinnoissa ei tarvitse jäädä, sillä tarvittaessa opintoihin saa ohjausta opettajalta. Myös vuorovaikutus opiskelijoiden kesken on mahdollista muun muassa kurssin keskustelualustoilla”, kertoo ensimmäisen kurssin yliopistonopettaja Saana Kataja-aho.

Kaikki planetaarisen hyvinvoinnin kurssit toteutetaan avoimen yliopiston kautta, ja ne ovat avoimia kaikille. Ensimmäiselle kurssille ei ole ennakkotietovaatimuksia, ja opinnot sopivatkin jokaiselle, joka on kiinnostunut ihmisen ja luonnon hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:

Mikäli aihealue kiinnostaa, löydät sitä tukevia muita opintojaksoja jo nyt Ympäristö, ihminen ja vastuullisuus -opinnoistamme. Tarjolla esimerkiksi Introduction to Responsible Business ja Elinympäristön kemia.