Avoin yliopisto kehittää aikuispedagogiikkaa tutkimuslähtöisesti

Avoimen yliopiston Tutkimuslähtöinen pedagoginen kehittämisohjelma auttaa tarjoamaan yhä laadukkaampaa ja sujuvampaa opiskelua. Se on yliopistonopettajien tekemää tutkimustyötä, jonka tavoitteena on aikuispedagogiikan kehittäminen ja hyvien käytänteiden edistäminen.

Laadukas pedagogiikka on avoimessa yliopistossa sydämen asia. Avoin yliopisto kehittää opetustaan ja aikuispedagogiikkaa jatkuvasti, jotta voisi tarjota antoisia ja hyödyllisiä opintoja jokaiselle opiskelijalle nyt ja tulevaisuudessa.  

Viime vuonna Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto käynnisti Tutkimuslähtöisen pedagogisen kehittämisohjelman, tuttavallisemmin TUPEKO:n. Se on Jyväskylän yliopiston sisäinen hanke, jonka tavoitteena on yliopistopedagogiikan kehittäminen ja uusien käytänteiden pilotointi.  

Kehittämisohjelmassa tunnistetaan keskeisiä kehittämisen kohtia avoimen yliopiston toiminnassa ja luodaan niihin ratkaisuja. Samalla tehdään tunnetuksi ja jaetaan hyviä pedagogisia käytänteitä muidenkin hyödynnettäväksi mm. artikkelein, esityksin ja webinaarein.  

Aikuispedagogiikan teemoja, joita kehittämisohjelmassa käsitellään, ovat oppimisen analytiikka ja robotiikka, verkko-opetuksen vuorovaikutus sekä arviointi- ja palautekäytännöt. Lisäksi siinä edistetään työelämäläheisyyttä opetuksen toteutuksessa. Ohjelman puitteissa teemme myös avoimen yliopiston opiskelijatutkimusta ja HOPS-tutkimusta. 

Konkreettisena työnä TUPEKO on poikinut muun muassa verkkovuorovaikutuksen itsearviointilomakkeen opettajille. Sen tekijätiimi, Heli Tyrväinen, Sanna Uotinen ja Leena Valkonen, tulee hyödyntämään lomaketta opetuksen kehittämisessä lähitulevaisuudessa.  

”Henkilökunnalle kehittämisohjelma tarjoaa monimuotoisuutta ja vaihtelevuutta työhön sekä osaamisen kehittämisen ja ylläpitämisen mahdollisuuksia myös tutkijan roolissa”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Tarja Ladonlahti.  

Ohjelma kestää vuoden 2020 loppuun. Sen ohjausryhmään kuuluu avoimen yliopiston lisäksi Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Kasvatustieteiden tiedekunnan edustajia. 

”Tutkimuslähtöinen pedagoginen kehittämisohjelma auttaa avointa yliopistoa uudistumaan ja tehostamaan toimintaansa sekä tarjoamaan yhä laadukkaampaa opetusta ja sujuvampaa opiskelua, sanoo TUPEKO:n ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Lerkkanen.