24.04.2018

Avoin yliopisto koordinoi OKM:n rahoittamaa hanketta - kolme miljoona euroa vaihtoehtoisten opiskelijavalintareittien kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koordinoimalle Toinen reitti yliopistoon -hankkeelle 2,9 miljoonaa euroa erityisavustusta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja laajentaa vaihtoehtoisia reittejä yliopisto-opintoihin hakeutumiseen. Hankkeessa yhteensä 11 suomalaista yliopistoa rakentaa vaihtoehtoisia mahdollisuuksia yhteistyössä.

Yliopistojen opiskelijavalintajärjestelmä uudistuu siten, että vuonna 2018 opiskelijavalinnoissa luovutaan pääsääntöisesti pitkää etukäteisvalmistelua vaativista valintakokeista. Vuonna 2020 todistusvalinta tulee olemaan pääväylä yliopistoon.

- Valintakokeiden ja todistusvalinnan rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia reittejä.  Opiskelijoiden tulee kyetä näyttämään ja osoittamaan valmiutensa korkeakouluopintoihin myös suorittamalla korkeakouluopintoja etukäteen, painottaa avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen ja iloitsee, - on hienoa, että pääsemme rakentamaan näitä reittejä laajassa yliopistojen yhteistyössä.

Toinen reitti yliopistoon on vaihtoehtoinen mahdollisuus osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Toinen reitti yliopistoon -hankkeen valmisteluvaihe osoitti, että halukkuutta yliopistojen väliseen yhteistyöhön on paljon. Mukana on 34 oppiainetta, joista suurimmassa osassa on oppiaineyhteistyötä eri yliopistojen välillä.

- Eri kohderyhmille muotoiltujen reittien avulla opiskelijoiden valintajärjestelmä yliopistoihin monipuolistuu. Siksi myös opiskelijoiden tarpeisiin perustuvien opintopalvelujen tulee olla suunnittelun lähtökohta, jatkaa Lerkkanen ja summaa odotuksiaan, - palvelujen onnistumiselle on tärkeää, että vakiinnutetaan reittien valintaperusteet ja valintamäärät yliopistotasolla sekä pyritään perusteiden pysyvyyteen ja ennakoitavuuteen.

Hankkeessa keskitytään kolmeen mahdolliseen vaihtoehtoiseen reittiin. Ensimmäinen valintatapa perustuisi näyttöön ja osaamiseen pohjautuen avoimiin yliopisto-opintoihin, jotka voidaan suorittaa osana toisen asteen opintoja. Toinen valintatapa olisi tarkoitettu jo toisen asteen suorittaneille opiskelijoille. He voisivat opiskella vapaan sivistystyön oppilaitoksissa yliopisto-opintoja tai suorittaa opintoja avoimessa yliopistossa tavoitteenaan tutkinto.

Myös aikuiset kaipaavat heille suunnattuja reittejä tutkinto-opintoihin erityisesti, kun he suunnittelevat uramuutosta tai haluavat kehittää osaamistaan. Kolmas valintatapa olisi tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat syventää osaamistaan tai hankkivat nykyiseen työhönsä tutkinnon tuomaa tunnustettavuutta ja turvaa. Lisäksi merkittävänä osana hanketta on erilaisiin reitteihin liittyvän neuvonnan ja ohjauksen sekä opintopalvelujen kehittäminen.

Lisätietoja

Jukka Lerkkanen, johtaja, jukka.lerkkanen@jyu.fi, +358 400 249643