Avoin yliopisto osaksi työpaikan arkea: Vahvistetaan osaamista yhteistyössä

Tiivistämme JYU avoimessa yhteistyötä lähiseutujen työantajien että valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa yhä paremmin työelämää palvelevaa opintotarjontaa ja konkreettisia yhteistyön mahdollisuuksia. Uuden asiakkuuspäällikkömme, Tiina Lämsän, kanssa työnantajat voivat suunnitella keinoja organisaationsa osaamisen vahvistamiseen.

Osaamisen kehittäminen työelämässä vastaa tarpeisiin, niin työnantajien kuin työntekijöiden. Se kulkee arjessa työnteon rinnalla ja osana. Uuden oppiminen edellyttää keskittymistä, työtä, pinnistelyä sekä tukea ja ohjausta. Se palkitsee, niin kokemuksena kuin uuden osaamisen hyödyntämisenä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

JYU avoimen yliopiston joustavat, edulliset ja pikälti verkkovälitteiset opinnot ovat erinomainen mahdollisuus työn ja opiskelun yhdistämiseen. Opinnoissa tuore tutkittu tieto yhdistyy käytäntöön: opiskelevien työntekijöiden kautta se tulee sovellettuna omaan organisaatioon, laadukkaan opetuksen saattamana.

”Me haluamme olla osa työelämää ja sen osaamisen kehittämistä. Minun työtäni on suunnitella yhdessä työnantajien kanssa osuvia koulutuksia eri toimialojen osaamisen tarpeisiin. Kuuden tiedekunnan avoimessa tarjonnassa ja monitieteisessä otteessamme on huikeat mahdollisuudet. Hyödynnetään ne yhdessä”, sanoo uudessa roolissa asiakkuuspäällikkönä työnsä aloittanut KT Tiina Lämsä. Hän toimii myös yliopistonopettajana avoimessa yliopistossa. 

Osaamistarpeista liikkeelle, ratkaisuja mahdollistaen

Pohjana avoimen yliopiston työelämäyhteistyön vahvistumiselle on halu työelämälähtöisen korkeakouluopetuksen kehittämiseen sekä useista yhteistyöhankkeista karttuneet tiedot ja verkostot. Uuden opintotarjonnan kehittämisessä työelämän tarpeet ovat keskiössä, mistä esimerkkinä odotetut kauppakorkeakoulun monitieteiset uutuusopinnot Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä.

Kaiken lähtökohta ovat osaamistarpeet. Muun muassa OsaajaKS-palveluketjun kehittämistyöstä tiedämme eri alojen substanssiosaamisen merkityksen yleisten työelämätaitojen ohella. Tarvetta on hyvin spesifille tiedoille ja taidoille sekä yleisemmän osaamisen soveltamiseen omalle alalle ja omaan työhön. Siksi haluamme istua työnantajien kanssa alas ja pohtia huolella parhaiten palveleva ratkaisu heidän tarpeisiinsa.

Hubittaako-hankkeessa selvitimme jatkuvan oppimisen tarpeita ja merkityksiä Keski-Suomen seutukuntien suurimmissa yrityksissä. Tämä tieto toimii hyvänä indikaattorina koulutustarpeille: millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, mikä osaaminen vie aluetta, työpaikkoja ja organisaatioita eteenpäin. Alueen osaamispääoman kehittymistä ja jatkuvaa oppimista tukee myös äskettäin käynnistynyt Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteishanke Korkeakoulutusta seutukaupunkeihin Keski-Suomessa”, Lämsä kertoo.

Asiantuntemusta yliopistosta ja yliopistoon

Yliopistossa on valtavasti tietoa ja asiantuntemusta – se kasvaa joka päivä. Meidän perustehtävämme on myös saada tutkittu tieto vaikuttamaan, niin omalla alueellamme kuin valtakunnallisesti ja myös globaalisti. Tiivistyvä työelämäyhteistyö ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen ovat tätä tärkeää vaikuttamista. Se on myös meidän yliopistolaisten jatkuvaa oppimista. Haluamme tietää ja kehittää tietoon pohjautuen.

”Työelämäyhteistyö auttaa myös meitä avoimen korkeakoulun asiantuntijoita verkostoitumaan eri organisaatioissa. Näin myös toimialan tuntemus ja suhde yhteistyöorganisaatioon lujittuu. Tavoitteena olisi luoda väylää pitkäjänteiseen ja organisaation vuosirytmin kannalta onnistuneeseen koulutusyhteistyön suunnitteluun.”