Calculus 1 avoimessa yliopistossa: askel akateemiseen matematiikan opiskeluun

Keväällä 2019 avoimessa yliopistossa käynnistyvä matematiikan perusopintojen Calculus 1 –kurssi syventää lukion pitkän oppimäärän matematiikan osaamista. Kurssi suoritetaan täysin etäopintoina.

Matematiikan perusopintohin kuuluva kurssi tarjoaa mahdollisuuksia matematiikan osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Calculus 1 -kurssilla vahvistetaan ja syvennetään lukion pitkästä matematiikasta tuttujen käsitteiden hallintaa sekä opitaan myös jonkin verran uutta. Kurssi sopii erityisesti niille, jotka ovat suorittaneet lukion pitkän matematiikan ja haluavat kerrata ja täydentää tietojaan sekä jatkaa matematiikan opiskelua”, kertoo kurssin vetäjänä toimiva yliopistonopettaja Anni Laitinen.  

Kurssin aiheisiin kuuluvat muun muassa:

  • yhden muuttujan reaalifunktion differentiaalilaskentaa, aiheina raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta 
  • polynomit, rationaalifunktiot ja trigonometriset funktiot sekä niiden ominaisuudet 
  • lisäksi kurssilla ratkotaan yhtälöitä ja epäyhtälöitä sekä hahmotellaan joukkoja reaaliakselilla ja tasossa  

Calculus 1 on erinomainen osaamista kartuttava kurssi tulevaisuudessa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden, farmasian tai teknisen alan opintoihin hakeutuville. Kurssin voi opiskella myös puhtaasti omaksi iloksi tai ylläpitääkseen matematiikan taitoja vaikkapa välivuoden aikana.  

Tutustu tarkemmin Calculus 1 -kurssiin ja sille ilmoittautumiseen Korppi-opintojärjestelmässä. 

Kuva: Dmitri Popov