Digimarkkinointi haltuun – uutuusopinnot sopivat joustavaa opiskelua arvostavalle

Digimarkkinointi vaatii monipuolisia taitoja, ja osaamiselle on kova kysyntä työmarkkinoilla. Digimarkkinointi on yrityksen, sen asiakkaiden ja nykyään yhä enemmän teknologian kohtauspiste. Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa käynnistyy kaikille avoin digimarkkinoinnin opintokokonaisuus, joka tarjoaa tiedepohjaista digimarkkinoinnin osaamista ja ymmärrystä.

Koronapandemia vauhditti suomalaisten yritysten digitalisaatiota: viimeisetkin yritykset tekivät silloin digiloikan.

Digimarkkinoinnin jatkuvat kehitysaskeleet tuovat kuitenkin uusia haasteita yrityksille. Uudenlaiset digityökalut vaikuttavat työhön, vuorovaikutukseen, ostamiseen ja myymiseen. Digitalisaatio muuttaa yritysten liiketoimintaympäristöä jatkuvasti.

Yrityksille on tärkeää varmistua, että organisaatiosta löytyy työntekijöitä, joilla on digimarkkinoinnin asiantuntijuutta. Tähän osaamistarpeeseen vastaa JYU:n uusi digimarkkinoinnin opintokokonaisuus.

Tieteeseen perustuen ja omiin tarpeisiin räätälöiden

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoissa pääsee helmikuun 2023 alusta alkaen kartuttamaan ymmärrystään tämän päivän digimarkkinoinnista. Opintokokonaisuus on tarjolla joustavasti, vaikka työn ohessa suorittaen. Kattava ja omiin osaamistarpeisiin räätälöitävä opintopaketti perustuu uusimpaan tieteelliseen tietoon.

Johdantokurssilla kuullaan monia kiinnostavia asiantuntijoita, kuten JYU:n professori Heikki Karjaluoto ja apulaisprofessori Joel Mero, sekä mainostoimisto Aava & Bangin toimitusjohtaja Vilja Laaksonen ja Suomen Digimarkkinoinnin toimitusjohtaja Jaakko Suojanen.

–Opintokokonaisuuden käynnistävällä johdantokurssilla opiskelija pääsee perehtymään digimarkkinoinnin osaamisen tuomiin mahdollisuuksiin työ- ja liike-elämän kontekstissa sekä laatimaan kurssitarjonnasta itselleen sopivan kokonaisuuden omien osaamistarpeidensa mukaisesti. Lisäksi kurssilla valmistaudutaan reflektoimaan omaa oppimista kokonaisuuden edetessä, toteaa Kalle Pasanen, opintokokonaisuuden johdantojakson vastuuopettaja.

Digimarkkinointi on strategista osaamista

Digimarkkinoinnin osaamisen keskiössä on asiakaslähtöisyys ja strategisuus. Sen tehtävä on toteuttaa yrityksen strategiaa saumattomasti muun toiminnan kanssa. Parhaimmillaan ja asiantuntevassa johdossa digimarkkinointi tarjoaa yrityksille kilpailuetua ja asiakkaille arvoa.

–Digitaalista markkinointia ja perinteistä markkinointia ei voi erottaa toisistaan. Lähestulkoon kaikki markkinointiaktiviteetit, joita yritykset tekevät, ovat nykyään jollakin tavalla digitaalisia tai ainakin sisältävät digitaalisia elementtejä, toteaa professori Karjaluoto.

Digimarkkinoinnin opintokokonaisuus vahvistaa markkinointia työssään tekevien valmiuksia digitaalisessa markkinoinnissa ja viestinnässä, ja se sopii hyvin myös tutkinnon osaksi.

Erityisesti tässä opintokokonaisuudessa painotetaan strategista digimarkkinoinnin johtamisosaamista.

–Tämän päivän markkinoinnin työ vaatii hyvin laaja-alaista osaamista: teknologiaosaamista, tiimityö- ja johtamistaitoa, liiketoiminta- ja asiakasymmärrystä. Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot syventävät digimarkkinoinnin eri osa-alueiden ymmärrystä tieteeseen pohjautuen. Tarjolla on myös käytännönläheistä tietoa, kuten opintojakso digimarkkinoinnin lainsäädännön muutoksista, kertoo tutkijatohtori Maria Pecoraro.

Joustavaa opiskelua vaikka työn oheen

Opinnot on toteutettu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston yhteistyönä. Tarve opinnoille, jotka ovat joustavasti työelämässä olevien saavutettavissa, on yliopistossa tunnistettu.

–Olemme pyrkineet tekemään kurssien suorittamisesta mahdollisimman joustavaa. Näin opiskelija voi aikatauluttaa opintojansa esimerkiksi töidensä näkökulmasta. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kokonaan etänä, sanoo yliopisto-opettaja Olli Tyrväinen.

Digimarkkinoinnin opinnot voi aloittaa JYU avoimessa yliopistossa 1.2.2023, jolloin myös ilmoittautuminen avataan.