Draamakasvatuksen aineopintojen haku 16.5. saakka: Opi ja opeta draaman keinoin

Draamakasvatuksen aineopinnot syventävät draaman osaamista ja tuovat siihen tukimuksellista näkökulmaa. Jos haluat oppia ja opettaa draamaa, hae mukaan syksyn Helsingin ja Jyväskylän ryhmiin viimeistään 16.5.2022. Aineopintojen ennakkotietovaatimuksena ovat draamakasvatuksen perusopinnot.

Jos takataskussa on jo draamakasvatuksen perusopinnot, anna itsesi innostua draamasta lisää. Haku syksyn Helsingin ja Jyväskylän aineopintoihin on nyt käynnissä. Hae mukaan viimeistään 16.5.2022!

Uskallusta  kulkea kohti draamaopettajuutta

”Opinnot ovat antaneet minulle uskallusta ja rohkeutta kulkea kohti draamaopettajuutta ja rakentaa omaa ammattitaitoa. Opinnot ovat antaneet minulle näkemystä omista vahvuuksistani ja haastaneet minut kehittymään sellaisilla osa-alueilla, jotka eivät ole minulle niin tuttuja”, sanoo opettajana toimiva Sami Kettunen.

”Draamakasvatuksen opintojen lähijaksot olivat toiminnallisia ja niissä sai arvokkaita kokemuksia draamasta. Roolityöskentely, improvisaatio, yhdessä oleminen, harjoitteet ja luottamus opettajaan ja ryhmään olivat hyvä pohja oppia uusia asioita. Myös vuorovaikutus meidän opiskelijoiden kesken nousi ihan eri tasolle kuin tavallisissa koulutuksissa. Kirjalliset työt taas täydensivät lähijaksoja”, toteaa Maija Harju. Hän päätyi tutkimaan draamakasvatusta.

”Draama avasi minulle väyliä, joita en olisi itse osannut arvata. Polkuni olisi mennyt hyvin eri tavalla, jos minulla ei olisi sattumoisin ollut kerättynä tätä draamaosaamista. Ensin päädyin sijaiseksi ilmaisupainotteiseen kouluun Espooseen. Se ei olisi onnistunut, jos minulla ei olisi ollut draamakasvatuksen aineopintoja tai tätä kokemusta”, kertoo draamaerikoisluokan vetäjä Sini Aromaa.

Tavoitteellista oppimista draaman keinoin

Draamakasvatuksen alueella väitelleen Hannu M. Heikkisen mukaan draama voi opettaa sisällöllisesti käsiteltävästä asiasta tai ilmiöstä. Se on keino oppia omasta itsestä ja kehittyä henkilökohtaisesti. Draama opettaa sosiaalisia taitoja ja yhteistä tavoitteellista työskentelyä. Lisäksi se opettaa ymmärtämään ja toteuttamaan draamaa ja teatteria.

Aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin peruskoulun ja/tai lukion ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden.