Draamakasvatuksen aineopintojen Helsingin ryhmän haku 26.5. saakka

Draamakasvatuksen aineopinnot syventävät draaman osaamista ja tuovat siihen tukimuksellista näkökulmaa. Jos haluat oppia ja opettaa draamaa, hae mukaan syksyn Helsingin ryhmään viimeistään 26.5.2023. Aineopintojen ennakkotietovaatimuksena ovat draamakasvatuksen perusopinnot.

Jos takataskussa on jo draamakasvatuksen perusopinnot, anna itsesi innostua draamasta lisää. Haku syksyn Helsingin aineopintojen ryhmään on nyt käynnissä. Hae mukaan viimeistään 26.5.2023! Jyväskylän aineopintoryhmän haku on vuorossa syksyllä.

Aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin peruskoulun ja/tai lukion ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden.

Uskallusta  kulkea kohti draamaopettajuutta

”Opinnot ovat antaneet minulle uskallusta ja rohkeutta kulkea kohti draamaopettajuutta ja rakentaa omaa ammattitaitoa. Opinnot ovat antaneet minulle näkemystä omista vahvuuksistani ja haastaneet minut kehittymään sellaisilla osa-alueilla, jotka eivät ole minulle niin tuttuja”, sanoo opettajana toimiva Sami Kettunen.

”Draamakasvatuksen opintojen lähijaksot olivat toiminnallisia ja niissä sai arvokkaita kokemuksia draamasta. Roolityöskentely, improvisaatio, yhdessä oleminen, harjoitteet ja luottamus opettajaan ja ryhmään olivat hyvä pohja oppia uusia asioita. Myös vuorovaikutus meidän opiskelijoiden kesken nousi ihan eri tasolle kuin tavallisissa koulutuksissa. Kirjalliset työt taas täydensivät lähijaksoja”, toteaa Maija Harju. Hän päätyi tutkimaan draamakasvatusta.