Elämänkatsomustieto avoimessa yliopistossa: opiskele et:n opettajaksi

Avoimessa yliopistossa elämänkatsomustietoa voi opiskella joustavasti etäopiskellen. Voit aloittaa opinnot vaikka tänään. Opettajille elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden suorittaminen tuo tietyin edellytyksin kyseisen aineen opettajan kelpoisuuden.

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa tarjoaa joustavasti etäopiskellen suoritettavat opinnot tukemaan ja kehittämään omaa osaamista, ymmärrystä sekä opettajuutta. Opiskelumuodoissa ja opintojen suoritustavoissa on tarjolla vaihtoehtoja. Elämänkatsomustieto on monitieteinen katsomusaine, jonka laaja-alaiset yliopisto-opinnot (35 op) auttavat jäsentämään näkemyksiä ja arvoja.

”Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää”, todetaan peruskoulun opetussuunnitelmassa

Elämänkatsomustiedon opetuksessa pyritään kehittämään oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäisiksi, suvaitsevaisiksi, vastuullisiksi ja arvostelukykyisiksi yhteisönsä jäseniksi. Elämänkatsomustietoa opiskelevat koulussa ne oppilaat, jotka eivät osallistu uskonnon opetukseen.

Elämänkatsomustieto avoimessa yliopistossa 

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden opiskelijaksi voi ilmoittautua koska tahansa. Opinnot voi suorittaa täysin etäopiskellen. Opiskelu muodostuu pääosin itsenäisesti tehtävistä kirjallisista oppimistehtävistä. Opettajaseminaari (5 op) -opintojaksolla on aikaan sidottua verkkotyöskentelyä ryhmässä. 

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden (35 op) edeltävänä opintovaatimuksena on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofin perusopinnot 25 op tai aiemmin suoritetut vastaavat perusopinnot (elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op, etiikan opintokokonaisuus 25 op, filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, filosofian perusopinnot 25 op).  

Elämänkatsomustiedon opettajaksi? 

 Avoimen yliopiston elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus on monelle joustava tapa hankkia et-opettajan kelpoisuus. 

Soveltuvat perusopinnot (25 op) ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus (35 op) yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja elämänkatsomustiedossa.

Elämänkatsomustieto:

  • on taustoiltaan monitieteinen oppiaine, peruskoulun ja lukion katsomusaine
  • käsittelee keskeisiä teemoja mm. kriittisen ajattelun taidot, identiteetit, uskonnot ja sekularisaatio, monikulttuurisuus
  • auttaa jäsentämään omia näkemyksiä ja arvoja sekä yksilöllistä ja yhteisöllistä merkitystodellisuutta
  • on suosittu opintokokonaisuus et-opetuksen kelpoisuutta tavoittelevien opettajien keskuudessa
  • antaa konkreettisia esimerkkejä ja vinkkejä elämänkatsomustiedon opetukseen koulussa

 

Kuva: Slava Bowman