Taloustiedettä henkilöstöjohtamisen pohjaksi

Avoimen yliopiston uusi taloustieteen kurssi uppoutuu henkilöstöjohtamisen kysymyksiin mikrotaloustieteen näkökulmista. Millaista on talouden kannalta onnistunut rekrytointi? Millainen kannustaminen kannattaa? Tule Henkilöstön taloustiede -kurssille ja opi uutta!

Opi uutta, sovella omalla urallasi tai organisaatiossa. Henkilöstön taloustiede tarjoaa työelämän tietoa, muun muassa ymmärrystä kannustinjärjestelmistä ja henkilöstön osaamiseen investoinnin vaikutuksista, rekytoinnista ja päätöksenteosta organisaatiossa. 

Kuinka kannustinjärjestelmät vaikuttavat tuloksiin?

Yritysten välillä on merkittäviä ja pysyviä tuottavuuseroja. Tuottavammat yritykset ovat voitollisempia, menevät konkurssiin harvemmin ja tarjoavat parempia työpaikkoja. Yritysten väliset tuottavuuserot puolestaan selittyvät isolta osin sillä, miten niitä johdetaanHenkilöstön taloustiede tutkii monia näistä johtamiseen liittyvistä tekijöistä, joilla on suora yhteys yritysten tuottavuuteen”, kertoo kurssilla luennoiva Antti Kauhanen. Hän on osa-aikainen professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ja tutkimusjohtaja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa.

Esimerkiksi taloustieteen Nobel-palkinnon saaneen Bengt Holmströmin tutkimukset kannustinjärjestelmiin liittyen kuuluvat Henkilöstön taloustiede -kurssin sisältöihin. 

Iso osa kurssista käsittelee kannustinjärjestelmiä ja niiden suunnittelua. Tässä keskeisiä kysymyksiä ovat suoritusmittareiden valinta ja se, miten ansiot sidotaan suoritusmittareihin. Tavoitteena on ymmärtää käytännön kannustinjärjestelmiä ja oppia ymmärtämään toimivan kannustinjärjestelmän periaatteita. Keskeinen kysymys on myös se, milloin kannustimia ei kannata käyttää”, Kauhanen kertoo.

Kurssin tärkeitä teemoja ovat myös rekrytointimenetelmien analyysi, investoinnit henkilöstön osaamiseen sekä päätöksentekoon ja työn suunnitteluun liittyvät kysymykset. 

Nykyään päätöksenteon hajauttaminen on melko suosittua. Tällä kurssilla haluamme ymmärtää missä tilanteissa se on hyvä ratkaisu ja miten henkilöstöjohtamisen kokonaisuus tulisi suunnitella, jos päätöksentekoa hajautetaan”, Kauhanen kertoo.