Ilmoittaudu avoimiin yliopisto-opintoihin Äänekoskella

Äänekosken kaupunki tukee kuntalaisiaan avointen korkeakouluopintojen suorittamisessa tarjoamalla 10 opintopisteen opinnot ilmaiseksi vuonna 2019. Nyt on oikea aika ilmoittautua syksyn opintojaksoille. Avoimissa yliopisto-opinnoissa tarjolla on työelämän viestintää, erityispedagogiikkaa ja sosiaalityötä.

Äänekosken avointen korkeakouluopintojen tarjonnassa on mahdollisuus perehtyä syksyllä sosiaalialaan, erityispedagogiikkaan ja viestintään työelämän näkökulmasta. Opinnoista on hyötyä jo alalla työskenteleville, mutta ne ovat myös hyvä mahdollisuus tutustua näihin aloihin ja niiden opiskeluun. Opinnot voit suorittaa joustavasti verkko-opintoina paikallisen ohjatun ryhmän tukemana ja innostamana.

Äänekosken kaupungin tuki avoimiin korkeakouluopintoihin on hyvä kannustin opiskella. Äänekoski tukee kuntalaistensa korkeakouluopintoja 10 opintopisteen verran vuonna 2019.

Avoimet korkeakouluopinnot ovat avoimia kaikille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja JAMK:n opintotarjonta löytyy kokonaisuudessaan Äänekosken korkeakouluopetuksen sivulta

Sosiaalityön opinnoista ymmärrystä erilaisiin elämäntilanteisiin

Sosiaalityön johdanto -opintojakso (5 op) avaa sosiaalityön kehittymistä nykyiseen muotoonsa sekä alan käsitteitä ja ilmiöitä, jotka auttavat ymmärtämään erilaisia elämäntilanteita ja sosiaalityön luonnetta. Opintoryhmän ensimmäinen tapaaminen on 3.10. Toinen tapaaminen sovitaan ryhmän kanssa. Ryhmäohjauksen järjestäminen edellyttää 15 osallistujaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskellen. 

Tutustu Sosiaalityön johdanto -opintojaksoon ja ilmoittaudu mukaan 

Erityispedagogiikan perusteista taustaa mm. kasvatus- ja hoiva-alalle

Erityispedagogiikan perusteet -opintojakso (5 op) johdattelee ymmärtämään erilaista oppimista. Erityispedagogiikka antaa välineitä osallisuuden ja oppimisen tukemiseen. Opinnot soveltuvat kaikille opetus-, ohjaus- ja kasvatustehtävissä toimiville tai niistä kiinnostuneille. Opintoryhmän ensimmäinen tapaaminen on 21.9. Toinen tapaaminen sovitaan ryhmän kanssa. Ryhmäohjauksen järjestäminen edellyttää 15 osallistujaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskellen. 

Tutustu Erityispedagogiikan perusteet -opintojaksoon ja ilmoittaudu mukaan 

Työelämän vuorovaikutus: vahvuudet käyttöön viestinnässä

Työelämän viestintä -opintojaksolla (5 op) perehdytään työelämän vuorovaikukseen eri näkökulmista ja tunnistetaan omia vahvuuksia viestijänä. Opintoryhmän ensimmäinen tapaaminen on 1.10. ja toinen tapaaminen 8.10. Ryhmäohjauksen järjestäminen edellyttää 15 osallistujaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskellen. 

Tutustu Työelämän viestintä -opintojaksoon ja ilmoittaudu mukaan