Kauppatieteiden väylälle mahtuvat kaikki

Onko tavoitteenasi markkinoinnin, laskentatoimen, johtamisen tai viestinnän johtamisen yliopistotutkinto? Voit aloittaa opintosi kauppatieteiden avoimen väylällä vaikka heti, joustavasti myös työn ohessa. Väyläopintojen perusteella voit hakea myös tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon.

Keväällä 2021 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun valitaan avoimen väylältä 50 opiskelijaa, 45 kauppatieteisiin ja viisi taloustieteisiin. Avoimen väylän opintoja mahtuvat tekemään kuitenkin kaikki, sillä opiskelijavalinta kauppakorkeakouluun tehdään vasta yhteishaussa. Väyläopintoihin ei tarvitse siis hakea, ilmoittautuminen riittää.

Itsenäistä mutta joustavaa opiskelua

Kauppatieteiden avoimen väylältä kauppakorkeakouluun päässeet opiskelijat pitävät hakutapaa hyvänä valintana heille, jotka haluavat jo edetä opinnoissaan ylioppilastutkinnon arvosanojen korottamisen sijaan. Väyläopinnot antavat myös vahvistusta alanvalintaan, sillä oma käsitys tietystä alasta tai sen opinnoista voi olla aivan erilainen kuin käytäntö osoittaa.

Opintojen joustavuus mahdollistaa opiskeluaikataulun sovittamisen omien töiden, harrastusten ja muiden menojen mukaan. Toisaalta opiskelu avoimessa yliopistossa on hyvin itsenäistä, joten se vaatii ensimmäisenä opiskelusuunnitelman ja -aikataulun tekoa. Jo ennen ilmoittautumista kannattaa varmistaa, että kalenterista saa raivattua joka viikko aikaa opintoihin. Kauppatieteiden väyläopinnot ovat pääasiassa etäopintoja, joten on hyvä, jos opiskeluun löytyy rauhallinen soppi.

Ohjausta ja tukea saa kuitenkin aina pyydettäessä niin avoimen yliopiston opintopalveluista kuin opettajilta. Tärkeää onkin kysyä apua matalalla kynnyksellä, jotta opinnot pääsevät hyvin alkuun. Jos esimerkiksi kurssien suoritusjärjestys, aikataulu tai jokin tehtävänanto askarruttaa, JYU avoimen henkilökunta vastaa mielellään kaikkiin opiskelukysymyksiin ja tarjoaa henkilökohtaista ohjausta.

Väyläopinnot voi ja kannattaa aloittaa heti

Jos haluaa hakea kevään 2021 yhteishaussa kauppakorkeakouluun, milloin avoimen väylän opinnot kannattaa aloittaa?

”Väylällä on paljon opiskeltavaa, joten opintoihin on hyvä tarttua pikimmiten. Hakukelpoisuuteen vaadittavien 45 opintopisteen lisäksi on hyvä opiskella lisäpisteitä tuovia opintoja. Opinnot ovat tehtävissä vuodessa, kun aloittaa reippaasti ja pysyy aikatauluissa”, kertoo kauppatieteistä vastaava koulutuspäällikkö Satu Vuori.

Vuori kertoo, että Jyväskylän yliopiston kauppatieteiden avoimen väylää on kehitetty osana valtakunnallista Toinen reitti yliopistoon -hanketta. Väylästä on pyritty luomaan opiskelijalähtöinen hakutapa todistusvalinnan ja valintakokeen rinnalle.

diagrammi.jpg

Opinnot maksavat 15 euroa opintopisteeltä. Erityisesti heidän, jotka haluavat tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon mutta joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai korkeakoulututkintoa, kannattaa sijoittaa opintoihin nyt: Jyväskylän yliopisto hyvittää väyläopintojen maksuja 25 opintopisteen verran lukuvuonna 2020–2021. 

Avoimen väylä on tarjonnut monille myös hyvää valmistautumista valintakokeeseen, vaikkei se olisikaan tuntunut aluksi omalta vaihtoehdolta. Lisäksi avoimet yliopisto-opinnot saa myöhemmin hyväksiluettua Jyväskylän yliopiston kauppatieteiden tutkintoon.

Hyödyllistä työelämän osaamista

Tutkintokoulutukseen voivat päästä avoimen väylältä ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet tarvittavat väyläopinnot riittävällä opintomenestyksellä. Hakukelpoisista valitaan eniten pisteitä saaneet. Hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista saa lisätietoa kauppatieteiden avoimen väylän sivuilta

Jos opiskelupaikkaa ei kuitenkaan väyläopintojen perusteella heltiä, kannattaa muistaa, ettei laadukas, tietoon perustuva oppi mene hukkaan. Vaikka opiskelija tulisi siihen tulokseen, että kauppatieteet eivät ole sittenkään oma ala, on liiketoimintaosaamisen perusopinnoista hyötyä kaikilla aloilla.

Jokaisessa organisaatiossa tarvitaan nykyään osaamista markkinoinnista, viestinnästä ja yrittäjämäisestä toiminnasta. Ymmärrys ihmisten ja asioiden johtamisesta ja taloushallinnosta auttaa monissa eri tehtävissä.

Tutustu kauppatieteiden avoimen väylään Jyväskylän yliopistoon: