Kehitä biotalouden osaamistasi

Poimi sinulle sopivat tiedot ja taidot biotalousasiantuntijan osaamissalkkuuusi eri korkeakoulujen avoimista opinnoista. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoista tarjolla on bio- ja ympäristötieteiden sekä kemian opintoja. Biotalousasiantuntijan osaamissalkun kaikille yhteisen Näkökulmia biotalouteen -opintojakson ilmoittautuminen on nyt käynnissä.

Mikä on sinun näkökulmasi biotalouteen? Biotalousasiantuntijan osaamissalkku on avoin kaikille. Se kokoaa yhteen kymmenen korkeakoulun avoimia opintoja biotalouden alalta. Yhteisesti suoritettavan maksuttoman kurssin jälkeen voit valita osaamissalkkuusi ne opinnot, jotka parhaiten tukevat sinua tavoitteissasi.  

Yhteinen opintojakso, Näkökulmia biotalouteen, on maksuton ja se toteutetaan verkko-opintoina. Ilmoittaudu tälle opintojaksolle verkossa 21.1. mennessä ja suorita se 28.1.–31.3. oman aikataulusi mukaisesti. Näkökulmia biotalouteen on erinomainen tutustumispaketti biotalouden teemoihin. Opintojakson toteuttamisesta vastaa Karelia ammattikorkeakoulu. Osaamissalkun muiden opintojen maksut ovat oppilaitoskohtaiset.

Biotalouden osaamista avoimesta yliopistosta 

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoista saat bio- ja ympäristötieteen sekä kemian osaamista biotalousasiantuntijan osaamissalkkuusi. Kemian opinnot vahvistavat perustavanlaatuista ymmärrystä biotalouden lähtökohdista. Bio- ja ympäristötieteiden kurssit tuovat tutkittua täsmätietoa mm. metsistä, vesistöistä ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneille.  Tarjolla ovat seuraavat kurssit:  

  • Vesi ja vesistöt 5 op: sisältönä mm. limnologia, veden kiertokulku, veden kemialliset ominaisuudet, vesieliöt ja sopeumat vedessä elämiseen, biodiversiteetti, biologiset vuorovaikutukset, kalastus, vesiviljely, loisten merkitys vesissä, sisävesien ja Itämeren ympäristöuhat, vesistöjen historia, vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan seuranta, urbaani hydrologia, oseanografia   
  • Solun elämä 5 op: sisältönä mm.  veden merkitys solujen toiminnassa, biologisten makromolekyylien luokittelu, elämän termodynamiikka, solujen rakenne, solun sisäinen signaalivälitys, soluhengitys ja solujen jakautuminen 
  • Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet 3 op: sisältönä mm. elolliset ja elottomat, uusiutuvat ja uusiutumattomat, aineelliset ja aineettomat luonnonvarat, kestävä kehitys sekä sen mittaaminen ja seuranta, luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet   
  • Vesiekosysteemin toiminta ja luonnonvarat 3 op: sisältönä mm. sisävesien ja niiden valuma-alueiden vuorovaikutussuhteet sekä sisävesien arvo luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen toimintojen kannalta, vesiluonnonvarojen kestävän käytön periaatteet, vesien merkitys ekosysteemipalvelujen tuottajana, vesistökuormituksen vähentämisen ja pilaantumisen estämisen periaatteet sekä vesistöjen tilan arvioinnin, seurannan ja hoidon perusperiaatteet  
  • Metsien luonnonvarat ja monikäyttö 3 op: sisältönä mm. boreaalisen havumetsän ekosysteemit sekä niiden toiminta ja monimuotoisuus, suomalaiseen metsätalous metsien käytön suunnitteluun, metsälainsäädäntö ja luonnonhoito talousmetsissä, metsien monikäyttö, ekosysteemipalvelut ja monimuotoisuuden suojelu
  • Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä), 2 op: sisältönä mm. kemian merkitys, käytännön sovellukset ja kemian ilmiöt luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä 
  • Biologinen kemia 1, 2 op (kevään jakson ajankohta päivitetään sivulle lähiaikoina): sisältönä mm. luonnon makromolekyylit kuten proteiinit ja hiilihydraatit, pienet biomolekyylit esim. vitamiinit, hormonit ja antibiootit, funktionaaliset ryhmät, hivenaineet ja vesi biologisessa kemiassa.  

KEMP1150- ja KEMP1160-jaksoista on kuumastakin lukuvuodessa tarjolla kaksi toteutusta, toinen kevät- tai syyslukukaudella ja molemmat sitten touko-heinäkuussa.

Kuva: Matthew Smith