Tieto toimimaan! Tutkittua tietoa lasten ja nuorten liikunnasta

Olisitko sinä se valmentaja, kasvattaja tai ohjaaja, joka vie tutkittua tietoa lasten ja nuorten liikunnasta käytäntöön? Tule mukaan Lasten ja nuorten liikunnan perusopintoihin! Se on ainutlaatuinen opintokokonaisuus, joka on tarjolla vain Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Valmentaja, liikunnan ohjaaja, kasvattaja tai lasten liikunnan suunnittelija, tule oppimaan tutkittua tietoa lasten ja nuorten liikunnasta. Uuden perusopintokokonaisuuden opinnoissa opit esimerkiksi, miten kasvu ja kehitys vaikuttavat lasten ja nuorten fysiologiaan sekä suorituskykyyn. Tarkastelet lasten ja nuorten liikkumista muun muassa liikuntapedagogiikan, vuorovaikutuksen ja etiikan näkökulmista.

Liikuntatottumuksista on iloa ja hyötyä läpi elämän. Lapsena opitut tavat ja toimintamallit kantavat usein pitkälle ja rakentavat terveitä elämäntapoja. Hyvät ja innostavat kokemukset liikunnasta lapsena rakentavat kansanterveyttä sekä elämänmittaisia harrastuksia, onnistumisen elämyksiä ja urheilu-uria. Olet siis tärkeässä roolissa kasvua ja kehitystä tukemassa!

Liikuntatietoa lasten ja nuorten näkökulmasta

Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnoissa tuodaan näkökulmia liikunnan terveysvaikutuksiin ja mahdollisiin liikunnan riskeihin. Niissä pohditaan myös erilaisia urheilijaksi kasvamisen malleja.

Olemme vasta viimeisimmän tutkimustiedon myötä alkaneet ymmärtää, kuinka varhain elämäntapaan liittyvät valinnat liikkumisessa, ravitsemuksessa ja unessa näkyvät esimerkiksi lasten sydänterveydessä, perusopintokokonaisuudesta vastaava liikunta- ja terveystieteiden yliopistonopettaja Henna Haapala toteaa.

Lapset kasvavat, kypsyvät ja kehittyvät kukin omassa tahdissaan, ja aikuisten liikunnan lainalaisuudet eivät päde lapsuudessa. Siksi lasten ja nuorten liikuntaa on tutkittava ja opiskeltava juuri heidän näkökulmastaan. Tätä tietoa tarvitaan akuutisti myös käytännön työhön lasten parissa. Olisitko sinä se valmentaja, kasvattaja tai ohjaaja, joka vie uutta tietoa käytäntöön?

Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnoissa opiskellaan sekä verkon välityksellä että mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksessa Helsingissä tai Jyväskylässä. Opintoihin kuuluu runsaasti opintojaksoja, jotka voit ajoittaa joustavasti omaan aikatauluusi.