Psyykkiset taidot ovat osa urheilua – liikuntapsykologiasta saat tutkittua tietoa liikunnan ja urheilun kehittämiseen

Tokion olympialaiset ovat osoittaneet, että urheilu vaatii paljon myös psyykkisesti. Liikuntapsykologian osaamisesta onkin hyötyä huippu-urheilussa, mutta se auttaa myös esimerkiksi nuorten valmennuksessa, opetustehtävissä ja urheiluseuroissa toimivia. Avoimessa yliopistossa voit opiskella liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot lähes kokonaan verkossa. Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan.

Liikuntaan ja urheiluun kytkeytyy monia psykologisia tekijöitä liittyen esimerkiksi motivaatioon, ihmissuhteisiin ja tunteisiin. Mikä saa ihmisen liikkumaan? Kuinka ryhmät toimivat liikunnan ja urheilun alueella? Miten kohdata onnistumiset ja pettymykset?

”Suomalaisilta on nähty olympialaisissa iso liuta onnistumisia, mutta myös useita karvaita pettymyksiä. Liikuntapsykologian osaamisella voidaan tukea urheilijaa silloin, kun hän lunastaa elämänsä ensimmäisen paikan olympiafinaalissa ja jännitys hiipii puseroon tai kun vuosien työ valuu Kankkulan kaivoon ja epätoivo iskee”, kertoo yliopistonopettaja Hanna-Mari Toivonen.

Liikuntapsykologian opinnoissa tarkastellaan liikuntaa ja urheilua mielen näkökulmasta. Toivosen mukaan liikuntapsykologia ei kuitenkaan keskity vain ongelmien hoitamiseen vaan ongelmia ennaltaehkäisevien ja onnistumisia mahdollistavien psykologisten taitojen opetteluun.

”Liikuntapsykologisia taitoja olisi hyvä harjoitella jo lapsesta alkaen. Niiden tulisi kuulua myös jokaisen valmentajan työkalupakkiin. Liikuntapsykologisten taitojen oppiminen ja osaaminen vaatii paljon opiskelua ja harjoittelua niin urheilijoilta, lajivalmentajilta kuin psyykkisiltä valmentajiltakin”, Toivonen sanoo.

Liikuntapsykologian opinnoista on siis hyötyä monilla eri liikunnan ja urheilun alueilla, kuten kilpaurheilussa, liikuntaharrastuksissa sekä kuntoutukseen ja liikkumiseen liittyvässä suunnittelussa.

Opi soveltamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa

Avoimessa yliopistossa voit opiskella liikuntapsykologiasta sekä perusopinnot että aineopinnot. Perusopinnoissa saat vahvan teoriaan ja tutkittuun tietoon perustuvan tietopohjan liikuntapsykologian peruskäsitteistä ja teorioista. Opiskelijana opit psyykkisen valmennuksen menetelmistä ja ryhmätoiminnan lainalaisuuksista.

Perusopinnoissa harjoitellaan myös tiedostamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksia, tunteita ja tarpeita sekä ratkaisemaan vuorovaikutusongelmia. Lisäksi pohditaan liikuntapsykologian alalla toimimisen eettisiä haasteita ja arvioidaan omaa osaamista. Perusopinnot voi suorittaa täysin etäopiskellen.

”Liikuntapsykologian perusopinnot eivät kuitenkaan keskity ainoastaan huippusuorittamiseen. Yhtä tärkeää on liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistäminen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen”, Hanna-Mari Toivonen kertoo.

Liikuntapsykologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija voi jatkaa liikuntapsykologian aineopintoihin, joissa sukelletaan syvemmälle motivoivan vuorovaikutuksen, johtamisen ja vastuunottamisen, käyttäytymisen muutoksen, tunteiden säätelyn, psykologisen kehityksen, psyykkisen valmennuksen ja ryhmäilmiöiden maailmaan.

Voit suorittaa perus- ja aineopinnot lähes kokonaan verkossa lukuun ottamatta aineopintojen psyykkisen valmennuksen opintojaksoa, joka on tarjolla vuoroin Helsingissä ja Jyväskylässä.

Lue lisää opinto-oppaastamme