Lukion ja yliopiston yhteistyö auttaa opiskelijoita alan ja opiskelupaikan valinnassa

Toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyöllä pyritään muun muassa joustavampiin opintopolkuihin sekä alanvalinnan tukemiseen, opetusneuvos Katri Tervonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoi Avoimen korkeakouluopetuksen neuvottelupäivillä Oulussa.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa enenevissä määrin. Yhteistyö perustuu muun muassa lakien velvoittavuuteen, mutta sen tavoitteet ovat korkeammalla ja perusteet syvemmällä kuin lain kirjaimessa, OKM:n opetusneuvos Katri Tervonen kertoi Avoimen korkeakouluopetuksen neuvottelupäivillä 13.11.2019 Oulussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulun ja tutkimuksen visiossa 2030 linjataan, että suomalaista koulutus- ja osaamistasoa tulisi nostaa. Tavoitteena on, että puolella 25–34-vuotiaista olisi korkeakoulututkinto. Nykytilanteessa tutkinto on 42 prosentilla ikäluokasta.

"Suomen hallitusohjelmassa linjataan, että koulutus- ja osaamistason nosto kaventaa oppimiseroja ja lisää koulutuksellista tasa-arvoa", Tervonen sanoi.

Yhteistyötä koulutusasteiden välillä on toteutettu muun muassa vierailuiden, tapahtumien ja opintojen kautta. Tervosen mukaan mahdollisuus korkeakouluopintoihin jo toisen asteen aikana luo joustavia opintopolkuja korkeakouluun. Toisen asteen opiskelija voi tutustua opinnoissa korkea-asteen opiskeluun ja saada samalla tukea alanvalintaansa kokemuksen kautta.

Katri Tervonen esitteli lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön malleja neuvottelupäivien puheenvuorossaan.

Katri Tervonen esitteli lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön malleja neuvottelupäivien puheenvuorossaan.

Tervosen mukaan niin toisen asteen opettajat ja opinto-ohjaajat kuin korkea-asteen toimijat hyötyvät yhteistyön vuorovaikutuksesta. Koulutusyhteistyö lisää henkilöstön ymmärrystä eri asteiden koulutuksesta ja antaa näkymää myös työelämään.

Jyväskylän yliopiston orientoivat opinnot ovat kaikille Suomen lukioille

"Lukiot tekevät korkeakoulujen ja työelämän kanssa monipuolista yhteistyötä, mutta toimintamallit ovat pysyneet alakohtaisina ja paikallisina", Tervonen summasi opetus- ja kulttuuriministeriön havaintoja. Digitalisaatio ja laadukas verkkopedagogiikka mahdollistavat kuitenkin koulutuksen tarjoamisen myös valtakunnallisesti.

Jyväskylän avoimen yliopiston opintotarjonnassa on jo vuoden verran ollut Jyväskylän yliopistoon orientoivia opintoja lukiolaisille. Opintojaksoja on kattavasti eri tiedekunnista. Suurin osa kursseista tehdään verkko-opintoina, joten ne ovat kaikkien Suomen lukioiden käytettävissä.

Ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston kevään 2020 tutustumiskursseille päättyy perjantaina 15.11.2019. Uusi lukioille suunnattu tutustumiskurssien opintotarjotin julkaistaan alkuvuodesta 2020.

Tutustu JYU:n lukioille suunnattuihin orientoiviin opintoihin